Θεία Λατρεία

Ἀναγνώστης τοῦ «Σωτῆρος» μᾶς ἔστειλε ἕνα ὄχι συνηθισμένο κείμενο ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο: «Μιὰ χριστιανὴ ἐργαζόμενη σὲ παιδικὸ σταθμὸ προστέθηκε στὴν αὐξανόμενη λίστα τῶν ἐργαζομένων ποὺ ἀνακαλύπτουν ὅτι ἡ πίστη τους δὲν εἶναι πλέον ἀνεκτὴ σὲ αὐτὴν τὴν ‘‘πολιτισμένη’’ καὶ ­‘‘προοδευτική’’ μας κοινωνία. Ἡ Sarah Mbuyi (Σάρα Μπούγι), ἡ ὁποία δούλευε…
Τὴν εἴδηση τὴ δημοσίευσε τὸ γνωστὸ εἰ­δησεογραφικὸ περιοδικὸ Spiegel καὶ μᾶς με­ταφέρει στὸν χῶρο τῆς τραγωδίας ποὺ ὑ­­­φίστανται τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ Χριστιανοὶ τοῦ Ἰράκ. Ἰδού τί ἔγραψε:«Ζοῦν ἐλεύθεροι-πολιορκημένοι ἀπὸ τοὺς ἀνελέητους τζιχαντιστὲς τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους ποὺ ἀπειλοῦν νὰ “καταπιοῦν” τὸ Ἰρὰκ καὶ τὴ Συρία στήνοντας τὸ δικό τους Χαλιφάτο.…
Ὀρθόδοξος Θεοπασχητισμὸς ὸ μυστήριο τοῦ Σταυροῦ καὶ ὅλου τοῦ Πάθους τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀπρόσιτο στὸν ἀνθρώπινο νοῦ. Τί πρα­­γματικὰ ἔλαβε χώρα πάνω στὸ λόφο τοῦ Γολγοθᾶ; Γιατί αὐτὸ τὸ γεγονὸς ­σημά­δεψε ἀνεξίτηλα τὴν ἀνθρώπινη ἱστορία καὶ ἄλλαξε τὴν πορεία της; Τὰ ­ἐρωτήματα δραματικά, ἐπίπονα, βασανιστικά. Τὸ καιριότερο ἔχει νὰ κάνει μὲ…
Ὀρθόδοξος Θεοπασχητισμὸς - Τὸ μυστήριο τοῦ Σταυροῦ καὶ ὅλου τοῦ Πάθους τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀπρόσιτο στὸν ἀνθρώπινο νοῦ. Τί πρα­­γματικὰ ἔλαβε χώρα πάνω στὸ λόφο τοῦ Γολγοθᾶ; Γιατί αὐτὸ τὸ γεγονὸς ­σημά­δεψε ἀνεξίτηλα τὴν ἀνθρώπινη ἱστορία καὶ ἄλλαξε τὴν πορεία της; Τὰ ­ἐρωτήματα δραματικά, ἐπίπονα, βασανιστικά. Τὸ καιριότερο ἔχει νὰ…
Ἦταν τότε· τὸν φοβερὸ 5ο αἰώνα, ποὺ δύο αἱρέσεις, ἀχόρταγες σὰν τὰ μυθικὰ τέρατα Σκύλλα καὶ Χάρυβδη, καταξέσχιζαν τὸν ἄρραφο χιτώνα τοῦ Κυρίου.Ὁ Νεστοριανισμὸς ποὺ χώριζε τὸν Χριστό μας στὰ δύο: ἄλλος, ἔλεγε, εἶναι ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ἄλλος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Ἰησοῦς. Τὸν κατεδίκασε…
Ὁ Τριαδικὸς Θεὸς οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ φανερώνει τὴν παντοδυναμία του στὸν κόσμο μας. Ἡ ­Ὀρθόδοξη Ἐκ­κλησία μας, ἡ καθαυτὸ δική Του Ἐκκλησία, ζεῖ μέσα στὸν ὠκεανὸ τῶν θαυμάτων Του, τὰ ὁποῖα καταπλήσ­σουν. Τέτοιο ­σύγχρονο θαῦμα ­εἶ­ναι καὶ ἡ ἀνάσταση ­κυριολεκτικὰ ἀ­­­πὸ τὴν τέφρα της τῆς ­Ὀρθόδοξης Ἐκ­κλησίας τῆς Ἀλβανίας. Ὅσοι…
Τὴ χαρὰ τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὸν ἐφετινὸ ἑορτασμὸ τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μείωσαν ὄχι λίγο οἱ πολλὲς οἰκουμενιστικὲς ἐκδηλώσεις αὐ­­τὴ τὴν περίοδο. Ὁ Ὀρθόδοξος λαὸς δοκίμασε πολλὴ πικρία καὶ θλίψη ὄχι τυχαία. Γίνονταν καὶ ἄλλοτε οἰκουμενιστικὲς προσευχὲς καὶ λειτουργίες. Ἀλλὰ φέτος καὶ ἰδιαίτερα κατὰ καὶ…
Τὸ οἰκουμενιστικὸ καὶ ­συγκρητιστικὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας τείνει νὰ ὑπο­βα­θμίζει τὴ δογματικὴ ἀκρίβεια τῶν ἀ­­­ληθει­ῶν τῆς πίστεως, προκειμένου νὰ προωθή­σει εἴτε τὴν ἕνωση τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τοὺς ἑτεροδόξους εἴτε τὴν ἐξάπλωση τοῦ δαιμονικοῦ φαινομένου τῆς πανθρη­σκείας.Ἴσως σὰν ἀπὸ ἀντίδραση πρὸς τὸ πνεῦ­μα αὐτὸ παρουσιάζεται ἀπὸ τὴν ἄλ­λη πλευρὰ μία…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών