Να καταδιώκουμε την αγάπη

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Εἰς τήν πρός Ἐφεσίους Λόγος Θ΄4, PG 62,74

   Νά καταδιώκουμε λοιπόν, τήν ἀγάπη, ὅπως παραγγέλλει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος  (Α΄Κορ. ιδ΄1).  Δέν εἶπε ἁπλῶς νά ἀγαπᾶμε, ἀλλά νά καταδιώκουμε. Χρειάζεται πολλή σπουδή, φροντίδα. Γρήγορα ἐξαφανίζεται, ἀλλά εἶναι καί πολύ γρήγορη, εὔκολη γιά ἀναχώρηση. Πραγματικά, τόσα γεγονότα καί πράγματα τήν καταστρέφουν σ’ αὐτή τή ζωή. Ἄν τήν καταδιώκουμε, δέν θά προφθάσει νά φύγει, ἀλλά γρήγορα θά τή συγκρατήσουμε.

 

τοῦ ἰδίου,  Περί Ἄννης Λόγος Β΄, Ἄπαντα τῶν Ἁγίων Πατέρων τ.31, 715BC

Μέ τά λόγια μας νά μή ἀναξέουμε πληγές πονεμένων ψυχῶν

   Ὅπως ἀκριβῶς τά μεγάλα τραύματα δέν ἀνέχονται τό ὁποιοδήποτε πείραγμα καί χειροτερεύουν, ὅταν κάποιος τά ἐγγίσει καί τά πειράξει, ἔτσι καί ἡ ταραγμένη ψυχή, ἡ πονεμένη καί ἀδικημένη, εἶναι δυσαρεστημένη καί δυσφορεῖ μέ ὅλα καί πληγώνεται ἀπό κάθε ἐπιπόλαιο λόγο.