«Ὁδὸς Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ»!

«Σὲ “ὁδὸ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ” ζητᾶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ὀνομασθεῖ ἡ Ἰονία Ὁδὸς στὴ Δυτικὴ Ἑλλάδα, ποὺ ἐντὸς τοῦ 2017 ἀναμένεται νὰ παραδοθεῖ σὲ ὅλο τὸ μῆκος της. Αὐτὸ ἀποφασίσθηκε σὲ πρόσφατη συνεδρίαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, καθὼς εἶχε προηγηθεῖ σχετικὸ αἴτημα πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Μεταφορῶν ἀπὸ τὸν Σύνδεσμο Αἰτωλοακαρνάνων “Ὅσιος Εὐγένιος ὁ Αἰτωλός”, ὥστε νὰ ὑ­­πάρ­χει παράλληλη ὀνομασία. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος στὴν ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε στὸν Ὑπουργὸ κ. Χρῆστο Σπίρτζη, τονίζει τὴν προσφορὰ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὴν Ὀρ­θοδοξία καὶ τὸν Ἑλληνισμό» («Βῆμα Ὀρ­θοδοξίας» 1-3-2017).

Στὸ ἄκουσμα τῆς πρωτότυπης αὐτῆς ἰδέας, ποὺ ἀναφέρεται στὴν ὀνομασία ἐθνικῆς ὁδοῦ, ἀσφαλῶς κάθε Ἑλληνορθόδοξη ψυχὴ συγκινεῖται καὶ ἐπικροτεῖ τὸ αἴτημα τοῦ Συνδέσμου Αἰτωλοακαρνάνων. Ἄλλωστε ἡ ἀνεκτίμητη προσφορὰ τοῦ ἱερομάρτυρα καὶ ἐθνομάρτυρα ἁγίου Κοσμᾶ πρὸς τὸν Ἑλληνισμό, τὸν ὁποῖο συστηματικὰ προετοίμασε (μέσῳ τῆς ἱ­­δρύσεως ἑκατοντάδων Σχολείων) ὥστε νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ Ἔθνους ἀπὸ τὴν τουρκικὴ δουλεία, δὲν εἶναι ἰδιαίτερα γνωστὴ στὴ μεγάλη πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἐλπίζουμε λοιπὸν ὅτι ὁ ἁρμόδιος Ὑπουργὸς δὲν θὰ διστάσει νὰ ἀποδεχθεῖ τὸ εὔλογο καὶ δίκαιο αἴτημα τῶν συμπατριωτῶν μας, ἀλλὰ καὶ τὴ σχετικὴ παράκληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀποσπώντας ἔτσι ὄχι μόνο τὴν ἐπιδοκιμασία αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐλογία καὶ προστασία τοῦ τιμωμένου «Πατρο-Κοσμᾶ», τοῦ «Ἁγίου τῶν σκλάβων»!