«Ο ΣΩΤΗΡ» Τεῦχος 1980 1-6-2009

1980-EXOFYLLOἘπιλογές Ἄρθρων: Ο ΑΛΛΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ [pdf]

                                          ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 31-5 [pdf]

                                         «ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑ» ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 7-6 [pdf]

                                          ΑΠΟΨΕΙΣ & ΚΡΙΣΕΙΣ [pdf]