Ἑορτολογικά

   Ο ἅγιος Φρουμέντιος ­γεννήθηκε στὴν Τύρο τὸν 4ο αἰώνα, τὴν ἐ­­­πο­χὴ ποὺ βασίλευε στὴ Βυζαντι­νὴ Αὐτοκρατορία ὁ Μέγας Κωνσταν­τίνος.   Ἀπὸ μικρὴ ἡλικία δέχθηκε τὸν σπόρο τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος. Καὶ μορφώθηκε μὲ ὑψηλὴ παιδεία. Σύντομα ἀπέδειξε τὴν ὡριμότητά του, γιατὶ συνδύαζε σπάνια ἀρτιότητα στὸ ἦθος του μὲ σφαιρικὴ ἐπιστημονικὴ κατάρτιση…
    Στὸ γραφικὸ κυκλαδίτικο νησὶ τῆς Κιμώλου γεννήθηκε ἡ Ὁσία Μεθοδία στὶς 10 Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 1861 ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς, τὸν Ἰάκωβο καὶ τὴ Μαρία. Τὸ βαφτιστικό της ὄνομα ἦταν Εἰ­ρήνη. Ἀπὸ μικρὴ ξεχώριζε ἀνάμεσα στὰ 8 ἀδέλφια της. Εἶχε μιὰ πηγαία καλοσύνη καὶ σπάνια ἀθωότητα. Λιγοστὲς γνώσεις ἀπέκτησε.…
   Ὁ Σταυρός!   Στὴν καρδιὰ τοῦ Σεπτεμβρίου δε­σπόζει, δορυφορούμενη ἀπὸ δύο Κυριακές – πρὸ καὶ μετὰ τὴν ­Ὕψωσιν – ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῆς ­Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, σὲ ἀνάμνηση τῆς πρώτης ἐκείνης Ὑψώσεώς Του μετὰ τὴν ­ἀνεύρεσή Του ἀπὸ τὴν ἁγία Ἑλένη.   Ἡ Ἑορτὴ μᾶς ­παρακινεῖ ἔντονα νὰ τοποθετηθοῦ­με πάνω…
   Ἂν ἦταν ἡ μητέρα κάποιου ­σοφοῦ ἐπιστήμονα, θὰ ἔπρεπε νὰ τὴ συγ­χαροῦμε γιὰ τὶς ζηλευτὲς γνώ­σεις τοῦ παιδιοῦ της.   Ἂν ἦταν ἡ μητέρα ἑνὸς μεγάλου γιατροῦ, ποὺ ἀνακούφισε μὲ τὸ ἔργο του τὸν πόνο πολλῶν ἀνθρώπων, θὰ τὴ μακαρίζαμε ποὺ πολλοὶ τὴν εὐγνωμονοῦν γιὰ τὸν υἱό - εὐεργέτη τους.…
   Τοὺς τρεῖς προκρίτους τῶν μαθ­η­τῶν Του – τὸν Πέτρο, τὸν ­Ἰάκωβο καὶ τὸν Ἰωάννη – παρέλαβε ὁ Κύριος Ἰησοῦς καὶ τοὺς ἀνέβασε «εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν», μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος (ιζ΄ 1). Καὶ ἐκεῖ μετεμορφώθη μπροστά τους, καὶ τὸ πρόσωπό Του ἔγινε λαμπρὸ σὰν τὸν ἥλιο…
   Ὁ ὅσιος Παμβὼ ἀνήκει στὴ χορεία τῶν ὁσίων Ἀσκητῶν τοῦ 4ου αἰ­ῶνος. Μαθήτευσε στὸν ­κορυ­φαῖο διδάσκαλο καὶ καθηγητὴ τῆς ἐρήμου Μέγα Ἀντώνιο. Καὶ ἀρίστευσε στὰ παλαί­σματα τῆς κατὰ Θεὸν πολιτείας. ­Τόπος ἀσκήσεώς του ὑπῆρξε ἡ ­φημισμένη ἔρη­μος τῆς Νιτρίας κοντὰ στὸ Νεῖλο ποταμὸ τῆς Αἰγύπτου. Ὁ Μέγας Ἀν­τώνιος πο­­λὺ τιμοῦσε…
   Ὁ ἅγιος Παυλίνος γεννήθηκε στὰ μέσα τοῦ 4ου αἰῶνος στὴν πόλη Μπορντὼ τῆς Γαλλίας. ­Ἀνήκει στοὺς ἐπιφανεῖς Ἁγίους τῆς Δύσεως πρὸ τοῦ Σχίσματος. Οἱ ρίζες του ἦσαν ἀριστοκρατικές. Καταγόταν ἀπὸ ρωμαϊ­κὸ τιμημένο, ἔνδοξο γένος. Ἦταν καὶ πάμ­πλουτος, ἀφοῦ ἀπέραντες ἐκτάσεις τῆς Γαλατίας, τῆς Καμπανίας καὶ τῆς ­Ἱσπανίας ἦταν δικές…
Ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς Ἔρασμος ἔ­­ζησε στὰ χρόνια τῶν σκληρῶν διωκτῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ, τοῦ Διοκλητιανοῦ καὶ τοῦ Μαξιμιανοῦ (285-305 μ.Χ.). Ἡ ­καταγωγή του ἦταν ἀπὸ τὴν Ἀν­τιόχεια τῆς Συρίας. Ἀ­­­πὸ τὴ μικρή του ­ἡλικία ἀγάπησε πολὺ τὸν Ἰη­σοῦ Χριστό. Καὶ τὸ ἀ­­­πέδειξε μὲ τοὺς ἀγῶ­νες του γιὰ τὴν ἄσκηση τῆς ἀρετῆς. Νωρὶς…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών