Θεία Λατρεία

   Πρόκειται γιὰ ἕνα διαρκὲς θαῦμα ποὺ ζοῦμε οἱ πιστοί· γιὰ ἕναν ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους θησαυροὺς τῆς Ὀρ­θοδοξίας. Εἶναι τὰ ἱερὰ Λείψανα, δηλαδὴ τὰ νεκρὰ πλέον σώματα τῶν Ἁγίων μας, ὁλόκληρα ἢ τμῆμα τους. Ἡ τιμὴ ­μάλιστα πρὸς αὐτὰ χαρακτηρίζει κατ᾿ ἐξοχὴν ἐ­­­μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους.   Ἡ τιμὴ πρὸς τὰ ἱερὰ…
Ὀ Λεόντιος, ἐπίσκοπος Νεαπόλεως τῆς Κύπρου, σχολιάζοντας τὰ προφητικὰ λόγια τοῦ θεοδόχου Συμεὼν πρὸς τὴν Παρθένον «οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον», σχολιάζει: «Εἰς πτῶσιν μὲν τῶν ἀπίστων, εἰς ἀνάστασιν δὲ τῶν πιστευόντων». Δὲν εἶναι βέβαια τὸ Βρέφος ποὺ θὰ γίνει ἡ…
Γνωστὸς δημοσιογράφος μὲ εἰ­δι­κὴ πείρα στὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα μᾶς πληροφόρησε:«Λίγες ἡμέρες πρὸ τῆς ἐπισκέψεώς του στὸ Φανάρι ὁ Πάπας προέβη σὲ προκλητικὴ δήλωση σὲ βάρος τῆς Ὀρθόδοξης ­Ἐκκλησίας. Ἐ­­­­­­­­­πειδὴ δὲν εἶναι ἑνωμένη ὑπὸ τὸ ὑ­­­­πόδημά του, τὴν χαρακτήρισε “ἄρ­ρωστη”! (...) Ὁ Πάπας Φραγκίσκος ­ἀπέστειλε τὸ μήνυμά του πρὸς τὸ ­Φανάρι…
Ἀβραάμ, Ἀβραάμ.–«Ἰδοὺ ἐγώ». Νά, Κύριε, εἶμαι παρών, ἀκούω.–Πάρε τὸν ἀγαπητό σου γιό, τὸν Ἰσαάκ, τὸ παιδί σου, ποὺ τόσο ἔχεις ἀγαπήσει, πήγαινε στὴν ὑψηλὴ περιοχή, σ᾿ ἕνα ἀπὸ τὰ βουνὰ ποὺ θὰ σοῦ δείξω, καὶ ἐκεῖ πρόσ­φερέ το θυσία σ᾿ ἐμένα.Αὐτὴ ἦταν ἡ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ στὸν πατριάρχη Ἀβραάμ, ὅπως…
Ὀ Ἰωσὴφ καὶ ἡ μητέρα τοῦ Ἰησοῦ ἀκούγοντας τὰ ὅσα εἶπε ὁ πρεσβύτης Συμεών, βρίσκονταν σὲ συνεχὴ θαυμασμό (βλ. Λουκ. β΄ 33). «Ἐθαύμαζον, οὐχ ὡς τότε πρῶτον περὶ αὐτοῦ μανθάνοντες, ἀλλ’ ὡς, ἐφ’ οἷς προμεμαθήκεσαν, ἔτι παραδοξότερα προσενωτιζόμενοι»1. Θαύμαζαν ὄχι σὰν νὰ μάθαιναν πρώτη φορὰ γι’ Αὐτόν, ἀλλὰ διότι σ’…
Ἕνας πολύτιμος θησαυρός τῆς Πατρίδας μας φαίνεται ὅτι κίνησε τόν τελευταῖο καιρό τήν προσοχή καί τό ἐνδιαφέρον τῶν ἁρμοδίων: Οἱ Κατακόμβες τῆς Μήλου. Τό ὄμορφο νησί τῶν Κυκλάδων ἦρθε καί πάλι στήν ἐπικαιρότητα στίς ἀρχές τοῦ φετινοῦ Καλοκαιριοῦ, 14-15 Ἰουνίου. Ἐκκλησιαστικές καί Κρατικές ἀρχές συναντήθηκαν στή Μῆλο σέ λαμπρές ἐκδηλώσεις, γιά νά τήν ἀνακηρύξουν «Ἱερά Νῆσο»*.…
Ὅσοι τυχὸν διατηροῦν ἔστω καὶ τὴν παραμικρὴ ἀμφιβολία γιὰ τὸ ποῦ ὁδηγεῖται ἡ Ὀρθοδοξία μας ἀπὸ τὸ οἰκουμενιστικὸ πνεῦμα μὲ τοὺς λεγόμενους Διαθρησκειακοὺς Διαλόγους ἢ μὲ τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὴν ἵδρυση τοῦ Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης, δὲν ἔχουν παρὰ νὰ…
Τὶς τελευταῖες ἡμέρες τοῦ παρελ­θόν­τος Ὀκτωβρίου ὁ προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδόξου Ἀντιοχειανῆς Ἐκκλησί­ας, ὁ Πατριάρχης κ. Ἰωάννης Ι΄, πρα­­γματοποίησε ἐπίσημη ἐπίσκεψη στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ὁ κ. Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος ἔχει τὴν ἕδρα του στὴ Δαμασκὸ τῆς Συρίας, ζεῖ μαζὶ μὲ τὸ ποίμνιό του καθημερινὰ κάτω ἀπὸ τραγικὲς συνθῆκες. ­Χαρακτηρίζει δὲ τοὺς…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών