Ἑορτολογικά

Ἡ μεγάλη Τεσσαρακοστή προχωρεῖ μέσα στήν κατάνυξη τῶν πιστῶν, πού ποθοῦν καί ἀγωνίζονται νά δοῦν πιό καθαρά αὐτό τό Πάσχα τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, πού πορεύεται πρός τό ἑκούσιο Πάθος Του γιά τήν λύτρωση τοῦ κόσμου. Καί ὁ Θεάνθρωπος ἔρχεται. Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων στούς δρόμους…
Εἶχαν περάσει σαράντα μέρες ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη τὴ μεγάλη καὶ ἐπιφανή, κατὰ τὴν ὁποία ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, «τὸ ἀταπείνωτον αὐτοῦ ὕψος ἀταπεινώτως ταπεινώσας», κατὰ τὸν ἱερὸ Δαμασκηνό (ΕΠΕ 1, 282), ἔγινε γιὰ χάρη μας ἀνήμπορο καὶ κλαυθμυρίζον Βρέφος καὶ γνώρισε τὴν ἄφατη κένωση καὶ μέγιστη ταπείνωση.…
Καθὼς οἱ ἡμέρες κυλοῦν, μᾶς φέρνουν ὅλο καὶ πιὸ κοντὰ στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα. Πλησιάζει ἡ ὥρα τῆς μοναδικῆς, ἁγίας, λυτρωτικῆς Θυσίας τοῦ Κυρίου μας. Ὁ Κύριός μας εἶχε πρὸ ὀφθαλμῶν Του συν­εχῶς τὴ μεγάλη αὐτὴ ὥρα καὶ συχνὰ ἔκανε λόγο γι᾿ αὐτήν. Καὶ τὴ συγ­κλονιστική Του Ἀρχιερατικὴ προσ­ευχὴ…
Ὥρα μεγαλειώδης καί μοναδική! Ὥρα συναντήσεως τοῦ Οὐρανοῦ μέ τή γῆ!... Αἰῶνες ἀμέτρητοι εἶχαν περάσει ἀπό τή σκοτεινή ἐκείνη ἡμέρα τῆς παρακοῆς τῶν πρώτων ἀνθρώπων –Ἀδάμ καί Εὔας– στόν κῆπο τῆς Ἐδέμ. Μόνο μιά φωτεινή ἀκτίνα τότε ξεγλίστρησε μέσα ἀπό τόν Παράδεισο τοῦ Θεοῦ κι ἔχυνε γλυκό καί ἐλπιδοφόρο τό…
«Xαῖρε, Κυρία Θεοτόκε, ποὺ σὰν βροντὴ τρομοκρατεῖς τοὺς ἐ­χθρούς». Εἶναι ἀπορίας ἄξιο πῶς ἡ Μητέρα τοῦ πράου καὶ «ταπεινοῦ τῇ καρδίᾳ» Ἰησοῦ παρομοιάζεται ἀπὸ τὸν ἱερὸ Ὑμνογράφο ὡς βροντὴ ποὺ τρομοκρατεῖ καὶ τσακίζει τοὺς ἐχθρούς! Ἡ ἀπάντηση στὴν ἀπορία μας δὲν εἶναι δύσκολη. Ἀρκεῖ νὰ θυμηθοῦμε ὅτι ὁ Υἱὸς καὶ…
Χριστούγεννα! Κάθε φορὰ ποὺ γιορτάζουμε τὸ μεγάλο γεγονὸς τῆς Σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὀφείλουμε νὰ τὸ προσεγγίζουμε μὲ δέος καὶ συντριβὴ καρδιᾶς, διότι ὑπερβαίνει κάθε προσ­πάθεια λογικῆς ἑρμηνείας. «Οὐ φέρει τὸ μυστήριον ἔρευναν· πίστει μόνῃ τοῦτο πάντες δοξάζομεν…» (Αἶνοι Χριστουγέννων). Χριστούγεννα! Ὅταν ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου,…
Καθὼς φθάνουν τὰ Χριστούγεννα, ἡ μορφὴ τῆς Ἁγίας Θεοτόκου, τῆς Παναχράντου Μητέρας τοῦ Κυρίου μας, καταλαμβάνει ξεχωριστὴ θέση στὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν. Ἔκτακτο τὸ μεγαλεῖο της, διότι μόνην ἐκείνην ἐξέλεξε ὁ Θεὸς νὰ γίνει ἐκλεκτὸ ὄργανο, ἀπὸ τὴν ὁποία ὁ Μονογενής Του Υἱὸς θὰ προσ­ελάμβανε τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ θὰ…
Αἷμα! Πῦρ! Ἀτμίδα καπνοῦ! Αὐτὰ τὰ φρικτὰ σημεῖα εἶδε μὲ τὸ προφητικό του μάτι, αἰῶνες πρὸ Χριστοῦ, ὁ προφήτης Ἰωήλ (Ἰωὴλ γ΄ 3). «Τέρατα γῆς»! Ἔτσι τὰ ὀνομάζει. «Τέρατα». Φοβερά, συγκλονιστικὰ δηλαδὴ θεάματα. Τέτοια ποὺ νὰ ἐμβάλλουν τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ φόβο ἰσχυρό, τρόμο, δέος. «Τέρατα γῆς»! Διότι εἶδε…
Σελίδα 1 από 7

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών