Ἑορτολογικά

Καθημερινῶς πολλὲς εἰδήσεις μεταδίδονται ἀπὸ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως κι ἀπὸ τὸ διαδίκτυο κι ἀνάλογα μὲ τὴ βαρύτητά τους χαρακτη­ρίζονται ὡς πρώτη εἴδηση, ­δεύτερη εἴ­δηση... Ἀλλὰ ἡ σπουδαιότερη ἀπʼ ὅλες τὶς εἰδήσεις τῆς παγκόσμιας ἱστορίας ποὺ ἔχουν μεταδοθεῖ ἐπάνω στὸν πλανήτη μας εἶναι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ποὺ…
Τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Πέμπτη ἡ Ἐκ­κλησία μας μᾶς ὑπενθυμίζει, μαζὶ μὲ ἄλλα ἱερὰ γεγονότα τῶν ­τελευταίων ἐπὶ γῆς ἡμερῶν τοῦ Κυρίου, καὶ «τὸν ἱε­­ρὸν Νιπτῆρα». Μιὰ συγκινητικὴ ἐκδήλωση ταπεινῆς διακονίας ἐκ μέρους Του, ἕνα ἐντυπωσιακὸ μάθημα ταπεινοφροσύνης στοὺς Μαθητές Του.Δὲν ἦταν βέβαια ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἔκανε Ἐκεῖνος ἔργο…
Στὸ ὑπερῶο τῆς Ἱερουσαλὴμ βρίσκεται ὁ Κύριος μὲ τοὺς μαθητές Του.Τοὺς παρέδωσε τὸ μέγα καὶ φρι­κτὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ τώρα συζητᾶ μαζί τους. Θέλει νὰ τοὺς κατατοπίσει γιὰ τὰ ἐπερχόμενα συγκλονιστικὰ καὶ συνταρακτικὰ γεγονότα τῶν σεπτῶν Παθῶν καὶ τῆς Σταυρικῆς Θυσίας Του. Συγχρόνως τοὺς ἀφήνει τὶς τελευταῖες συμβουλὲς…
Πρόσωπο τραγικό. ­Στιγματισμένο διαχρονικὰ στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία. Ταυτισμένο μὲ τὴν ­ἀχαριστία, τὴν προδοσία, τὴν ἀπώλεια. Πορεία ζωῆς ποὺ τὴ σφράγισε ἡ κόλαση τῆς αὐτοχειρίας, ἀκριβῶς τὶς ἴδιες ὧρες ποὺ ὁ Χριστὸς χάριζε σ’ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα τὸν Παράδεισο διὰ τῆς θυσίας τοῦ Σταυροῦ Του. Δὲν γνωρίζουμε πολλὰ γιὰ τὸν μα­θη­τὴ…
Ἡ Κυριακὴ τῶν Βαΐων μᾶς προσφέρει συμπυκνωμένο ὅλο τὸ νόημα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Δὲν ἔχει τὸ συνηθισμένο ἀναστάσιμο χρῶμα τῶν ἄλλων Κυριακῶν. Ἀντὶ γι᾿ αὐτὸ προβάλλει τὴ θριαμβευτικὴ εἴσοδο τοῦ Βασιλέ­ως Χριστοῦ στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ τὴν παλλαϊκὴ ὑποδοχή Του κατὰ τὴν ὁποία σείσθηκε ὁλόκληρη ἡ πόλη. Μᾶς ἐμφανίζει τὸν Κύριο…
Ὄλα τὰ Σάββατα τοῦ χρόνου εἶναι ἀφιερωμένα στὶς ψυχές, δηλαδὴ στοὺς κεκοιμημένους, ἀλλὰ τὸ ­Σάββατο τῆς Ἀπόκρεω καὶ τὸ Σάββατο πρὶν ἀπὸ τὴν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι τὰ δύο ἐπισημότερα ὅλου τοῦ χρόνου. Ἐξ­αιρεῖται βέβαια τὸ Μέγα Σάββατο, ποὺ εἶναι μοναδικὸ καὶ ἀσύγκριτο λόγῳ τοῦ γεγονότος ποὺ γιορτάζουμε τότε: ὁ…
Ἐπειδὴ τὸ Πάσχα φέτος πέφτει κάπως νωρίς (20 Ἀπριλίου), καὶ τὸ Τρι­ώδιο, ἡ εὐλογημένη καὶ κατανυκτικὴ λειτουργικὴ περίοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ μᾶς προετοιμάζει γιὰ τὸ Πάσχα, ἀρ­χίζει νωρίς, ἀπὸ τὶς 9 Φεβρουαρίου. Ἔτσι ἀπὸ τὶς 9 Φεβρουαρίου μέχρι τὶς 19 Ἀπριλίου μὲ τὶς ἱερὲς εὐαγγελικὲς περικοπὲς καὶ τὰ θαυμάσια…
Σελίδα 7 από 7

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών