Για να γίνουμε άγιοι

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ὁμιλία ΚΓ΄εἰς τάς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, δ΄ PG 60, 182

   Ἄς ἀρχίσουμε λοιπόν τόν πνευματικό ἀγώνα, ἄς κάνουμε ἀρχή τῆς ἀρετῆς·  ἄς φροντίσουμε μόνο γι’ αὐτήν, νά τήν ἀποκτήσουμε σάν τό μεγάλο θησαυρό μας, καί θά δεῖς ποιά εἶναι τά ἀγαθά της πού θά ἀπολαμβάνεις. Ἐάν μάλιστα πρέπει νά ποῦμε τήν ἀλήθεια, ἐκεῖνα τά ἐπίγεια ἀγαθά μᾶλλον εἶναι συνδεδεμένα μέ κόπους, καί μέ μεγαλύτερο κόπο ἐπιτυγχάνονται, ἐνῶ τά πνευματικά ἀγαθά, ἄν θέλουμε, ἐπιτυγχάνονται μέ ἐυκολία. Ἄς μή ἀπομακρυνόμαστε λοιπόν, παρακαλῶ, ἀπό τά θεῖα Μυστήρια, διά τῶν ὁποίων γινόμαστε ἐνάρετοι καί ἅγιοι.