Απόψεις και κρίσεις

Στὰ Ἱεροσόλυμα, στὸν τόπο ὅπου γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου ὁ Κύριος τῆς δόξης ὑπέστη τὸ φρικτὸ μαρτύριο καὶ τὸν ἄθλιο ἐμπαιγμὸ ἀπὸ τὴν ἄνομη συνεργία τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ καὶ τῆς ρωμαϊκῆς ἐξουσίας, σ᾿ αὐτὸν τὸν ἴδιο τόπο συναντήθηκαν τὴν Κυριακὴ 25 Μαΐ­ου ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος…
Τὸ οἰκουμενιστικὸ καὶ ­συγκρητιστικὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας τείνει νὰ ὑπο­βα­θμίζει τὴ δογματικὴ ἀκρίβεια τῶν ἀ­­­ληθει­ῶν τῆς πίστεως, προκειμένου νὰ προωθή­σει εἴτε τὴν ἕνωση τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τοὺς ἑτεροδόξους εἴτε τὴν ἐξάπλωση τοῦ δαιμονικοῦ φαινομένου τῆς πανθρη­σκείας.Ἴσως σὰν ἀπὸ ἀντίδραση πρὸς τὸ πνεῦ­μα αὐτὸ παρουσιάζεται ἀπὸ τὴν ἄλ­λη πλευρὰ μία…
Ἡ ἀπρόσμενη ἀπόφαση τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχο­λῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης περὶ ἱδρύσεως ξεχω­ριστοῦ Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν προξένησε θλίψη βαθιὰ σὲ κάθε ἄγρυπνη Ὀρθόδοξη συνείδηση.Ἀκόμη ὅμως μεγαλύτερη θλίψη δημιουργεῖ νεότερη ἀνακοίνωση τοῦ Τμήματος, μὲ τὴν ὁποία, ὑπεραμυνόμενο τῆς ἀποφάσεώς του, ­χρησιμοποιεῖ διάφορα ἐπιχειρήματα τάχα ἐπιστημονικά. Μεταξὺ τῶν ἄλλων…
Ἡ ἀπρόσμενη ἀπόφαση τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχο­λῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης περὶ ἱδρύσεως ξεχω­ριστοῦ Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν προξένησε θλίψη βαθιὰ σὲ κάθε ἄγρυπνη Ὀρθόδοξη συνείδηση.Ἀκόμη ὅμως μεγαλύτερη θλίψη δημιουργεῖ νεότερη ἀνακοίνωση τοῦ Τμήματος, μὲ τὴν ὁποία, ὑπεραμυνόμενο τῆς ἀποφάσεώς του, ­χρησιμοποιεῖ διάφορα ἐπιχειρήματα τάχα ἐπιστημονικά. Μεταξὺ τῶν ἄλλων…
Ἐπροτάθη ἐπισήμως τελευταῖα νὰ ἱδρυθεῖ στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν.Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης στὴν τακτικὴ μηνιαία Σύναξη τῶν ἐφημερίων της τῆς 28ης Ἰανουαρίου 2014 ἀσχολήθηκε ἐπισταμένως μὲ τὸ θέμα αὐτὸ μὲ τὴν παρουσία 115 ἐφημερίων καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἀνθίμου καὶ ἔπειτα ἀπὸ διεξ­οδικὴ…
Σὲ ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα διαβάσαμε μιὰ ἀξιοπρόσεκτη εἴδηση ἀπὸ τὴν Πάτρα: «Ἀνήλικοι μετανάστες θὰ σταματήσουν πλέον νὰ κοιμοῦνται κάτω ἀπὸ γέφυρες καὶ μέσα σὲ ἐγκαταλελειμμένα ἐργοστάσια τῆς Πάτρας, μετὰ τὴ λειτουργία τοῦ κέντρου φιλοξενίας, ποὺ στεγάζεται σὲ διώροφο ἀνακαινισμένο νεοκλασικὸ κτίριο στὸ κέντρο τῆς πόλης. Ταυτόχρονα στὸ ἴδιο κέντρο θὰ βρίσκουν φιλοξενία…
Ὁ μαμωνάς, ὁ θεὸς τοῦ πλούτου, ἐπιτίθεται ἀνοιχτὰ κατὰ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ καὶ στὶς ἡμέρες μας. Ἄλλωστε οἱ δοῦλοι τοῦ μαμωνᾶ ὑπῆρξαν ἀνέκαθεν ἀνταγωνιστὲς τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν σωτηρίων νόμων τοῦ Εὐαγγελίου. Τὸ ἐπεσήμανε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος στὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του, ὁ Ὁποῖος ἐδίδαξε: «Οὐ δύνασθε Θεῷ…
Μὲ τὸν τίτλο αὐτὸ δημοσιεύθηκε στὸ διαδίκτυο μιὰ πρωτότυπη ἀνταπόκριση ἀπὸ τὸ χωριὸ Κυπάρισσος Λαρίσης. Γράφει ὁ κ. Ν. Παντελίδης: «Λάβαμε ἕνα μήνυμα ἀπὸ ἕναν νέο ἀγρότη, ὁ ὁποῖος εἶχε σπείρει λάχανα, ἀλλὰ αὐτὰ βγῆκαν ὄψιμα καὶ δὲν τὸν συνέφερε νὰ βάλει ἐργατικὰ γιὰ νὰ τὰ μαζέψει καὶ νὰ τὰ…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών