Ο θυμός

Ἱεροῦ Χρυσοστόμου Ὁμιλία ΚΣΤ΄εἰς τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο

   Ὁ θυμός εἶναι φοβερή φωτιά, πού τά κατακαίει ὅλα. Βλάπτει τό σῶμα, καταστρέφει τή ψυχή καί ἀσχημίζει τόν ἄνθρωπο ἔτσι, ὥστε νά μή θέλεις νά τόν ἰδεῖς. Ἄν ἦταν δυνατό νά ἰδεῖ αὐτός πού θυμώνει, τόν ἑαυτό του κατά τήν ὥρα τοῦ θυμοῦ, δέ θά χρειαζόταν ἄλλη συμβουλή, γιά νά πάψει νά θυμώνει. Θά τό καταλάβαινε μόνος του, γιατί τίποτε δέν εἶναι πιό ἄσχημο ἀπό τό ὀργισμένο πρόσωπο. Ὁ θυμός εἶναι ἕνα εἶδος μέθης, μᾶλλον δέ χειρότερος ἀπό τή μέθη.