Ἑορτολογικά

Τὸν μήνα Ἰούλιο δεσπόζει ἡ ἑορτὴ τοῦ ἐνδόξου προφήτου Ἡλιοὺ τοῦ Θεσβίτου. Ἡ πυρφόρος ἀνάβασή του στὸν οὐρανὸ ἑορτάζεται στὶς 20 Ἰουλίου.Ὁ προφήτης Ἠλίας ὀνομάζεται πύρινος Προφήτης, διότι εἶχε ἔνθεο ζῆλο καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό. «Ζηλῶν ἐζήλωκα τῷ Κυρίῳ παντοκράτορι», ἔλεγε (Γ΄ Βασ. ιθ΄ 14). Ἀπὸ μικρὸ παιδὶ τηροῦσε…
Θεία Χάρις καὶ ἀνθρώπινη ἀδυναμία     Τοῦ ἔριξε βλέμμα ­ἐκφραστικὸ ὁ Κύριος καὶ τοῦ εἶπε:–Ἐσὺ εἶσαι ὁ Σίμων, ὁ γιὸς τοῦ Ἰωνᾶ. Ἀλλὰ θὰ ὀνομασθεῖς Κηφᾶς – δηλαδὴ Πέτρος – γιατὶ θὰ γίνεις στερεὸς στὴν πίστη σὰν τὴν πέτρα (Ἰω. α´ 43).Ἔπειτα ἀπὸ λίγο καιρό, σὲ μιὰ ἀκρογιαλιὰ τῆς…
Ἡ λέξη εἶναι παράδοξη καὶ γραμματικῶς λανθασμένη. Δηλαδὴ δὲν ὑπάρχει κανονικὰ τέτοια λέξη.Ὁ ἐλάχιστος εἶναι ὁ πιὸ λίγος, ὁ πιὸ μικρὸς ἀπὸ ὅλους. Καὶ ὁ ἐλαχιστότερος ἑπομένως τί εἶναι; Ὁ πιὸ μικρὸς ἀπὸ τὸν μικρότερο ποὺ μπορεῖ νὰ ὑπάρξει. Ἀλλὰ τέτοιος βέβαια δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ βρεθεῖ. Καὶ ὅμως αὐτὴ…
Ἐξακόσια ὁλόκληρα χρόνια πρίν, τὸ διεισδυτικὸ βλέμμα τοῦ προφήτη Δανιήλ (Δαν. ζ΄ 13-14) βλέπει τὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου. Τὴν βλέπει σὲ κάποιο ὅραμα μιὰ νύχτα καὶ τὴν περιγράφει τόσο παραστατικά.«Καὶ ἰδοὺ μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἐρχόμενος ἦν». Φάνηκε, λέει, μέσα στὰ σύννεφα νὰ ἔρχεται στὸν οὐρανὸ…
Στὴν ἡσυχία τῆς ὑπαίθρου τῆς πολύπαθης σερβικῆς γῆς γεννήθηκε ὁ ἅγιος Βασίλειος τὸ ἔτος 1610. Χωριό του ὑπῆρξε τὸ Μέρκονιτς τῆς Ἐρζεγοβίνης. Τὸ βαπτιστικὸ ὄνομά του ἦταν Στόγιαν (Σταμάτης). Οἱ πτωχοί, ἀλλὰ πλούσιοι σὲ εὐσέβεια γονεῖς του, ὁ Πέτρος καὶ ἡ Ἀναστασία Γιοβάνοβιτς, φρόντισαν νὰ τὸν μορφώσουν μὲ τὰ νάματα…
Ὄλα βέβαια τὰ τροπάρια τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἐξαίρετα, διότι ἔχουν συν­ταχθεῖ ἀπὸ ἁγιασμένους καὶ χαρισματούχους ὑμνογράφους, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴ χάρη καὶ πνοὴ τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὕμνησαν τὰ διάφορα ἱερὰ γεγονότα καὶ ἅγια πρόσωπα τῆς Πίστεώς μας.Ξεχωριστὴ ὅμως θέση κατέχουν τὰ τροπάρια ποὺ παρουσιάζουν καὶ ἐξυμνοῦν τὴ βασίλισσα ὅλων…
Καθημερινῶς πολλὲς εἰδήσεις μεταδίδονται ἀπὸ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως κι ἀπὸ τὸ διαδίκτυο κι ἀνάλογα μὲ τὴ βαρύτητά τους χαρακτη­ρίζονται ὡς πρώτη εἴδηση, ­δεύτερη εἴ­δηση... Ἀλλὰ ἡ σπουδαιότερη ἀπʼ ὅλες τὶς εἰδήσεις τῆς παγκόσμιας ἱστορίας ποὺ ἔχουν μεταδοθεῖ ἐπάνω στὸν πλανήτη μας εἶναι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ποὺ…
Τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Πέμπτη ἡ Ἐκ­κλησία μας μᾶς ὑπενθυμίζει, μαζὶ μὲ ἄλλα ἱερὰ γεγονότα τῶν ­τελευταίων ἐπὶ γῆς ἡμερῶν τοῦ Κυρίου, καὶ «τὸν ἱε­­ρὸν Νιπτῆρα». Μιὰ συγκινητικὴ ἐκδήλωση ταπεινῆς διακονίας ἐκ μέρους Του, ἕνα ἐντυπωσιακὸ μάθημα ταπεινοφροσύνης στοὺς Μαθητές Του.Δὲν ἦταν βέβαια ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἔκανε Ἐκεῖνος ἔργο…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών