Ἑορτολογικά

   Ὁ ὅσιος Βησσαρίων ἔζησε καὶ ἔ­­­δρα­σε στὴν Αἴγυπτο στὰ τέλη τοῦ 4ου αἰῶνος. Ἀξιώθηκε ἀπὸ νέ­­­­­ος νὰ γνωρίσει τὸν ὁσιότατο ἀσκητὴ τῆς ἐρήμου Μέγα Ἀν­­τώνιο, ὁ ὁποῖος καὶ τοῦ ἐνέπνευσε καὶ τοῦ καλλιέργησε τὸν πόθο γιὰ ὁλοκληρωτικὴ ἀ­­φιέρωση στὸ Θεό.   Ὁ Βησσαρίων ἀγάπησε τὸν αὐστηρὸ ἀ­­­­­­­­­­σκητικὸ βίο. Ζοῦσε στὴν…
   Αξιωθήκαμε καὶ φέτος νὰ ἑορτά­σου­με τὸ ἅγιο ­Δωδεκαήμερο μὲ τὶς τρεῖς μεγάλες ­δεσποτικὲς ἑορτές: τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, τῆς Περιτομῆς καὶ τῶν Θεοφανίων. ­Συνάμα ­τιμήσαμε τὴ Σύναξη τῆς ­Ὑπεραγίας ­Θεοτόκου τὴ δεύτερη μέρα τῶν ­­­Χριστουγέννων, τὴ μνήμη τοῦ ­Μεγάλου Βασιλείου στὴν ἀρχὴ τοῦ νέου ἔτους, τὴ Σύναξη τοῦ Τιμίου Προδρόμου…
   Ὁ ὅσιος Παῦλος εἶχε τὴν ­καταγωγή του ἀπὸ τὴ Θηβαΐδα τῆς Αἰγύπτου. Γεννήθηκε ἀπὸ πλούσιους γονεῖς καὶ ἀναδείχθηκε μέγας ἀ­­­σκητὴς τῆς ἐρήμου τοῦ 4ου αἰῶνος. Σὲ μικρὴ ἡλικία ἔμεινε ­ὀρφανός. Καὶ λίγο ­ἀργότερα, ὅ­­ταν ξέσπασαν οἱ σκληροὶ διωγμοὶ ἐναν­τίον τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀ­­­­πὸ τὸν Δέκιο (249-251) καὶ τὸν ­Βαλεριανό (254-259), γιὰ…
   Οἱ «Τρεῖς μέγιστοι φωστῆρες τῆς Τρισηλίου Θεότητος», ποὺ δημιούργησαν μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα τους τὸν «χρυσοῦν αἰῶνα» τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ἱστορίας, διέπρεψαν σ’ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Μορφώθηκαν μὲ ὅλη τὴ ­μόρφωση τῆς ἐποχῆς τους καὶ διέθεσαν τὴ μόρφωση αὐτὴ καὶ τὰ φυσικὰ καὶ τὰ…
Γιὰ τὸ μεγαλεῖο τοῦ Βαπτιστοῦ δὲν χρειάζεται νὰ ποῦμε πολλά· μιλᾶ τὸ τέμπλο κάθε Ὀρθόδοξου ναοῦ – στὰ δεξιὰ τῆς εἰκόνας τοῦ Δεσπότου βρίσκεται πάντοτε ἡ εἰκόνα του – καὶ ὁ ἔπαινος τοῦ Κυρίου γιὰ ἐκεῖνον, ὁ ἔπαινος τοῦ καρδιογνώστου Θεοῦ (βλ. Ματθ. ια´ [11] 7-15, Λουκ. ζ´ 24-30). Ἐμεῖς…
Ὀκτὼ μέρες μετὰ τὴ γέννησή του κάθε ἀρσενικὸ βρέφος ἔπρεπε, σύμφωνα μὲ ὅσα προέβλεπε ὁ Μωσαϊκὸς νόμος, νὰ περιτμηθεῖ. Αὐτὸ συνέβη καὶ μὲ τὸν νεογέννητο Κύριο Ἰησοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ τὴν πρώτη κάθε νέου ἔτους ἑορτάζουμε τὸ γεγονὸς τῆς περιτομῆς Του.Στοὺς Ἰουδαίους ἡ περιτομὴ εἶχε τὴν ἔννοια τῆς ἀφιερώσεως τοῦ…
Στὴ βυζαντινὴ εἰκόνα τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος τὸ κεντρικὸ πρόσωπο, τὸ θεῖο Βρέφος, ­εἰκονίζεται μέσα σὲ σπήλαιο ἀνάμεσα σὲ ζῶα· ἢ μᾶλλον τὰ ζῶα εἶναι σκυμμένα πάνω Του· εἶναι πάντοτε δύο καὶ εἶναι συγκεκριμένα: ἕνας «βοῦς» (βόδι) καὶ ἕνας «ὄνος» (γαϊδουράκι).Δηλώνεται ἔτσι ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ γεννήθηκε ὡς ἄνθρωπος…
Ἠταν κατάκοποι. Δὲν τοὺς πείραζε ὅμως καθόλου αὐτό. Ἐκεῖνο ποὺ βαθιὰ τοὺς προβλημάτιζε ἦταν ἡ ἀπώλεια τοῦ ἀστέρος. Τοῦ ἀστέρος ποὺ γέμισε χαρὰ κι ἐλπίδα τὶς ψυχές τους μόλις τὸν πρωτοαντίκρισαν. Τοῦ ἀστέρος ποὺ ἔγινε γιὰ ἀρκετὸ διάστημα ὁ ὁδηγός τους ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Ἀνατολῆς ὣς τὰ μέρη τῆς…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών