Εβραίους ιβ΄ 7

ΚΕΙΜΕΝΟ

       "Εἰ παιδείαν ὑπομένετε, ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ Θεός· τίς γάρ ἐστιν υἱιός ὅν οὐ παιδεύει ὁ πατήρ";

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Ἐάν δέ μέ ὑπομονήν δέχεσθε τήν παιδαγωγίαν, ὁ Θεός συμπεριφέρεται πρός σᾶς σάν σέ παιδιά του. Διότι ποῖος εἶναι ἐκεῖνος, τόν ὁποῖον δέν παιδαγωγεῖ ὁ πατέρας του;  Πράγματι κανείς" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Δοκιμασίες καί θλίψεις, πού ἔρχονται νά ταράξουν τή γαλήνη τῆς ζωῆς μας, νομίζουν πολλοί ὅτι φανερώνουν ἐγκατάλειψη ἀπό τό Θεό ἤ καί τιμωρία ἀπό μέρους του. Ἡ ἰδέα αὐτή, ἐνῶ αὐξάνει τό βάρος τῆς θλίψης, εἶναι ἑπόμενο καί νά ψυχράνει τούς δεσμούς τῆς ἐμπιστοσύνης καί τῆς ἐλπίδας στό Θεό. Γιά τόν ἄνθρωπο τῆς πίστης ὅμως οἱ θλίψεις δέν ἔχουν  αὐτή τή ἐξήγηση. Ἄς μᾶς διδάξει σ’ αὐτό ἡ ζωή τῆς οἰκογένειας. Οἱ καλοί γονεῖς, πού ἐνδιαφέρονται γιά τά παιδιά τους, δέ διστάζουν νά τά ὑποβάλλουν σέ ἐκπαίδευση, πού φαίνεται σκληρή καί κουραστική καί δυσάρεστη. Καί οἱ δοκιμασίες λοιπόν, πού στέλλει ὁ Θεός στούς εὐσεβεῖς εἶναι μέτρα παιδαγωγίας. Ἴσως θέλει ὁ Θεός νά μᾶς ξυπνήσει ἀπό κάποια ἀμέλεια καί νά μᾶς κάμει περισσότερο ζηλωτές στήν ἀρετή. Θέλει ἀκόμη νά μᾶς μορφώσει καί νά μᾶς τελειοποιήσει, γιά νά μᾶς βραβεύσει ἔπειτα μέ τά αἰώνια βραβεῖα τῆς πίστης καί τῆς ἀρετῆς ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση  "Ο ΣΩΤΗΡ").