Διαφήμιση ἐξοργιστικὴ

Λίγες ἡμέρες μετὰ τὸ Πάσχα τῶν Δυτι­κῶν προβλήθηκε στὴν Ἰταλία μία βλάσφη­μη διαφήμιση, ἡ ὁποία διακωμωδοῦσε τὴ μετάληψη τῶν πιστῶν Παπικῶν. Παραθέτουμε ἕνα χαρακτηριστικὸ κείμενο:

«Ὀργὴ ἔχει προκαλέσει στὴν Ἰταλία ἡ νέα διαφήμισις τῆς μεγαλύτερης ἑταιρείας μὲ πατατάκια στὴν χώρα. Πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ χαρακτηρίζουν βλάσφημο τὸ ὑλικό, καθὼς ἀπεικονίζει καθολικὲς μονα­χὲς νὰ προτιμοῦν τὰ πατατάκια ἀντὶ τῆς Ὄστια (…). Ἡ Ἕνωσις Καθολικῶν ζήτησε τὴν ἄμεση ἀπόσυρση τῆς διαφημίσεως κρίνοντας ὅτι προσβάλλει τὸ μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας, ἀλλὰ καὶ τὶς καθολικὲς μοναχὲς ἀνὰ τὸν κόσμο» («Ἑστία» 12-4-2024).

Τὰ ἀσεβὴ καὶ βλάσφημα δημοσιεύματα σὲ βάρος τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ ζωῆς δυστυχῶς ἔχουν γίνει «καθεστώς», ἰδίως κατὰ τὶς περιόδους τῶν μεγάλων ἑορτῶν τῆς Χριστιανοσύνης. Ἔτσι καὶ τώρα στὰ πλαίσια τῆς διαφημιστικῆς προβολῆς ἑνὸς καταναλωτικοῦ προϊόντος ἐμπαίζεται αὐτὸ ποὺ οἱ Παπικοὶ δέχονται ὡς μυστήριο τῆς θείας Κοινωνίας. Δὲν εἴ­δαμε ὅμως κάποιον ἐκκλησιαστικὸ ἡγέτη νὰ διαμαρτύρεται καὶ νὰ στηλιτεύει τὸ παραπάνω προκλητικὸ περιστατικό, τὸ ὁποῖο παραβιάζει ἀσύστολα τὸν σεβασμὸ τῶν θρησκευτικῶν δικαιωμάτων ἑκατομμυρίων Χριστιανῶν στὴ γειτονική μας χώρα. Δὲν κατανοοῦν οἱ ὑπεύθυνοι ἄρχοντες ὅτι ἡ ἀνοχὴ τῆς βλασφημίας μετατρέπεται σὲ ἐνοχή τους ἀπέναντι στὸν παντεπόπτη Θεό;