Περιοδικό «Ἡ Δράση μας» – Μάιος 2023

EXOFYLLA - maios23print.jpg

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Ἡ ἀπουσία
 • Ἡ Συνάντηση
 • Ἔχεις χαρά μέσα σου;
 • Διψασμένοι γιά Ἀλήθεια
 • Φοιτητικοί Προβληματισμοί
 • Ἡ μεγάλη ἱερή ἀποδημία
 • Ξεσκεπάζοντας τόν Δούρειο ἵππο τῆς Οὐνίας
 • Πόσο θαυμαστό εἶναι τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ;
 • «Νά αὐτοκτονήσουν μαζικά οἱ ἡλικιωμένοι»
 • Στό σπίτι τοῦ Θεοῦ
 • Ὁ «Ἀπόδειπνος»
 • Ἡ Ἑλληνική γλώσσα
 • Φοιτητικά δρώμενα
 • Ποίημα
 • Τό μάθημα τῆς Τρίτης
 • Γράμματα στή σύνταξη
 • Γιά νά μήν ξεχνάμε
 • 40 ἡμέρες… καί γιά πάντα!
 • «Ἡ πιό εὐτυχισμένη στιγμή τῆς ζωῆς μου»
 • Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος στήν Πλάκα
 • Ἀπόψεις καί σκέψεις