Ἑορτολογικά

    Προβάλλονται καὶ φέτος ἀπὸ τὴν ἁγία μας Ἐκκλησία, στὸν κοινό τους ἑορτασμό, οἱ μοναδικὲς μορ­­φὲς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἰωάν­νου τοῦ Χρυσοστόμου. Οἱ φωστῆρες τῆς οἰκουμένης, οἱ κήρυκες τῆς μετανοίας, οἱ ὑπέρμαχοι τῆς Ἀληθείας, οἱ βράχοι τῆς πίστεως. Ἐξαίρετα πνεύματα, πολυδύναμες καὶ χαρισματικὲς…
    Ἡ σάρκωση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ ὀνομάζεται καὶ «ἐπιφάνεια». Κατεξοχὴν ὅμως ἡ λέξη «ἐπιφάνεια» κυριολεκτεῖται στὴν ἑορτὴ τῶν Θεοφανίων, στὸ γεγονὸς δηλαδὴ τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ ἀπὸ τὸν Τίμιο Πρόδρομο. Διότι εἶναι ἡ μέρα κατὰ τὴν…
    Χριστούγεννα. «Σήμερον δέχεται ἡ Βηθλεὲμ τὸν καθήμενον διὰ παν­τὸς σὺν Πατρί». Ἡ Βηθλεὲμ ὑπο­δέχεται τὸν Θεό, τὸν Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι σύνθρονος μὲ τὸν Θεὸ Πατέρα. «Χριστὸς γεννᾶται». Ὁ Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος.    Μεγάλο, μέγιστο, ἀνερμήνευτο τὸ μυστήριο τῆς σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ…
    Μέσα σὲ λίγες λέξεις ὁ ἀπόστολος Παῦλος περικλείει ὅλο τὸ ἀνεξιχνίαστο μυστήριο τῆς ἄμετρης συγκαταβάσεως καὶ ἀπερινόητης κενώσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἑορτάζουμε τὶς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων. «Δι’ ἡμᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν», γράφει (Β΄ Κορ. η΄ 9). Γιὰ μᾶς ἐπτώχευσε ὁ Θεός, ἐνῶ ἦταν πλούσιος. …
    Ὅταν, 700 περίπου χρόνια πρὶν τὴ Γέννηση τοῦ Κυρίου, ὁ προφήτης Μιχαίας μιλοῦσε γιὰ τὴ Βηθλεέμ, τὴν παρουσίαζε ἕνα μικρό, ἀσήμαντο χωριὸ ἀνάμεσα στὶς λαμπρὲς καὶ ἔνδοξες πόλεις τῆς Ἰουδαίας.    Καὶ πράγματι. Ἡ Βηθλεὲμ δὲν εἶχε κάτι ἀξιόλογο γιὰ νὰ ἑλκύει τὰ βλέμματα τῶν ἀνθρώπων ἐπάνω της.…
   Ο ἅγιος Φρουμέντιος ­γεννήθηκε στὴν Τύρο τὸν 4ο αἰώνα, τὴν ἐ­­­πο­χὴ ποὺ βασίλευε στὴ Βυζαντι­νὴ Αὐτοκρατορία ὁ Μέγας Κωνσταν­τίνος.   Ἀπὸ μικρὴ ἡλικία δέχθηκε τὸν σπόρο τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος. Καὶ μορφώθηκε μὲ ὑψηλὴ παιδεία. Σύντομα ἀπέδειξε τὴν ὡριμότητά του, γιατὶ συνδύαζε σπάνια ἀρτιότητα στὸ ἦθος του μὲ σφαιρικὴ ἐπιστημονικὴ κατάρτιση…
    Στὸ γραφικὸ κυκλαδίτικο νησὶ τῆς Κιμώλου γεννήθηκε ἡ Ὁσία Μεθοδία στὶς 10 Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 1861 ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς, τὸν Ἰάκωβο καὶ τὴ Μαρία. Τὸ βαφτιστικό της ὄνομα ἦταν Εἰ­ρήνη. Ἀπὸ μικρὴ ξεχώριζε ἀνάμεσα στὰ 8 ἀδέλφια της. Εἶχε μιὰ πηγαία καλοσύνη καὶ σπάνια ἀθωότητα. Λιγοστὲς γνώσεις ἀπέκτησε.…
   Ὁ Σταυρός!   Στὴν καρδιὰ τοῦ Σεπτεμβρίου δε­σπόζει, δορυφορούμενη ἀπὸ δύο Κυριακές – πρὸ καὶ μετὰ τὴν ­Ὕψωσιν – ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῆς ­Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, σὲ ἀνάμνηση τῆς πρώτης ἐκείνης Ὑψώσεώς Του μετὰ τὴν ­ἀνεύρεσή Του ἀπὸ τὴν ἁγία Ἑλένη.   Ἡ Ἑορτὴ μᾶς ­παρακινεῖ ἔντονα νὰ τοποθετηθοῦ­με πάνω…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών