Ορθόδοξη πίστη

Ὁ ἱερὸς Ψαλμωδὸς αἰσθανόταν τέτοια γλυκύτητα ἀπὸ τὴ μελέτη τοῦ θείου λόγου, ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ τοῦ χαρίσει παρόμοια αἴσθηση οὔτε τὸ γλυκύτερο μέλι. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ γλύκαινε τὸ νοητὸ λάρυγγα τῆς ψυχῆς του. Τοῦ προξενοῦσε ἀγαλλίαση καὶ εὐφροσύνη! Στὸν 118ο Ψαλμὸ καταθέτει τὴν προσωπικὴ ἐμπειρία του: «Ὡς γλυκέα…
Ἐποχὴ εἰδωλολατρίας γιὰ τὸ Βόρειο Βασίλειο τοῦ Ἰσραήλ. Ὁ ἀσεβὴς βασιλιὰς Ἀχαὰβ καὶ ἡ ἀσεβέστατη βασίλισσα Ἰεζάβελ ἐπιμένουν νὰ ἐπιβληθεῖ ἡ εἰδωλολατρία, χω­ρὶς νὰ συνετίζονται ἀπὸ τὴν ἀνομβρία ποὺ ἔπληξε τὸ Βασίλειό τους. Ὁ Θεὸς προστάζει τὸν προφήτη Ἠλία νὰ παρουσιασθεῖ στὸ βασιλιὰ Ἀχαάβ. Ὁ θαρραλέος Προφήτης τολμάει νὰ τὸ…
Μεγάλη Παρασκευή. Ἀτμόσφαιρα πένθιμη καὶ συγκινητική. Τὸ θεῖο σῶμα ἐπὶ τοῦ τάφου. Καὶ ἐνῶ δάκρυα ἔχουν γεμίσει τὰ πρόσωπά μας καὶ πένθιμοι ἐπιτάφιοι ὕμνοι ἀναπέμ­πονται ἀπὸ τὰ χείλη μας, ἔρχεται ἡ Ἐκκλησία μας καὶ μᾶς προσφέρει μιὰ πρώτη ἐλπίδα Ἀναστάσεως. Ἀνοίγει ἐνώπιόν μας τὸ βιβλίο τοῦ προφήτου Ἰεζεκιὴλ ἀπὸ τὴν…
Ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῶν Θεοφανίων, μὲ κέντρο της τὸ Βάπτισμα τοῦ Κυρίου στὸν Ἰορδάνη, ἔρχεται, μεταξὺ τῶν ἄλλων, νὰ θυμίσει καὶ στὸν καθένα μας τὴ μέγιστη ἐκείνη στιγμὴ τῆς ζωῆς μας κατὰ τὴν ὁποία δεχθήκαμε τὸ ἱερὸ Βάπτισμα. Συγκλονιστικὴ στιγμή! Ποὺ πρέπει νὰ τὴ θυμόμαστε πάντοτε. Κάθε μέρα. Κάθε ὥρα!…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών