Απόψεις και κρίσεις

«Σὲ 4 πόλεις τῆς Ἀμερικῆς καὶ 2 τῆς Αὐστραλίας θὰ παρελάσουν φέτος τμήματα Εὐζώνων τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς στὸ πλαίσιο τῶν ἑορτασμῶν τῶν ἐκεῖ ἑλληνικῶν κοινοτήτων γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἐ­πέ­τειο τῆς 25ης Μαρτίου τοῦ 1821. Πέρυσι ἀντίστοιχες παρελάσεις εἶχαν γίνει σὲ τρεῖς ἀμερικανικὲς πόλεις καὶ κατὰ τὰ προηγούμενα χρόνια γίνονταν μόνον…
«Σὲ “ὁδὸ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ” ζητᾶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ὀνομασθεῖ ἡ Ἰονία Ὁδὸς στὴ Δυτικὴ Ἑλλάδα, ποὺ ἐντὸς τοῦ 2017 ἀναμένεται νὰ παραδοθεῖ σὲ ὅλο τὸ μῆκος της. Αὐτὸ ἀποφασίσθηκε σὲ πρόσφατη συνεδρίαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, καθὼς εἶχε προηγηθεῖ σχετικὸ αἴτημα πρὸς τὸ…
Τὴ γενικὴ εὐαισθητοποίηση τῆς κοινῆς γνώμης γύρω ἀπὸ τὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἐθνική μας Παιδεία ἀπέδειξε ἡ ἐπιτυχία, μὲ τὴν ὁποία διεξήχθη στὴν Κατερίνη τὴν 4η Μαρτίου 2017 ἡμερίδα μὲ θέμα: «Ἔμφυλες ταυτότητες ὡς διδασκαλία στὰ παιδιά μας». Οἱ τρεῖς ἐξαίρετοι καλεσμένοι ὁμιλητὲς ἀναφέρθηκαν στὸ συγκεκριμένο θέμα μὲ ἀδιαμφισβήτητα…
Ἕνα ἐπιπλέον δεῖγμα τοῦ ἐπιπέδου τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τοῦ τόπου ἀποτελεῖ ἡ ἀπόφαση τῆς Κυβερνήσεως νὰ ἐγκαταστήσει σὲ ὅλη τὴ χώρα 35.000 μηχανὲς παιγνίων VLT (video lottary terminals). Οἱ σύγχρονες ἡλεκτρονικὲς λοταρίες θὰ κατακλύσουν τὶς πόλεις καὶ θὰ γίνουν ἀφορμὴ νὰ ἀνεβεῖ στὰ ὕψη τὸ ποσοστὸ τοῦ τζόγου, ποὺ πλέον…
Μὲ τὸν χαρακτηριστικὸ αὐτὸν τίτλο δημοσιογράφος σχολιάζει στὸ διαδίκτυο «τὴν πράξη στὴν ὁποία προχώρησαν στρατιῶτες τῆς 2016Ε/ΕΣΣΟ ποὺ ὑπηρετοῦν σὲ Μονάδες τοῦ Ἕβρου καὶ τῶν νήσων τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου: Ἐθελον­τικὰ καὶ μὲ δήλωσή τους ἀποποιήθηκαν τοῦ δικαιώματός τους νὰ μετατεθοῦν στὸ ἐσωτερικό (...) καὶ ζήτησαν νὰ παραμείνουν μέχρι τὸ πέρας…
«Πατρίδα, πατρίδα, ἤσουν ἄτυχη ἀπὸ κυβερνῆτες νὰ σὲ κυβερνήσουν...»! Αὐτὸ ἀναφώνησε κάποια στιγμή, ἀπογοητευμένος ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς τῆς ἐποχῆς του, ὁ ἥρωας στρατηγὸς Ἰωάννης Μακρυγιάννης.Πόσο ἐπίκαιρος ὁ λόγος του! Δὲν εἶναι μόνο τὸ ὅτι στὴν ἐξουσία τῆς πατρίδας μας σήμερα ἔχει ἀναδειχθεῖ ἕνα κόμμα ποὺ διακηρύσσει ἐπισήμως τὴν ἀθεΐα του.…
Πολὺ εὐχάριστη ἔκπληξη προκάλεσε ἡ δημοσίευση μιᾶς φωτογραφίας ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ χίλιες λέξεις. Παρουσιάζει τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο καὶ τὸν ἐξοχώτατο Ὑπουργὸ Παιδείας κ. Γαβρόγλου νὰ κρατοῦν μαζὶ ἕνα ψαλίδι κόβον­τας τὴν κορδέλα κάποιων ἐγκαινίων. Τὰ ἐγκαίνια, ἐξηγεῖ ὁ δημοσιογράφος, ἔγιναν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς…
Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρό (3-1-2017) ὁ Σέρβος ὑ­πουρ­­γὸς Ἐξωτερικῶν Ἴβιτσα Ντάτσιτς σὲ δήλωσή του «παραδέχθηκε ὅτι ἦταν λάθος ἡ ἐκ μέρους τῆς χώρας του ἀναγνώριση τῶν Σκοπίων μὲ τὸ συντα­γματικὸ ὄνομά τους, δηλαδὴ "Μακεδονία". Ὅλη ἡ Εὐρώπη καὶ ὁ κόσμος», συν­εχίζει ὁ Σέρβος ὑπουργός, «χρησιμοποι­εῖ τὸ ὄνομα "Πρώην Γιουγκοσλαβικὴ Δη­μοκρατία…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών