Απόψεις και κρίσεις

Ἡ Κυβέρνηση προδίδει τὸν λαὸ     Χιλιάδες κόσμου, ἀνταποκρινόμενοι στὸ κάλεσμα τῆς Πανελλήνιας Κληρικολαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Ἀγῶνος, συγκεντρώθηκαν τὴν Κυριακὴ 7 Φεβρουαρίου 2016 στὰ Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ζητώντας ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση νὰ μὴν προχωρήσει στὴν ἔκδοση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, ἡ ὁποία προβλέπεται νὰ περιλαμβάνει τσιπάκι μὲ τὸν Ἀριθμὸ…
    Πρωτοτύπησε καὶ πάλι ὁ Πάπας Φραγ­κίσκος, ὁ φιλόδοξος διεκδικητὴς παγκόσμιας θρησκευτικῆς ἐξουσίας. Σὲ βίντεο ποὺ ἑτοίμασε διεθνὴς ὁμάδα τοῦ Παπισμοῦ, ἐμφανίζεται νὰ προτρέπει τοὺς πιστοὺς νὰ προσευχηθοῦν κατὰ τὸν μήνα Ἰανουάριο γιὰ τὴν προώθηση τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου καὶ τὴν ἑνότητα τῶν χριστιανῶν.    Τὸ βίντεο τὸ παρουσίασε τὸ…
    Διαβάσαμε σὲ ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα:     «Τὴ Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου ἄγνωστος κάλεσε ἀπὸ κινητὸ τηλέφωνο στὰ γραφεῖα τῆς ὀργάνωσης ʻʻΤὸ χαμόγελο τοῦ παιδιοῦʼʼ καὶ προειδοποίησε ὅτι σκόπευε νὰ βάλει τέλος στὴ ζωή του. Ἀμέσως οἱ ὑπεύθυνοι ἐνημέρωσαν γιὰ τὸ συμβὰν τοὺς ἀστυνομικοὺς τῆς Δίωξης Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος, ποὺ ἐπιδόθηκαν…
    Ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα ὑφίσταται μιὰ τρομερὴ ἀφαίμαξη νέων ἐπιστημόνων, οἱ ὁποῖοι ἀδυνατοῦν ὄχι νὰ ἀναδειχθοῦν, ἀλλ’ ἁ­πλῶς νὰ ἐπιζήσουν, στὸ ἐξωτερικὸ Ἕλληνες νέοι κατὰ τὴν ἡλικία ἐπιστήμονες διαπρέπουν. Καὶ ὄχι ἁπλῶς διαπρέπουν, ἀλλὰ καὶ τιμοῦν τὸ ὄνομα τῆς Ἑλλάδας. Αὐτὸ συνέβη καὶ τελευταῖα μὲ τὴ νεαρὴ ἰατρὸ Ἀναστασία…
   Θύελλα ἀντιδράσεων προκάλεσε ἡ πρόσφατη πρόταση τῆς νεολαίας τοῦ   ΣΥΡΙΖΑ νὰ καταργηθεῖ ἡ πρωινὴ προσ­ευχὴ στὰ Σχολεῖα. Ἡ πρόταση ὑποβάλ­λεται ἐπίσημα γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῆς Ἐκπαιδεύσεως τῆς χώρας μας.   Ἀπὸ τὶς πολλὲς δυναμικὲς ἀλλὰ καὶ ψύχραιμες ἀντιδράσεις ξεχωρίζουμε καὶ ἀναδημοσιεύουμε τμήματα τῶν ὅσων δήλωσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης…
    Οἱ Ἕλληνες σ’ ὅλο τὸν κόσμο, ποὺ ἡ καρδιά μας σκιρτάει ἀκόμη γιὰ Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα, συγκλονισθήκαμε μ’ αὐτὸ ποὺ συνέβη φέτος τὰ Θεοφάνια στὴ Σμύρνη. Ἐνενήντα τέσσερα χρόνια μετὰ τὸν μαῦρο Σεπτέμβρη τοῦ 1922 τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς στὴν ὡραία προκυμαία τῆς Σμύρνης, τῆς νύφης τῆς Ἰωνίας, ἐκεῖ…
    Ἡ ἀπόφαση τῆς Βουλῆς νὰ ἐγκρίνει τὸ κυβερνητικὸ ἐκτρωματικὸ νομοσχέδιο γιὰ τὸ «Σύμφωνο συμβίωσης ὁμόφυλων ζευγαριῶν» δὲν εἶναι μόνο ἀξιοθρήνητη αὐτὴ καθεαυτὴν γιὰ τὸ πλῆγμα ποὺ καταφέρει σὲ βάρος τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας. Εἶναι πολὺ περισσότερο ἄθλια, διότι συνοδεύθηκε μὲ καύχηση ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρὲς ὅτι ψήφισαν κάτι…
    Ὡστόσο πολὺ θορυβήθηκαν καὶ ἀναστατώθηκαν οἱ παρουσιαζόμενοι ὡς ἄθεοι μὲ τὴ σύγκληση τοῦ παραπάνω Παιδαγωγικοῦ Συνεδρίου. Καὶ ἔκαναν διαβήματα διαμαρτυρίας στό Ὑπουργεῖο Παιδείας, τὸ ὁποῖο ἐξέδωσε σχετικὲς ὁδηγίες στὴ Διοικητικὴ Ἱεραρχία τοῦ ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ἐπειδὴ γνωστοποίησε τὴ σύγκληση τοῦ Συνεδρίου αὐτοῦ στὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα) «νὰ ἀπέχει στὸ μέλλον ἀπὸ…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών