Εφεσ.δ΄1

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Παρακαλῶ οῦν ὑμᾶς ἐγώ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

  "Σύμφωνα λοιπόν μέ αὐτά, πού σᾶς ἔγραψα προηγουμένως, σᾶς παρακαλῶ ἐγώ, ὁ ὁποῖος εἶμαι φυλακισμένος διά τό ὄνομα τοῦ Κυρίου, νά πολιτευθῆτε κατά τρόπον ἄξιον τῆς ὑψηλῆς κλήσεως, εἰς τήν ὁποίαν προσεκλήθητε ἀπό τόν Θεόν" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Ὁ τίμιος ἄνθρωπος ὅταν ἀναλάβει ἕνα ἀξίωμα, θεωρεῖ ὑποχρέωσή του νά φέρεται καί νά ζεῖ ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ νέα του θέση. Ἡ στάση του αὐτή θά ἀποδείξει, ὅτι σέβεται τό ἀξίωμά του καί ὅτι ἔχει τή διάθεση νά ἀνταποκριθεῖ στά καθήκοντά του. Κάτι παρόμοιο ἀληθεύει καί γιά τό χριστιανό. Ὁ χριστιανός ἔλαβε τήν ἐξαιρετική τιμή νά κληθεῖ ἀπό τό Θεό, γιά νά γίνει παιδί του καί κληρονόμος τῆς βασιλείας του. Ὑπάρχει ἆραγε πρόσκληση ἀνώτερη καί πιό εὐεργετική γι’ αὐτόν; Ἀλλά γι’ αὐτό καί ὀφείλει νά συμπεριφέρεται καί νά ζεῖ, ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ ὑψηλή πρόσκληση, πού ἔλαβε ἀπό τό Θεό. Καί οἱ σκέψεις του, τά λόγια καί τά ἔργα, καί ὁλόκληρη ἡ ζωή του, πρέπει νά φανερώνουν ὅτι δέ λησμονεῖ ποτέ πόσο τόν ἐτίμησεν ὁ Θεός, σέ ποιά δόξα καί εὐτυχία τόν ἐκάλεσε. Ἑπομένως θά φιλοτιμεῖται νά φανεῖ ἄξιος τῆς ἀγάπης αὐτῆς τοῦ Θεοῦ, μέ ζωή πού θά συμφωνεῖ μέ τήν πρόσκλησή του, ὥστε νά εὐαρεστήσει στό Θεό καί νά κληρονομήσει τά ἀγαθά του ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").