Ματθαίου ιβ΄ 37

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Ἐκ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ καί ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Ἀπό τούς καλούς σου λόγους θά διακαιωθῇς, καί ἀπό τούς πονηρούς σου λόγους θά καταδικασθῇς" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Μέ ὅσα λέγει καί ἐκφράζει μέ τή γλώσσα του ὁ ἄνθρωπος φανερώνει τίς ἐσωτερικές του διαθέσεις, τίς ἀρχές του, τό χαρακτήρα του, τό ψυχικό του κόσμο ὁλόκληρο.  Κι ἄν θελήσει κάποια στιγμή  νά ὑποκριθεῖ καί νά δείξει ἄλλη εἰκόνα τοῦ ἑαυτοῦ του, ἔπειτα ὅμως θά ἔλθουν τά πράγματα  νά φανερώσουν τήν πραγματική του ποιότητα. Ἔπειτα μέ τά ὅσα λέγει καθένας μπορεῖ νά ἐπιδράσει στόν πλησίον του μέ τρόπο ὠφέλιμο ἤ μέ τρόπο ἐπιζήμιο. Δέν εἶναι λοιπόν παράδοξο αὐτό πού βεβαιώνει ὀ Κύριος: ὅτι ἀπό τά λόγια του καθένας ἤ θά δικαιωθεῖ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί θά βρεῖ τή σωτηρία, ἤ θά καταδικαστεῖ καί θά ὁδηγηθεῖ στήν καταστροφή. Τά ὅσα λέμε εἶναι ὁ καθρέπτης τοῦ ἑαυτοῦ μας καί ἀπό αὐτά θά κριθεῖ τό αἰώνιο μέλλον μας. Λόγια ἀλήθειας καί συμβουλές χρήσιμες καί λόγια παρηγοριᾶς καί ἀγάπης χριστιανικῆς, εἶναι φυσικό νά ὁδηγήσουν στή σωτηρία καί τή δόξα. Ἀντίθετα, ψευδολογίες καί ὕβρεις καί αἰσχρολογίες καί συκοφαντίες καί βλασφημίες, εἶναι ἀδύνατο νά μή ἐπισύρουν τή δίκαιη ὀργή τοῦ Θεοῦ καί τήν καταδίκη ( Ἀπό τό βιβ΄λίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας",  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").