Θεία Λατρεία

Δικαιώνονται τώρα ἀπολύτως ὅ­­­σοι ἀντέδρασαν καὶ συνεχίζουν νὰ ἀν­­­τιδροῦν στὴν ἀνέγερση μουσουλμανικοῦ τεμένους στὴν πόλη τῶν Ἀ­­­θηνῶν. Ἤδη ὁ Τύπος τῆς 21ης Σεπτεμβρίου μᾶς πληροφόρησε ὅτι καὶ στὴν Ἀθήνα γίνεται στρατολόγηση τζιχαντι­στῶν μέσα σὲ παράνομα τεμένη, ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι γεμάτη ἡ πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος. Ἕνας δὲ τζιχαντιστής, τοῦ ὁποίου…
Ἡ εἴδηση εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ ἐκπληκτική: «Στὶς 5 τοῦ περασμένου Σεπτεμβρίου εἶχε συνάντηση στὸ Βατικανὸ μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο ὁ πρώην πρόεδρος τοῦ Ἰσραὴλ Σίμον Πέρες. Σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες ἡ συνάν­τηση τῶν δύο ἀνδρῶν διήρκεσε περίπου 45 λεπτά, κατὰ τὴν ὁποία συζητήθηκαν διάφορα καὶ κατέληξε μὲ τὴν πρόταση…
Ἀμέτρητες προσευχὲς ἔχουν ­γραφεῖ πρὸς τὴν ­Ὑπεραγία Θεοτόκο, τὴ ­Δέσποινα τοῦ κόσμου, τὴ ­γλυκιά μας ­Παναγία. Ποτὲ δὲν σταμάτησαν τὰ ­ἀν­θρώ­πινα χείλη νὰ ­ψελλίζουν λόγια πρὸς Αὐτὴν γιὰ κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς. Σὲ κάθε εὐλογία, σὲ κάθε χαρὰ ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε ­πονεμένη ὥρα, σὲ κάθε δύσκολη στιγμὴ σ’ Αὐτὴν ­καταφεύγουμε,…
Ἡ Ἐπιτροπὴ Ἀναστολῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἐξέδωσε στὶς 10 Σεπτεμβρίου ἀπόφαση, μὲ τὴν ὁποία «ἔκανε δεκτὴ τὴν αἴτηση» ἐμπορικῶν σωματείων, «καταστηματαρχῶν, ἐμπόρων καὶ ἰδιωτικῶν ὑπαλλήλων, ποὺ ζητοῦσαν νὰ ἀνασταλεῖ ἡ ἀπὸ 7-7-2014 ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἀνάπτυξης, μὲ τὴν ὁποία ἐπετρέπετο πιλοτικὰ γιὰ ἕνα ἔτος ἡ λειτουργία τῶν καταστημάτων τὶς…
Δὲν μοιάζει μὲ κανέναν ἄλλο ἐσωτερι­κ­ὸ χῶρο. Ὄχι μόνο στὸ ρυθμό, τὴν ἀρ­χιτεκτονικὴ ἢ τὴ ­διακόσμηση, ὅσο στὴν αἴσθηση ποὺ σοῦ μεταδίδει κάθε φορὰ ποὺ εἰσέρχεσαι ἐντός του. Ἕνα αἴσθημα γαλήνης, ἐσωτερικῆς εἰρήνης καὶ ἠρεμίας, βαθιᾶς χαρᾶς καὶ μυστικῆς ἐλπίδας. Καὶ φυσικὰ δὲν εἶναι μόνο ἡ ρυθμολογία, ὁ διάκοσμος, ἡ…
Τὸ λέμε καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνουμε πολ­λὲς φορὲς ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι φιλάνθρωπος, δηλαδὴ ἀγαπάει ἰδιαίτερα τὸν ἄνθρωπο. Ἡ στοργικὴ πατρικὴ ἀγάπη Του πρὸς τὸν ἄνθρωπο μοιάζει μὲ τὴ φωτιὰ ποὺ συνεχῶς θερμαίνει καὶ μὲ τὸ φῶς ποὺ συνεχῶς φωτίζει. Εἶναι ὁ Θεὸς ὁ μόνος φιλάνθρωπος καὶ ὁ μόνος ἀγαθός (βλ.…
Ἐνῶ τὸ φανατικὸ Ἰσλὰμ ἀποκεφαλί­ζει τοὺς ἀντιπάλους του καὶ ἀναρτᾶ τὶς μακάβριες φωτογραφίες στὸ ­διαδίκτυο· ἐνῶ διώκει τοὺς χριστιανοὺς ἀπὸ τὸ Ἰράκ, τὴ Νιγηρία καὶ τὶς ἄλλες χῶρες, ὅ­­­που ἐπικρατεῖ, καὶ ἀνατινάζει τοὺς ναούς τους, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Παλαιστίνη καὶ εἰδικότερα στὴ φλεγόμενη Γάζα ἀσκεῖ τὴ χριστιανικὴ ἀγάπη καὶ…
Ἀπὸ τὸ ἠλεκτρονικὸ πρακτορεῖο ἐκκλη­σιαστικῶν εἰδήσεων «Ρομφαία» πλη­ρο­φο­ρηθήκαμε γιὰ δύο θαυμαστὰ γεγο­νότα ποὺ συνέβησαν τὴν ἴδια μέρα (21-8-14) σὲ ἱεροὺς Ὀρθόδοξους Ναοὺς ποὺ ­ἀπέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον, ἀλλ’ ἔχουν κάποια σχέση μεταξύ τους.Τὸ πρῶτο συνέβη στὴν Κρεμαστὴ τῆς Ρόδου, ὅπου στὸν ἱερὸ Ναὸ τῆς Παναγίας ποὺ…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών