Απόψεις και κρίσεις

Ἀπὸ εἰδησεογραφικὴ ἱστοσελίδα εἴ­χαμε πληροφορηθεῖ ὅτι ἦταν προγραμματισμένο τὴν 1η Ὀκτωβρίου νὰ γίνει στὸ Ὠδεῖο Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ «μία μο­­ναδικὴ μεγάλη συναυλία» τοῦ διεθνοῦς φήμης συνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη μὲ τὸν πιὸ πάνω τίτλο. Καὶ ἐνῶ θὰ περίμενε κανεὶς μετὰ τὴ συναυλία νὰ ἀκολουθήσουν σχετικὲς ἀνταπο­κρίσεις καὶ ἀνάλογοι σχολιασμοὶ ἀπὸ τὰ…
Ἡ φιλοκυβερνητικὴ ἐφημερίδα «Αὐ­γὴ» στὶς 16 τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου προανήγγειλε τὸν πόλεμο κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, πού, κατὰ τὴ γνώμη τοῦ ἀρθρογράφου της κ. Βασίλη Πάικου πρόκειται νὰ ἐπακολουθήσει. Σὲ ἄρθρο μὲ τί­τλο «Ὁ ‛‛ἱερὸς πόλεμοςʼʼ τώρα ἀρχίζει» ὁ κ. Πάικος παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὴν ἐναρκτήρια ὁμιλία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.…
Εἶναι ἐντολὴ τοῦ Θεανθρώπου πρὶν ἀναληφθεῖ στοὺς οὐρανούς: «Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται» (Μάρκ. ις΄ 15-16). Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι μὲ τὴ Χάρη τοῦ Παν­αγίου Πνεύματος, πιστοὶ στὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου, μετὰ τὴν Πεντηκοστὴ σκορπίσθηκαν στὰ…
Ἕνα μήνυμα στιβαρὸ πρὸς κάθε κατεύθυνση «στέλνει συντετριμμένη ἡ κ. ­Λέλα Καραγιάννη, ἐγγονὴ τῆς ἡρωίδας τῆς ἐθνι­κῆς ἀντίστασης, ἡ προτομὴ τῆς ὁποίας “ἀ­ποκεφαλίστηκε” ἀπὸ ἀγνώστους (...) στὸν πεζόδρομο τῆς ὁδοῦ Τοσίτσα» στὴν Ἀθήνα. «“Ἡ γιαγιά μου εἶχε σταθεῖ ὑπερ­άνω ἰ­δεολογικῶν διαφορῶν, εἶχε συνεργαστεῖ μὲ ὅλες τὶς ἀντιστασιακὲς ὁμάδες”, ὑπενθυ­μίζει ἡ…
Μπορεῖ νὰ τελείωσε, ἂν τελείωσε, ἡ διαμάχη γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὅμως ἀπὸ τὴν ἱστορία αὐτὴ ἔχουν μείνει ἀρκετὰ ἀναπάντητα ἐρωτήματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τρία θὰ ὑπογραμμίσουμε ἐδῶ. Τὸ πρῶτο ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ ποιὸς ἀποφασίζει γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ Μαθήματος. Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Φίλης…
Ἱστορικῆς σημασίας κρίνεται ἡ εἰσήγηση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀ­θηνῶν κ. Ἱερωνύμου ποὺ ἀπηύθυνε στὴ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὶς 4 Ὀκτωβρίου. Μὲ τὴν εἰσήγησή του αὐτὴ ὁ Μακαριώτατος ἔδωσε καίρια ἀπάντηση σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ζητοῦν νὰ ὑποβαθμίσουν στὰ μάτια τοῦ λαοῦ τὸν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας, ἡ…
Εἶναι γνωστὸ τὸ τεράστιας κοινωνικῆς, ἠθικῆς, πνευματικῆς σημασίας ἔργο ποὺ ἐδῶ καὶ χρόνια τώρα ἐπιτελεῖ ὁ Ἐθελον­τικός, Μὴ Κερδοσκοπικὸς Ὀργανισμὸς Εἰδικῆς Μέριμνας καὶ Προστασίας Μητέρας καὶ Παιδιοῦ «Ἡ Κιβωτὸς τοῦ Κόσμου». Μέσα στὴν κιβωτὸ αὐτὴ ἑκατον­τάδες μικρὰ ἀπροστάτευτα παιδιά, εἴτε μονογονεϊκῶν οἰκογενειῶν εἴτε ὀρφανὰ εἴτε μεγαλωμένα σὲ κατεξοχὴν δύσκολες συνθῆκες…
Στὸ ἱστολόγιο «Ἅπαντα Ὀρθοδοξίας» διαβάσαμε πρόσφατα τὴν παρακάτω εἴδηση ποὺ ἀναφέρεται στὴ Ρωσία: «Ὁ Β. Πούτιν διόρισε τὴν πρεσβυτέρα Ἄννα Kuznetsova στὴν πανίσχυρη θέση τοῦ ἐπιτρόπου ὑπεύθυνου γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ τὴν οἰκογένεια. Ἡ ἴδια, πτυχιοῦχος ψυχολογίας, εἶναι παντρεμένη μὲ τὸν ἱερέα π. Ἀλέξιο Kuznetsov καὶ ἀπέκτησαν 6 παιδιά (...).…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών