“Καθαροί γίνεσθε”

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου: Λόγος λθ΄, εἰς τά Ἅγια Φῶτα, 20 ΕΠΕ 5, 112

   Νά καθαριστεῖτε ψυχικά καί νά φροντίζετε πάντοτε νά καθαρίζεστε, νά ἐξαγνίζεστε. Ἐπειδή μέ τίποτε ἄλλο ὁ Θεός δέ χαίρεται τόσο πολύ, ὅσο μέ τή διόρθωση τοῦ χαρακτῆρος καί τή σωτηρία τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, γιά χάρη τοῦ ὁποίου ἔγινε ὅλος  ὁ λόγος καί τό μυστήριο τῆς θείας Οἰκονομίας γιά τή σωτηρία του. Γιά νά γίνετε σάν ἄστρα φωτεινά μέσα σέ κόσμο σκοτεινό, καί δύναμη ζωτική γιά τούς ἄλλους ἀνθρώπους, μέ τήν ὁποία θά ἑλκύετε στό μέγα Φῶς, τό Χριστό.