Ἡ λειτουργία τοῦ λαοῦ

Μιὰ σημαντικὴ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 10 Μαρτίου 2024 στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Φιλοθέης τοῦ Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικοῦ Ἀττικῆς. Κατὰ τὴν ἐκδήλωση παρουσιάσθηκε ὁ Τιμητικὸς Τόμος «Λεῖτον ἔργον», ἀφιερωμένος στὴ μνήμη τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Λειτουργικῆς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Τζέρπου (1946-2013). Τὴν ἐκδήλωση διοργάνωσε τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο τοῦ Ναοῦ, στὸν ὁποῖο ὁ μακαριστὸς ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος ἐπὶ 33 χρόνια.

Ὁ μακαριστὸς π. Δημήτριος ἀναδείχθηκε ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους λειτουργιολόγους τῆς ἐποχῆς μας. Ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ἤπειρο, ἀπὸ τὸ χωριὸ Κούρεντα Ἰωαννίνων, σπούδασε στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ κατόπιν στὸ ἐξωτερικό – στὴ Γερμανία καὶ στὴ Γαλλία. Γιὰ τὴ συμβολή του στὴν προαγωγὴ τῆς λειτουργικῆς ζωῆς στὴν Ἑλλάδα ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ ἀπένειμε τὸν «Χρυσοῦν Σταυρὸν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου».

Ὁ Τιμητικὸς Τόμος ἐκδόθηκε ἀπὸ τὴν Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸ ὅλο δὲ ἐγχείρημα πραγματοποιήθηκε μὲ πρωτοβουλία τοῦ Ἱστορικοῦ Τομέα τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, προκειμένου νὰ τιμηθεῖ τὸ ἔργο καὶ ἡ ὅλη προσφορὰ τοῦ π. Δημητρίου στὴν Ἐκκλησία.

Στὴν παρουσίαση ἦταν παρόντες Ἐπίσκοποι, ἄλλοι κληρικοί, καθηγητὲς τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης, καὶ βέβαια πολλοὶ ἀπὸ τὰ μέλη τῆς ἐνορίας τῆς Ἁγίας Φιλοθέης.

Τὸν πλούσιο ἀπὸ σημαντικὲς ἐπιστημονικὲς ἐργασίες Τόμο παρουσίασαν ὁ κ. Δημήτριος Γόνης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καὶ ὁ κ. Παναγιώτης Σκαλτσῆς, Ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ὁ εὑρηματικὸς τίτλος τοῦ Τόμου «Λεῖτον ἔργον» σημαίνει ἔργο τοῦ λαοῦ (ἡ λέξη «λεῖτος» σημαίνει λαός) καὶ ἀποδίδει ἄριστα αὐτὸ ποὺ ὁ π. Δημήτριος ἐπιμελήθηκε καθ᾿ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς διακονίας του, τόσο ὡς Καθηγητής, ὅσο καὶ ὡς λειτουργὸς ἱερέας. Ὁ μακαριστὸς ἦταν πολὺ ἁπλὸς καὶ ταπεινὸς στὴν ἐργασία του, τὴ διακονία του καὶ τὴν ἀναστροφή του. Ἦταν ταυτόχρονα πολὺ δημιουργικὸς καὶ ὅμως τόσο ἀθόρυβος, ὥστε καὶ πολὺ κοντινοί του νὰ μὴ γνωρίζουν τὸ σπουδαιότατο ἐπιστημονικὸ ἔργο του. Μὲ τὴν πρεσβυτέρα Πολυτίμη εἶχαν δημιουργήσει ἀξιοζήλευτη πολύτεκνη οἰκογένεια, πραγματικὴ «κατ᾿ οἶκον Ἐκκλησία».

Ἡ ἔκδοση καὶ παρουσίαση τοῦ Τιμητικοῦ Τόμου τιμᾶ ἀσφαλῶς τὸν ταπεινὸ καὶ σπουδαῖο κληρικὸ καὶ ἐπιστήμονα π. Δημήτριο, ἀποτελεῖ ὅμως ταυτόχρονα τιμὴ καὶ γιὰ ἐκείνους ποὺ τὸν ἐπιμελήθηκαν καὶ τὸν παρουσίασαν. Εἶναι δὲ εὐχῆς ἔργον νὰ συμβάλει καὶ αὐτὸς μαζὶ μὲ τὸ ἔργο τοῦ π. Δημητρίου στὸ νὰ καταστεῖ ἡ λειτουργικὴ ζωὴ τῶν πιστῶν πραγματικὰ «Λεῖτον ἔργον», ἔργο τοῦ λαοῦ, ὅπως τὸ ὁραματίσθηκε καὶ ὁ ἴδιος ὁ π. Δημήτριος.