Τά Περιοδικά μας

Τό Συναξάρι τῆς Ἡμέρας

« Ιούλιος 2017 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Ὁμιλίες-Ἐκδηλώσεις

Παρασκευή 15 Ὀκτωβρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου· ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Διότι θά δώσῃ ἐντολήν ὁ Κύριος εἰς τούς ἀγγέλους του διά σέ, ὅπως σέ διαφυλάξουν εἰς πάσας τάς ὁδούς καί ἐνεργείας σου.Ἐπί τῶν χειρῶν των θά σέ σηκώσουν, μή τύχῃ ποτέ καί προσκρούσῃς τόν πόδα σου εἰς λίθον τινά καί σκοντάψῃς» (Ἀπό τήν "ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας", τ. 10ος, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ")

ΣΧΟΛΙΟ (β)

    "Πόσο μᾶς ἀγαπᾶ ἀλήθεια ὁ Κύριος! Στέλνει πρὸς χάριν μας τὶς στρατιὲς τῶν ἀγγέλων Του γιὰ νὰ μᾶς βοηθήσουν στὸν ἀόρατο πόλεμο!
     Ἀλλά πόσο μᾶς ἀγαποῦν καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι! Ἔρχονται ἀπό τὸν Παράδεισο γιὰ τὴ δική μας βοήθεια καὶ σωτηρία!
     Κι ἐνῶ κοιμώμαστε, ἡ ταξιδεύουμε, ἢ δουλεύουμε καὶ ἀπασχολούμαστε μὲ τὰ διάφορα ἔργα μας, ἐκεῖνοι μας φρουροῦν καὶ μᾶς προσέχουν, ὥστε νὰ μή  μᾶς συμβῆ κανένα κακό.  
     Εἶναι δίπλα μας ἐπίσης κι ὅταν προσευχώμαστε καὶ παίρνουν μὲ χαρὰ καὶ συγκίνησι τὰ θυμιάματα τῶν προσευχῶν μας καὶ τ' ἀνεβάζουν στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ.
    Ἀνέκφραστα χαίρονται κι ὅταν κλαῖμε γιὰ τὰ τυχὸν λάθη μας καὶ μετανοοῦμε γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας καί παίρνουμε τὸν δρόμο τοῦ γυρισμοῦ στὸν οὐράνιο Πατέρα μας, γιατί βλέπουν ὅτι δὲν πῆγε χαμένη κι ἡ δικὴ τους βοήθεια γιὰ τὴν διόρθωσί μας.
     Πόση εὐγνωμοσύνη πραγματικὰ ὀφείλουμε, ἀδελφέ μου, στοὺς ἁγίους ἀγγέλους! Καὶ πόσο χρειάζεται νὰ προσέχουμε, ὥστε νὰ μὴ φύγη ποτὲ ἀπό κοντά μας ἐξ αἰτίας μας ὁ φύλακάς μας ἄγγελος!
      Καὶ γιὰ νὰ μὴ ἀοριστολογοῦμε, ἡ προσοχή μας πρέπει νὰ στραφῆ κυρίως καὶ πρὸ πάντων στὴν ἀποφυγὴ τῆς ἁμαρτίας. Γιατί, ὅπως σημειώνει ὁ Μέγας Βασίλειος, «ἡ πολύδακρυς καὶ δυσώδης ἁμαρτία» διώχνει ἀπό κοντά μας τὸν ἄγγελο, ὅπως διώχνει τὶς μέλισσες ὁ καπνὸς (ΕΠΕ 5, 218).
      Δὲν ἀντέχει νὰ μείνη στὸν μολυσμὸ τῆς ἁμαρτίας ὁ ἅγιος ἄγγελος. Ἀπομακρύνεται λυπημένος καὶ ἀφήνει τὸν ἁμαρτωλό, ποὺ ἐπιμένει στὴν ἁμαρτία, μόνο του καὶ ἀβοήθητον.
     Στὸ χέρι μας ἑπομένως εἶναι νὰ ἔχουμε πάντα κοντά μας τὸν ἄγγελό μας. Τὸν φύλακά μας ἄγγελο, ποὺ θὰ μᾶς φρουρῆ ἀπό κάθε κίνδυνο καί θὰ μᾶς ὁδηγῆ μὲ ἀσφάλεια στὴν χαρὰ τῆς βασιλείας τοῦ Κυρίου μας." (Ἀπό Περιοδικό "Ο ΣΩΤΗΡ" τόμος 1986, σ. 109)

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών