Θεία Λατρεία

Γνωστὸς δημοσιογράφος μὲ εἰ­δι­κὴ πείρα στὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα μᾶς πληροφόρησε:«Λίγες ἡμέρες πρὸ τῆς ἐπισκέψεώς του στὸ Φανάρι ὁ Πάπας προέβη σὲ προκλητικὴ δήλωση σὲ βάρος τῆς Ὀρθόδοξης ­Ἐκκλησίας. Ἐ­­­­­­­­­πειδὴ δὲν εἶναι ἑνωμένη ὑπὸ τὸ ὑ­­­­πόδημά του, τὴν χαρακτήρισε “ἄρ­ρωστη”! (...) Ὁ Πάπας Φραγκίσκος ­ἀπέστειλε τὸ μήνυμά του πρὸς τὸ ­Φανάρι…
Ἀβραάμ, Ἀβραάμ.–«Ἰδοὺ ἐγώ». Νά, Κύριε, εἶμαι παρών, ἀκούω.–Πάρε τὸν ἀγαπητό σου γιό, τὸν Ἰσαάκ, τὸ παιδί σου, ποὺ τόσο ἔχεις ἀγαπήσει, πήγαινε στὴν ὑψηλὴ περιοχή, σ᾿ ἕνα ἀπὸ τὰ βουνὰ ποὺ θὰ σοῦ δείξω, καὶ ἐκεῖ πρόσ­φερέ το θυσία σ᾿ ἐμένα.Αὐτὴ ἦταν ἡ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ στὸν πατριάρχη Ἀβραάμ, ὅπως…
Ὀ Ἰωσὴφ καὶ ἡ μητέρα τοῦ Ἰησοῦ ἀκούγοντας τὰ ὅσα εἶπε ὁ πρεσβύτης Συμεών, βρίσκονταν σὲ συνεχὴ θαυμασμό (βλ. Λουκ. β΄ 33). «Ἐθαύμαζον, οὐχ ὡς τότε πρῶτον περὶ αὐτοῦ μανθάνοντες, ἀλλ’ ὡς, ἐφ’ οἷς προμεμαθήκεσαν, ἔτι παραδοξότερα προσενωτιζόμενοι»1. Θαύμαζαν ὄχι σὰν νὰ μάθαιναν πρώτη φορὰ γι’ Αὐτόν, ἀλλὰ διότι σ’…
Ἕνας πολύτιμος θησαυρός τῆς Πατρίδας μας φαίνεται ὅτι κίνησε τόν τελευταῖο καιρό τήν προσοχή καί τό ἐνδιαφέρον τῶν ἁρμοδίων: Οἱ Κατακόμβες τῆς Μήλου. Τό ὄμορφο νησί τῶν Κυκλάδων ἦρθε καί πάλι στήν ἐπικαιρότητα στίς ἀρχές τοῦ φετινοῦ Καλοκαιριοῦ, 14-15 Ἰουνίου. Ἐκκλησιαστικές καί Κρατικές ἀρχές συναντήθηκαν στή Μῆλο σέ λαμπρές ἐκδηλώσεις, γιά νά τήν ἀνακηρύξουν «Ἱερά Νῆσο»*.…
Ὅσοι τυχὸν διατηροῦν ἔστω καὶ τὴν παραμικρὴ ἀμφιβολία γιὰ τὸ ποῦ ὁδηγεῖται ἡ Ὀρθοδοξία μας ἀπὸ τὸ οἰκουμενιστικὸ πνεῦμα μὲ τοὺς λεγόμενους Διαθρησκειακοὺς Διαλόγους ἢ μὲ τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὴν ἵδρυση τοῦ Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης, δὲν ἔχουν παρὰ νὰ…
Τὶς τελευταῖες ἡμέρες τοῦ παρελ­θόν­τος Ὀκτωβρίου ὁ προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδόξου Ἀντιοχειανῆς Ἐκκλησί­ας, ὁ Πατριάρχης κ. Ἰωάννης Ι΄, πρα­­γματοποίησε ἐπίσημη ἐπίσκεψη στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ὁ κ. Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος ἔχει τὴν ἕδρα του στὴ Δαμασκὸ τῆς Συρίας, ζεῖ μαζὶ μὲ τὸ ποίμνιό του καθημερινὰ κάτω ἀπὸ τραγικὲς συνθῆκες. ­Χαρακτηρίζει δὲ τοὺς…
   Πολλὲς φορὲς μερικοὶ χριστιανοὶ ὑ­­­πόσχονται ὅτι θὰ γίνουν θερμότεροι καὶ πιό συνειδητοί, ἂν δοῦν κάποιο θαῦμα στὴ ζωή τους. Εἶναι ὅ­­­μως αὐτὸ σωστό; Ὄχι βέβαια.   Αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Ἁγία Γραφή. Διότι τέτοιο θαῦμα ζή­τησε γιὰ τὰ ἀδέρφια του ἀπὸ τὸν Ἀ­­­βραὰμ ὁ πλούσιος τῆς γνωστῆς παραβολῆς…
   Τὸ ἀποκορύφωμα τῆς θείας Λειτουργίας εἶναι ἡ θεία Κοινωνία. Ὅταν ἡ θεία Κοινωνία τελειώνει, ὅλα μέσα στὸ Ναὸ εἶναι φωτεινὰ καὶ γεμάτα γαλήνη.    Δὲν ἦταν μικρὸ τὸ δῶρο ποὺ λάβαμε ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Κυρίου. Μᾶς ἀξίωσε τῆς μεγίστης τιμῆς νὰ Τὸν κοινωνήσουμε, νὰ Τὸν βάλουμε ἐντός μας,…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών