Απόψεις και κρίσεις

   Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας ὕστερα ἀπὸ συνεδρίασή της ἔδωσε στὴ δημοσιότητα στὶς 12-5-2016 ἐπίσημα στοιχεῖα γιὰ τὸ φιλανθρωπικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔρ­γο ποὺ ἐπιτέλεσαν κατὰ τὸ ἔτος 2015 ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ οἱ Ἱερὲς Μητροπόλεις σὲ ὅλη τὴ χώρα μας.   Τὸ σύνολο τῶν δαπανῶν σύμφωνα μὲ…
   Μὲ τὸν τίτλο: “«Ὁμοφωνία» καὶ «αὐθεν­τία» τῆς μελλούσης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου” δημοσιεύθηκε περὶ τὰ μέσα τοῦ περασμένου Ἀπριλίου σημαντικότατο κείμενο τοῦ ἱερομονάχου Ἀρσενίου, Γέροντος τοῦ Ἱε­ροῦ Κελλίου «Παναγούδα» τοῦ Ἁγίου Ὄ­ρους καὶ μαθητοῦ τοῦ ὁσίου Παϊσίου.   Οἱ καίριες παρατηρήσεις τοῦ π. Ἀρσενίου ἀξίζει νὰ τύχουν μεγάλης προσοχῆς. Ἰδιαιτέρως…
   Στὶς ξεκάθαρες καταδικαστικὲς θέσεις συγχρόνων ἀνδρῶν ἐγνωσμένης πνευματικότητος καὶ ἁγιότητος γύρω ἀπὸ τὸ θέμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, γέροντος Γαβριὴλ Διονυσιάτου, γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη κ.ἄ.) ἔρχεται νὰ προστεθεῖ καὶ ἡ κατάθεση τοῦ ἀοιδίμου γέροντος Ἐφραὶμ Κατουνακιώτου, ἀνδρὸς ἀλήστου ὁσιακῆς…
   Λίγες μέρες πρὶν ἀπὸ τὶς ἑορτὲς τοῦ Πάσχα γέμισαν οἱ κεντρικοὶ δρόμοι τῆς Θεσσαλονίκης ἀπὸ ἑλληνικὲς σημαῖες καὶ πανὸ μὲ συνθήματα «Ἕλληνες προδομένοι, ὄχι ταπεινωμένοι», «Ἀντισταθεῖτε ἑνωμένοι». Ἑκατοντάδες μέλη Ἑνώσεων Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ, Ναυτικοῦ καὶ Ἀεροπορίας ἀπὸ Θεσσαλονίκη, Βόλο, Ἠμαθία, Καβάλα, Ξάνθη κλπ. πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας ὑπὸ τὸν ἦχο…
   Στὸ διαδίκτυο ἐντοπίσαμε μία ἐνδιαφέ­ρουσα εἴδηση: «Οἱ Ρῶσοι ‟κάρφωσαν” τὸν Τίμιο Σταυρὸ στὴν καρδιὰ τοῦ Παρισιοῦ. Ἕτοιμη σχεδὸν ἡ ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Τριάδος (...). Κάποιοι τὰ δημόσια ἔσοδά τους τὰ κατευθύνουν στὸ νὰ ὁμολογοῦν Ὀρθοδοξία, εἴτε στὸ Κόσοβο, ἀναστηλώνοντας κατεστραμμένες ἀπὸ τοὺς Ἀλβανοὺς ἐκκλησίες, εἴτε ἀνοικοδομών­τας Ὀρθόδοξους Ἱεροὺς Ναοὺς…
   «Τὸ ἑλληνικὸ Σχολεῖο δὲν ἔχει τόνο Ὀρθόδοξης Παράδοσης»!   Αὐτὸ δήλωσε μὲ περισσὴ ἰταμότητα ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Νίκος Φίλης. Νά ἡ συνέντευξή του:   Δημοσιογράφος Νίκος Χατζηνικολάου: «Ἐδῶ ἔχει δημιουργηθεῖ ἡ αἴσθηση ὅμως ὅτι, στὰ πλαίσια μιᾶς χαλαρῆς σχέσης ποὺ ἔχει ὁ ΣΥΡΙΖΑ μὲ τὴ Θρησκεία, προσ­παθεῖτε νὰ τὸ ὑποβαθμίσετε…
   Ὄχι! δὲν εἶναι ἰδεολόγοι, οὔτε ἀφελεῖς, οὔτε γραφικοί, ὅπως τοὺς ὀνόμασαν κάποιοι. Οὔτε εἶναι σωστὸ αὐτὸ ποὺ εἶπε ­δημοσιογράφος στὸν ἀέρα χαρακτηρί­ζον­τας «καραγκιοζιλίκι» τὴν ὀργάνωση ἐκ μέρους τους κρεοφαγίας τὴν ἡμέρα τῆς κορυφώσεως τοῦ θείου Δράματος, τὴν Μεγάλη Παρασκευή. Ἄλλος δημο­σιο­γρά­φος ἔγραφε ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ βρῆκαν «τὸν τρόπο…
   Εἶναι νὰ ἀπορεῖ κανεὶς μὲ τὸν τρόπο ποὺ σκέπτονται, κρίνουν καὶ ἐκφράζονται κάποιοι δημοσιογράφοι. Ὑποτίθεται ὅτι αὐτοὶ σπουδάζουν, κατέχουν τὸ ἀντικείμενό τους καὶ διατυπώνουν κρίσεις ἀντικειμενικές. Ὅμως κάποιοι στὴν προσπάθειά τους νὰ ἐξάρουν, καὶ μάλιστα ὑπὲρ τὸ δέον, τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴ Μυτιλήνη, δὲν ὑπερέβαλαν ἁπλῶς, ἀλλὰ…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών