Θεία Λατρεία

   Δὲν χαιρόμαστε γιὰ τὸ ναυάγιο τῶν ποικίλων διαλόγων μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Παπικούς, Προτεστάντες, Παλαιοκαθο­λικοὺς καὶ Ἀντιχαλκηδόνιους Μονοφυσίτες. Θὰ ἐπιθυμούσαμε καὶ αὐτὸς μὲ τὸν Παπισμὸ καὶ ὅλοι οἱ διάλογοι νὰ ἔχουν ὁδηγηθεῖ σὲ αἴσιο ἀποτέλεσμα, οἱ δὲ πλανεμένοι αἱρετικοὶ νὰ βρεθοῦν καὶ πάλι στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλλὰ κάτι τέτοιο…
   Στὶς 4 καὶ 5 Ὀκτωβρίου ἡ Γορτυνία ἔζησε στιγμὲς βαθύτατης συγκινήσεως καὶ ἱερῆς καυχήσεως ἐν Κυρίῳ. Καὶ τοῦτο χάρις στὸν δραστήριο καὶ εὐλαβέστατο Μητροπολίτη Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμία. Ὁ Σεβασμιώτατος, γόνος πτωχῆς μὲν ἀλλʼ εὐλαβέστατης οἰκογένειας τῆς Ναυπάκτου, εὐτύχησε νὰ μελετήσει καὶ νὰ ἀκούσει πολλά, ἀλλὰ καὶ νὰ…
Δικαιώνονται τώρα ἀπολύτως ὅ­­­σοι ἀντέδρασαν καὶ συνεχίζουν νὰ ἀν­­­τιδροῦν στὴν ἀνέγερση μουσουλμανικοῦ τεμένους στὴν πόλη τῶν Ἀ­­­θηνῶν. Ἤδη ὁ Τύπος τῆς 21ης Σεπτεμβρίου μᾶς πληροφόρησε ὅτι καὶ στὴν Ἀθήνα γίνεται στρατολόγηση τζιχαντι­στῶν μέσα σὲ παράνομα τεμένη, ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι γεμάτη ἡ πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος. Ἕνας δὲ τζιχαντιστής, τοῦ ὁποίου…
Ἡ εἴδηση εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ ἐκπληκτική: «Στὶς 5 τοῦ περασμένου Σεπτεμβρίου εἶχε συνάντηση στὸ Βατικανὸ μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο ὁ πρώην πρόεδρος τοῦ Ἰσραὴλ Σίμον Πέρες. Σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες ἡ συνάν­τηση τῶν δύο ἀνδρῶν διήρκεσε περίπου 45 λεπτά, κατὰ τὴν ὁποία συζητήθηκαν διάφορα καὶ κατέληξε μὲ τὴν πρόταση…
Ἀμέτρητες προσευχὲς ἔχουν ­γραφεῖ πρὸς τὴν ­Ὑπεραγία Θεοτόκο, τὴ ­Δέσποινα τοῦ κόσμου, τὴ ­γλυκιά μας ­Παναγία. Ποτὲ δὲν σταμάτησαν τὰ ­ἀν­θρώ­πινα χείλη νὰ ­ψελλίζουν λόγια πρὸς Αὐτὴν γιὰ κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς. Σὲ κάθε εὐλογία, σὲ κάθε χαρὰ ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε ­πονεμένη ὥρα, σὲ κάθε δύσκολη στιγμὴ σ’ Αὐτὴν ­καταφεύγουμε,…
Ἡ Ἐπιτροπὴ Ἀναστολῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἐξέδωσε στὶς 10 Σεπτεμβρίου ἀπόφαση, μὲ τὴν ὁποία «ἔκανε δεκτὴ τὴν αἴτηση» ἐμπορικῶν σωματείων, «καταστηματαρχῶν, ἐμπόρων καὶ ἰδιωτικῶν ὑπαλλήλων, ποὺ ζητοῦσαν νὰ ἀνασταλεῖ ἡ ἀπὸ 7-7-2014 ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἀνάπτυξης, μὲ τὴν ὁποία ἐπετρέπετο πιλοτικὰ γιὰ ἕνα ἔτος ἡ λειτουργία τῶν καταστημάτων τὶς…
Δὲν μοιάζει μὲ κανέναν ἄλλο ἐσωτερι­κ­ὸ χῶρο. Ὄχι μόνο στὸ ρυθμό, τὴν ἀρ­χιτεκτονικὴ ἢ τὴ ­διακόσμηση, ὅσο στὴν αἴσθηση ποὺ σοῦ μεταδίδει κάθε φορὰ ποὺ εἰσέρχεσαι ἐντός του. Ἕνα αἴσθημα γαλήνης, ἐσωτερικῆς εἰρήνης καὶ ἠρεμίας, βαθιᾶς χαρᾶς καὶ μυστικῆς ἐλπίδας. Καὶ φυσικὰ δὲν εἶναι μόνο ἡ ρυθμολογία, ὁ διάκοσμος, ἡ…
Τὸ λέμε καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνουμε πολ­λὲς φορὲς ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι φιλάνθρωπος, δηλαδὴ ἀγαπάει ἰδιαίτερα τὸν ἄνθρωπο. Ἡ στοργικὴ πατρικὴ ἀγάπη Του πρὸς τὸν ἄνθρωπο μοιάζει μὲ τὴ φωτιὰ ποὺ συνεχῶς θερμαίνει καὶ μὲ τὸ φῶς ποὺ συνεχῶς φωτίζει. Εἶναι ὁ Θεὸς ὁ μόνος φιλάνθρωπος καὶ ὁ μόνος ἀγαθός (βλ.…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών