Θεία Λατρεία

Μὲ ἀφορμὴ τὶς ἐντονότατες ἀντιδράσεις γιὰ τὴν ἵδρυση Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὸ Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ ἀκούσθηκαν ποικίλες γνῶμες καὶ ἀπόψεις ἀπὸ πανεπιστημιακοὺς δασκάλους. Ὅσοι ὑποστήριξαν τὴν ἵδρυση ἑνὸς τέτοιου Τμήματος, ποὺ ἄφησε ἄναυδο τὸ πλήρωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τὸ λύπησε βαθύτατα, ἐπικαλέσθηκαν διάφορες δικαιολογίες. Μεταξὺ…
Ἁπὸ τὸ Δελτίο Τύπου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ­λάδος (μὲ ἡμερομηνία 19 Μαρτίου) ἀντιγράφουμε μία πολὺ σημαντικὴ εἴ­δηση: «Κατόπιν προτάσεως τῆς Συν­­οδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν ­Αἱρέσε­ων, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφάσισε νὰ ἀποστείλει Ἐγκύκλιο, διὰ τῆς ὁποίας θὰ ἀ­­νανεώνεται ἡ διαβεβαίωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς τὸ Ὀρθόδοξο Πλήρωμα…
Ἀναγνώστης μας ἀπὸ τὸ Χαλάνδρι μᾶς γράφει: «Ὁ φάκελος, τὸν ὁποῖον σᾶς ἐσωκλείω καὶ ὁ ὁποῖος ἀποτείνεται εἰς τὴν σύζυγόν μου (προφανῶς τὸ ἐπίθετον ἐλήφθη ἐκ τοῦ κώδωνος) ἐτοποθετήθη χθὲς εἰς τὸ γραμματοκιβώτιον τῆς οἰκίας μου, καθὼς καὶ εἰς ἐκεῖνα τῶν γειτόνων μου. Διαπιστοῦται τοιουτοτρόπως ὅτι “οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ”…
Πρόσφατα ὁ διαδικτυακὸς ἱστότοπος aktines.blogspot.gr δημοσίευσε φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴ συμπροσευχὴ ποὺ ἔγινε στὶς 15 Φεβρουαρίου 2014 στὸν παπικὸ ναὸ τοῦ Βασιλέως ­Χριστοῦ τοῦ Βελιγραδίου μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐ­­­θνικῆς ἑορτῆς τῆς Σερβίας εἰς ἀνάμνησιν τῆς 15ης Φεβρουαρίου 1804 γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή της ἀπὸ τὴν Τουρκία. Ἔ­­­­λαβαν μέρος ὁ Πατριάρχης…
Διαβάσαμε μὲ προσοχή, εὐχαριστία καὶ δοξολογία πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεὸ τὸ ἀνακοινωθὲν ποὺ ἐξέδωσε ἡ Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία συνῆλθε μεταξὺ 6ης καὶ 9ης Μαρτίου 2014 στὸ Φανάρι (Κωνσταντινούπολη). Ἡ Σύναξη αὐτὴ συνῆλθε κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλε­ως καὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου κ. Βαρθολομαίου ἐπʼ εὐκαιρίᾳ…
Μὲ ἐπίθεση κατὰ τοῦ ­Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου συνόδευσε τὴν ἐπίσκεψή του στὸ νησὶ γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ «ἁγίου τῶν ­Καθολικῶν Βαλεντίνου» στὸν παπικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς πόλεως Χίου ὁ «Ἀρχιεπίσκοπος» Αἰγαίου τῶν Παπικῶν κ. Νικόλαος Πρίντεζης. Ἐπίθεση, διότι, ὅ­­­πως ἰσχυρίζεται, ὁ Μητροπολίτης Χίου ἀρνεῖται νὰ ἔχει…
Οἱ Ἕλληνες αἰσθανόμαστε πάντοτε ὅτι μὲ τὸν ρωσικὸ λαὸ μᾶς συνδέουν ἰσχυροὶ δεσμοὶ ἀγάπης λόγῳ τῆς κοινῆς μας πίστεως καὶ τῆς ἐπὶ αἰῶνες ἑκατέρωθεν συμπαραστάσεως στὶς κατὰ καιροὺς δοκιμασίες τῶν λαῶν μας. Γι᾿ αὐτὸ καὶ μὲ θλίψη παρατηροῦμε τὰ τελευταῖα χρόνια μιὰ ἐκτροπὴ στὶς συχνὲς ἐκδηλώσεις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας μὲ…
Τὸ κατάντημα τοῦ Προτεσταντισμοῦ εἶναι θλιβερό. Ξεκίνησε νὰ διορθώσει τὰ λάθη τοῦ Παπισμοῦ καὶ στὴ συνέχεια κατέληξε στήν... ἀθεΐα! Μάλιστα, στὴν ἀθεΐα. Φαίνεται ἀπίστευτο, εἶναι ὅμως ἀληθινό. Ἡ εἴδηση ἀναφέρει: «Περισσότερα ἀπὸ 200 ἄτομα ποὺ ἡγοῦνται σὲ θέσεις προτεσταντικῶν ὁμολογιῶν στὴν Ἀμερική, ὁμολογοῦν ὅτι δὲν πιστεύουν στὸ Θεό. Ἡ πρόσ…
Σελίδα 7 από 7

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών