Απόψεις και κρίσεις

    Μὲ μεγάλη θλίψη διαβάσαμε στὸν ἀθηναϊκὸ Τύπο γιὰ ἕνα ἀπαίσιο ἀνοσιούργημα ποὺ συντελέσθηκε ἀπὸ τὶς κρατικὲς ἀρχὲς τῆς Ἀλβανίας στὶς 26 Αὐγούστου (γύρω στὶς 4 τὰ ξημερώματα):    «Ἡ κατεδάφιση μιᾶς ἐκκλησίας ­ἀποτελεῖ σὲ κάθε περίπτωση βάναυση ­πρόκληση στὸ θρησκευτικὸ αἴσθημα τῶν πιστῶν, μπο­ρεῖ ὅμως νὰ προκαλέσει καὶ…
    Ἀπὸ τὸν τοπικὸ Τύπο τῆς Κρήτης προέρχεται ἡ εἴδηση ποὺ ἀναδημοσιεύθηκε σὲ ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα («Καθημερινὴ» 7-7-2015): «Σὲ μιὰ κίνηση ἀνθρωπιᾶς καὶ ἀλληλεγγύης προχώρησε ἡ οἰκογένεια Καλαθάκη καὶ ἡ Kappa Foods, ἀφοῦ ἔστησε τραπέζια μὲ παγωμένο νερὸ καὶ ἐδέσματα γιὰ νὰ τὰ προσφέρει σὲ ὅσους περιμένουν στὴν οὐρὰ τῶν…
   «“Βούλιαξε” ἀπὸ πιστοὺς τὸ Ἅγιον Ὄρος γιὰ τὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, ποὺ ἑορτάστηκε στὶς 28-8 (15-8 μὲ τὸ παλιὸ ἡμερολόγιο) μὲ βυζαντινὴ μεγαλοπρέπεια καὶ ἁγιορείτικη τάξη» («Δημοκρατία» 29-8-2015).    Ὑπολογίζεται ὅτι περισσότεροι ἀπὸ 7.000 πιστοί (περισσότεροι ἀπὸ κάθε κάθε ἄλλη φορά) ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ Ἐξωτερικὸ ἐπισκέφθηκαν τὸ…
   Ἀξίζουν θερμότατα συγχαρητήρια στὰ μέ­λη τῆς Ἑνώσεως Ἀποστράτων Ἀστυνο­μι­­κῶν Θεσσαλονίκης, καθὼς καὶ τοῦ Συν­δέσμου Ἀποστράτων Σωμάτων Ἀ­­­σφαλείας Καβάλας. Ὀργανώ­νουν πο­­λὺ συχνὰ ἐκδρομὲς στὰ πομα­κοχώ­­ρια τοῦ Νομοῦ Ξάνθης μὲ σκοπὸ νὰ λειτουργηθοῦν στὰ ἐκκλησάκια ποὺ ἔμεναν ­ἀλειτούργητα. Ἔτσι πρόσφατα ἕνα πούλμαν ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη ­κατέληξε στὸ ­πομακοχώρι Μύκη, ὅπου ὑπάρχει…
   Τὸ μεγάλο, τὸ ἀναπάντητο ἐρώτημα ­γύ­ρω ἀπὸ τὸ μεταναστευτικὸ ζήτημα, ποὺ τὸ τελευταῖο πλέον διάστημα ἐξελίσσεται μὲ φρε­νήρη ρυθμό, εἶναι ἡ αἰτία ποὺ τὸ προκα­λεῖ. Ἀσφαλῶς αὐτὸ ποὺ ἐκ πρώτης ὄψεως διαπιστώνεται εἶναι ὅτι τὴ μετακίνηση τῶν μεταναστῶν τὴν προκαλοῦν οἱ ἔκρυ­θμες συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦν στὶς χῶρες προελεύσεώς τους. Αὐτὸ…
   Εἶναι κοινὴ ὁμολογία ὅτι ἡ πατρίδα μας στοὺς γενικὰ κρίσιμους αὐτοὺς και­­ροὺς παραπαίει ἀποδυναμωμένη καὶ προχωρεῖ ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο. Βαδίζει τρικλίζοντας ἀπὸ τὴ μιὰ περιπέτεια στὴν ἄλλη. Ἡ οἰκονομία μας συνεχῶς καταρρέει. Γίναμε ὁ ζήτουλας τῆς Εὐρώπης, τῆς Ρωσίας, τῆς Κίνας. Προσερχόμαστε στὶς κάλπες γιὰ τρίτη φορὰ…
   Ἡ Ἑλλάδα τὰ τελευταῖα χρόνια διέρχεται μεγάλη οἰκονομικὴ κρίση. Ὅμως, ὁσοδήπο­τε μεγάλη κι ἂν εἶναι αὐτὴ καὶ ὅποια κι ἂν εἶ­ναι ἡ ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων, οἱ Ἕλληνες δὲν πρέπει ποτὲ νὰ λησμονοῦμε ὅτι εἴμαστε «ἀπίστευτα πλούσιοι»!   Αὐτὴ εἶναι χαρακτηριστικὴ φράση τῆς δημοσιογράφου Μπίργκιτ Μπράουνρατ σὲ πρωτοσέλιδο ἄρθρο της τὴν…
   Σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἡ χώρα μας ­βάλλεται ἀπὸ φανεροὺς καὶ κρυφοὺς ἐχθροὺς καὶ ἀπὸ δῆθεν φίλους μας, εἶναι βαρὺ χτύπη­μα νὰ πολεμεῖται καὶ ἐκ τῶν ἔσω, ἀπὸ ἀν­θρώπους ποὺ ἀσεβοῦν πρὸς τὴν ἐθνική μας ἱστορία. Αὐτὸ συνέβη πρόσφατα μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νὰ ἀπαλειφθεῖ ἀπὸ τὴν…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών