Ἑορτολογικά

Στὴ βυζαντινὴ εἰκόνα τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος τὸ κεντρικὸ πρόσωπο, τὸ θεῖο Βρέφος, ­εἰκονίζεται μέσα σὲ σπήλαιο ἀνάμεσα σὲ ζῶα· ἢ μᾶλλον τὰ ζῶα εἶναι σκυμμένα πάνω Του· εἶναι πάντοτε δύο καὶ εἶναι συγκεκριμένα: ἕνας «βοῦς» (βόδι) καὶ ἕνας «ὄνος» (γαϊδουράκι).Δηλώνεται ἔτσι ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ γεννήθηκε ὡς ἄνθρωπος…
Ἠταν κατάκοποι. Δὲν τοὺς πείραζε ὅμως καθόλου αὐτό. Ἐκεῖνο ποὺ βαθιὰ τοὺς προβλημάτιζε ἦταν ἡ ἀπώλεια τοῦ ἀστέρος. Τοῦ ἀστέρος ποὺ γέμισε χαρὰ κι ἐλπίδα τὶς ψυχές τους μόλις τὸν πρωτοαντίκρισαν. Τοῦ ἀστέρος ποὺ ἔγινε γιὰ ἀρκετὸ διάστημα ὁ ὁδηγός τους ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Ἀνατολῆς ὣς τὰ μέρη τῆς…
Ἠ ἐνανθρώπηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἶναι «μυστήριον μέγα», «τὸ μέγα τῆς εὐσεβείας μυστήριον», ὅπως τὸ χαρακτηρίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν Α΄ πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολή του (γ΄ 16). Τὸ δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, συγκαταβαίνει ἀπὸ τὸ ὕψος τῆς δόξης Του καὶ λαμβάνει «μορφὴν…
Ὀλη ἡ πάλη τοῦ ἀνθρώπου στὸν κόσμο αὐτό, εἴτε τὸ ­συνειδητοποιεῖ εἴτε ὄχι, εἶναι νὰ συναντήσει τὸν Θεό. Κάθε προσπάθειά του ἀποβλέπει στὸ νὰ καθορίσει τὴ σχέση του μὲ τὸν Θεό. Ἡ πιὸ μεγάλη του ἀγωνία εἶναι νὰ δεῖ τὸν Θεό. Αὐτὸν ἀναζητεῖ διαρκῶς. Πλασμένος ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ γιὰ…
   Ὁ ὅσιος Νίκων ὁ «Μετανοεῖτε» γεννήθηκε σέ μιά περιοχή κοντά στήν Τραπεζούντα τοῦ Πόντου γύρω στό 925-930 μ.Χ. ἀπό πιστούς καί ἐνάρετους γονεῖς, πού τοῦ ἔδωσαν χριστιανική ἀνατροφή. Ἄν καί ἡ οἰκογένειά του ἦ ταν πλούσια καί ἀρχοντική, ὁ ἴδιος δέ θαμπώθηκε ἀπό τά χρήματα καί τά ἀξιώματα, ἀλλά ἀγάπησε βαθιά τόν Θεό καί…
   Ὁ ἅγιος Ρωμανὸς ὁ διάκονος ἀνήκει στοὺς μάρτυρες τοῦ 4ου αἰώνα. Ἡ καταγωγή του ἦταν ἀπὸ τὴν Παλαιστίνη, καὶ διακονοῦσε τὴν Ἐκκλησία τῆς Καισάρειας μὲ πολλὴ σύνεση καὶ φόβο Θεοῦ.    Τὸ 303 ξέσπασε ἡ λαίλαπα τῶν διωγμῶν κατὰ τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τὸν σκληρὸ ­αὐτοκράτορα Διοκλητιανό. ­Πολλοὶ χριστιανοὶ τότε πότι­­σαν…
28 Ὀκτωβρίου, τῆς Ἁγίας Σκέπης, διάβασα στό ἡμερολόγιο καί γεμάτος ἀπορία κατέφυγα στή μεγάλη Γιαγιά μας, πού πάντα ἤξερε νά λέει ὡραῖες ἱστορίες γιά τίς γιορτές. - Σήμερα γιορτάζουμε τήν πραγματοποίηση μιᾶς ὑπόσχεσης πού ἔδωσε κάποτε ἡ Παναγία μας, ὅτι θά προστατεύει τό λαό μας, ἀπάντησε ἡ Γιαγιά τῆς μαμᾶς καί ἡ ἀπορία μου ἔγινε πιό μεγάλη. - Πότε τήν ἔδωσε αὐτή τήν ὑπόσχεση ἡ Παναγία; - Ἑκατοντάδες χρόνια πρίν. Ἦταν στά μισά τοῦ 5ου μ.Χ. αἰώνα περίπου. Σʼἕνα λαμπρό Ναό Της, στίς Βλαχέρνες, ὁ λαός τῆς Βασιλεύουσας προσευχόταν σέ Ἱερή Ἀγρυπνία. Κάποια στιγμή, ἕνας ἅγιος μοναχός, ὁ Ὅσιος Ἀνδρέας μαζί μέ τόν μαθητή του Ἐπιφάνιο, εἶδαν τήν Κυρία Θεοτόκο νά εἰσέρχεται ἀπό τήν κεντρική πύλη τοῦ ναοῦ. Τήν συνόδευαν ὁ ἅγιος Ἰωάνννης ὁ Πρόδρομος κι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. Προχώρησε στό σολέα, γονάτισε καί μέ δάκρυα προσευχόταν.…
29 Σεπτεμβρίου Κανεὶς δὲν περίμενε ὅτι κάποτε μέ­σα ἀπὸ τὸ ἀνάκτορο τοῦ βασιλιᾶ τῶν Περσῶν Σαβωρίου (310-379) ἡ Ἐκ­κλησία μας θὰ εἶχε τιμημένους τέσσερις ἁγίους Μάρτυρες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους δύο θὰ ἦταν τὰ πριγ­κιπόπουλα ὁ Γοβδελαὰς καὶ ἡ ­Κασδόα.Ὅλα ξεκίνησαν μετὰ ἀπὸ μιὰ ­ἀποκάλυψη: ὅτι ὁ Δάδας, ὁ συγγε­νὴς καὶ…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών