Απόψεις και κρίσεις

Ἕνα μήνυμα στιβαρὸ πρὸς κάθε κατεύθυνση «στέλνει συντετριμμένη ἡ κ. ­Λέλα Καραγιάννη, ἐγγονὴ τῆς ἡρωίδας τῆς ἐθνι­κῆς ἀντίστασης, ἡ προτομὴ τῆς ὁποίας “ἀ­ποκεφαλίστηκε” ἀπὸ ἀγνώστους (...) στὸν πεζόδρομο τῆς ὁδοῦ Τοσίτσα» στὴν Ἀθήνα. «“Ἡ γιαγιά μου εἶχε σταθεῖ ὑπερ­άνω ἰ­δεολογικῶν διαφορῶν, εἶχε συνεργαστεῖ μὲ ὅλες τὶς ἀντιστασιακὲς ὁμάδες”, ὑπενθυ­μίζει ἡ…
Μπορεῖ νὰ τελείωσε, ἂν τελείωσε, ἡ διαμάχη γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὅμως ἀπὸ τὴν ἱστορία αὐτὴ ἔχουν μείνει ἀρκετὰ ἀναπάντητα ἐρωτήματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τρία θὰ ὑπογραμμίσουμε ἐδῶ. Τὸ πρῶτο ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ ποιὸς ἀποφασίζει γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ Μαθήματος. Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Φίλης…
Ἱστορικῆς σημασίας κρίνεται ἡ εἰσήγηση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀ­θηνῶν κ. Ἱερωνύμου ποὺ ἀπηύθυνε στὴ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὶς 4 Ὀκτωβρίου. Μὲ τὴν εἰσήγησή του αὐτὴ ὁ Μακαριώτατος ἔδωσε καίρια ἀπάντηση σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ζητοῦν νὰ ὑποβαθμίσουν στὰ μάτια τοῦ λαοῦ τὸν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας, ἡ…
Εἶναι γνωστὸ τὸ τεράστιας κοινωνικῆς, ἠθικῆς, πνευματικῆς σημασίας ἔργο ποὺ ἐδῶ καὶ χρόνια τώρα ἐπιτελεῖ ὁ Ἐθελον­τικός, Μὴ Κερδοσκοπικὸς Ὀργανισμὸς Εἰδικῆς Μέριμνας καὶ Προστασίας Μητέρας καὶ Παιδιοῦ «Ἡ Κιβωτὸς τοῦ Κόσμου». Μέσα στὴν κιβωτὸ αὐτὴ ἑκατον­τάδες μικρὰ ἀπροστάτευτα παιδιά, εἴτε μονογονεϊκῶν οἰκογενειῶν εἴτε ὀρφανὰ εἴτε μεγαλωμένα σὲ κατεξοχὴν δύσκολες συνθῆκες…
Στὸ ἱστολόγιο «Ἅπαντα Ὀρθοδοξίας» διαβάσαμε πρόσφατα τὴν παρακάτω εἴδηση ποὺ ἀναφέρεται στὴ Ρωσία: «Ὁ Β. Πούτιν διόρισε τὴν πρεσβυτέρα Ἄννα Kuznetsova στὴν πανίσχυρη θέση τοῦ ἐπιτρόπου ὑπεύθυνου γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ τὴν οἰκογένεια. Ἡ ἴδια, πτυχιοῦχος ψυχολογίας, εἶναι παντρεμένη μὲ τὸν ἱερέα π. Ἀλέξιο Kuznetsov καὶ ἀπέκτησαν 6 παιδιά (...).…
Τὸ Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καὶ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσα «στὰ μέτρα ποὺ ὀφείλει νὰ λαμβάνει ἡ Πολιτεία γιὰ τὴν πλήρη κατοχύρωση τῆς ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης» προωθεῖ νομοσχέδιο καὶ γιὰ τὴν ἀποποινικοποίηση τῆς βλασφημίας τῶν θείων. Ἐπειδή, ὅπως ίσχυρίζονται οἱ ἐμπνευ­στὲς τοῦ νομοσχεδίου, δὲν διακρίνεται ἡ ἔννοια τοῦ ἐγκλήματος στὴ βλασφημία, παύει…
Στὸν ἀπόηχο τῆς συγκλήσεως τῆς Μεγάλης Συνόδου εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας δύο κείμενα σφόδρα ἐπικριτικὰ ἐναντίον ὅσων μὲ ποικίλους τρόπους ἀντέδρασαν στὴ σύγκληση καὶ τὸ ἔργο τῆς Συνόδου. Τὸ ἕνα κείμενο, γραμμένο ἀπὸ λαϊκό, ζητοῦσε καθαιρέσεις καὶ ἀφορισμοὺς τῶν ἀντιδρώντων πιστῶν. Τὸ ἄλλο, γραμμένο ἀπὸ ἐπίσκοπο, ἐκφεύγει κάθε κριτικῆς.…
Στὴν μεγάλης κυκλοφορίας καθημερινὴ ἐφημερίδα τῆς Λάρισας «Ἐλευθερία» δημοσιεύθηκε (28-6-2016) ἡ ἑξῆς ἐκπληκτικὴ εἴδηση: «“Πιστεύω ὅτι ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ζητήσει συγγνώμη ἀπὸ τοὺς ὁμοφυλόφιλους”, δήλωσε ὁ πάπας Φραγκίσκος, ἀπαντών­τας στὶς ἐρωτήσεις τῶν δημοσιογράφων, κατὰ τὴν πτήση ἐπιστροφῆς ἀπὸ τὸ Γιερεβὰν (σ.σ. τῆς Ἀρμενίας) πρὸς τὴ Ρώμη. Πιὸ ἀναλυτικὰ ὁ…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών