Πνευματική ζωή

Φαντάζει ἴσως εὐτελὲς καὶ ἄκαιρο τὸ ἐρώτημα ποὺ διατυπώνεται στὸν τί­τλο τοῦ ἄρθρου τούτου. Ὅλοι γνωρίζουν ὅτι τὸ βδελυρὸ ἀνοσιούργημα τῶν κατοίκων τῶν Σοδόμων, τῆς Γομόρρας καὶ τῶν γύρω ἀπὸ αὐτὲς πόλεων ἦταν τὸ διαστροφικὸ πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Πάθος τόσο βδελυκτὸ στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ, ὥστε οἱ πόλεις αὐτὲς νὰ…
Ὁ κόσμος μας εἶναι κόσμος βίαιος, σκληρός. Οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς γίνονται ὅλο καὶ χειρότερες, δυσ­κολεύουν. Πῶς θὰ ἐπιβιώσουμε σ᾿ αὐτὸν τὸν βίαιο κόσμο; Μὰ μὲ τὸ νὰ γί­νουμε καὶ ἐμεῖς σκληροί, συνιστοῦν οἱ πολλοί. Νὰ γίνουμε σκληροὶ γιὰ νὰ ἀν­τέ­ξουμε στὶς δύσκολες συνθῆκες. Μὴν ἀφήνουμε νὰ μᾶς ἐκμεταλλεύονται οἱ…
ράφαμε σὲ προηγούμενο ἄρθρο μας ὅτι ὁ θερισμὸς εἶναι πολύς. Ἀλ­­λὰ ὁ Κύριος ­συμπλήρωσε ὅτι οἱ ἐρ­γάτες ποὺ θὰ ὑπομείνουν τὸν καύσωνα τῆς ἡμέρας γιὰ νὰ ­ἐργασθοῦν μὲ φιλότιμο στὸν ἀγρὸ τοῦ ­Κυρίου εἶναι λίγοι. «Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐρ­­­γάται ὀλίγοι» (Ματθ. θ΄ 37). Εἶ­ναι πο­λὺς ὁ θερισμός,…
Ἁγία Γραφὴ καὶ Ἐκκλησία εἶναι ἔν­­νοιες ἀναπόσπαστα ἑνωμένες. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας χρησιμοποιεῖ εὐρύτατα περικοπὲς ἀ­­­πὸ τὴν Παλαιὰ καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη στὶς διάφορες ἱερὲς Ἀκολουθίες της.«Τὴ μεγάλη ἡμέρα τῆς Κυριακῆς ὅλοι οἱ πιστοὶ ποὺ διαμένουν στὶς πόλεις ἢ στοὺς ἀγροὺς συγκεντρώνονται μαζὶ καὶ γίνεται ἀνάγνωση ἀπὸ…
Γιατί ὁ Θεὸς εἶπε νὰ μὴ φᾶτε ἀπὸ τὸν καρπὸ κανενὸς δέντρου ποὺ ὑπάρχει στὸν παράδεισο;», ρώτησε τὴν Εὔα ὁ διάβολος μὲ μορφὴ φιδιοῦ. Ἐκείνη τὸν διόρθωσε: «Μᾶς ἐπέτρεψε νὰ τρῶμε ἀπὸ τὸν καρπὸ κάθε δέντρου ποὺ ὑπάρχει μέσα στὸν παράδεισο· νὰ μὴ φᾶτε μόνο, μᾶς εἶπε, ἀπὸ αὐτὸ ποὺ…
Ὁ θεῖος Διδάσκαλος περιόδευε τὶς πό­λεις καὶ τὰ χωριά, ­διδάσκοντας στὶς Συναγωγὲς τῶν ­Ἑβραίων, κηρύσ­σοντας τὸ ­χαρμόσυνο ­κήρυγμα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ ­θεραπεύοντας κάθε ἀσθένεια τῶν ἀνθρώπων. Σὲ κάποια ἀ­­­πὸ τὶς περιοδεῖες Του εἶδε τὰ πλήθη τοῦ λαοῦ σκορπισμένα καὶ αἰ­­­­σ­θάνθηκε συμ­πάθεια καὶ πόνο γι᾽ αὐ­­­­τούς, διότι ἦταν ἀ­­­­ποκα­μωμένοι…
Ἔρχονται στιγμὲς δύσκολες στὴ ζωή μας, ποὺ νιώθουμε τὴν ἀνάγκη κάπου νὰ στηριχθοῦμε, σὲ κάποιον νὰ ἐμ­πιστευθοῦμε τὸ πρόβλημά μας ἐλ­­πίζον­τας ὅτι θὰ μᾶς βοηθήσει, θὰ μᾶς συμ­παρασταθεῖ.Ἐκεῖνο ποὺ ἀναφέρει ἕνα τροπάριο τῆς Παρακλήσεως τῆς Παναγίας, «Περιστάσεις καὶ θλίψεις, καὶ ἀνάγκαι εὕροσάν με, Ἁγνή, καὶ συμφοραὶ τοῦ βίου, καὶ πειρασμοί…
Ἕνας πολύπειρος γέροντας Ἀσκη­τὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους σ’ ὅσους τὸν ἐπισκέπτονταν στὸ κελλί του καὶ ζητοῦσαν κάποια συμβουλή του ἐπανελάμβανε: «Νὰ κοιτᾶτε ψηλά, νὰ κοιτᾶτε ψηλά!».Τί σπουδαία πραγματικὰ ­συμβουλή! Αὐτὸ καὶ μόνο ἔλεγε ὁ γέροντας καὶ ὅ­­­μως ἔλεγε πολλά.Καὶ κάποιος ἀείμνηστος τώρα δάσκαλος – πέθανε πολὺ νωρίς – μὰ τί…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών