ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (28/3)

Σήμερα 28/3 εορτάζουν:

  • Όσιος Ιλαρίων ο Νέος
  • Άγιος Ηρωδίων ο Απόστολος
  • Όσιος Στέφανος ο Θαυματουργός
  • Άγιος Ευστράτιος ο Νηστευτής ο Οσιομάρτυρας
  • Όσιος Ησύχιος ο Ιεροσολυμίτης
  • Άγιος Boyan ο επονομαζόμενος Enravota πρίγκιπας των Βουλγάρων
  • Όσιος Ιλαρίων εκ Ρωσίας
  • Όσιος Διονύσιος ο Ελεήμων
  • Όσιος Ιωάννης εκ Γεωργίας

Ὁ Ὅσιος Ἰλαρίων ὁ Νέος

28.Osios-Illarion-o-Neos

Ὑπῆρξε ἡγούμενος τῆς Μονῆς Πελεκητὴς στὴν Τρίγλια καὶ ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

Ὁ Ἅγιος Ἠρωδίων

Εἶπε ὁ Κύριος: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι». Δηλαδή, ἐκεῖνος ποὺ θέλει νὰ μὲ ἀκολουθεῖ σὰν μαθητής μου, ἂς διακόψει κάθε σχέση μὲ τὸ διεφθαρμένο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ἑαυτό του καὶ ἂς πάρει τὴν ἀπόφαση νὰ ὑποστεῖ γιὰ μένα ὄχι μόνο κάθε θλίψη καὶ δοκιμασία, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ σταυρικὸ θάνατο. Καὶ τότε ἂς μὲ ἀκολουθεῖ, μιμούμενος τὸ παράδειγμά μου. Ἕνας τέτοιος μαθητής, μέσα στοὺς 70 μαθητὲς τοῦ Κυρίου, ἦταν καὶ ὁ Ἠρωδίων. Μετὰ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, ὁ Ἠρωδίων ἀφοσιώθηκε στὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου, συνεργάτης τῶν 12 Ἀποστόλων, καὶ ἰδιαίτερα τοῦ Πέτρου. Μετὰ τὸ μαρτυρικὸ θάνατο τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ Πρωτοκλήτου, στὴν Ἐκκλησία τῆς Πάτρας ἐπίσκοπος ἔγινε ὁ Ἠρωδίων. Τὰ καθήκοντα τῆς νέας του θέσης, ὁ Ἠρωδίων τὰ ἐπιτελοῦσε μὲ ἀληθινὸ ἀποστολικὸ ζῆλο. Ἀλλὰ ἡ λύσσα τῶν εἰδωλολατρῶν ἔμελλε νὰ χτυπήσει καὶ αὐτόν. Ἀφοῦ τὸν συνέλαβαν, ἄγρια τὸν ἔδειραν καὶ τὸν λιθοβόλησαν. Ἔπειτα, μὲ τὸν πιὸ ὠμὸ τρόπο τὸν ἔσφαξαν. Ἔτσι, ἡ ζωή του ἐπισφραγίσθηκε μὲ τὴν ἔσχατη αὐταπάρνηση καὶ τὸ αἷμα του πότισε τὸν σπόρο τοῦ Εὐαγγελίου καὶ συνετέλεσε στὴ γρηγορότερη καρποφορία του στὴν ἑλληνικὴ γῆ. (Ἡ μνήμη του ἐπαναλαμβάνεται καὶ τὴν 8η Ἀπριλίου).