Ψαλμ. 50ος στ. 12

                                                        ΚΕΙΜΕΝΟ     «Καρδίαν καθαράν  κτίσον ἐνε ἐμοί, ὁ Θεός,,καί πνεῦμα εὐθές ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου»                                                         ΕΡΜΗΝΕΙΑ  ...
Περισσότερα