ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (10/9)

Ἀπόστολος: Σαβ. πρὸς τῆς Ὑψώσεως (Α΄ Κορ. β΄ 6-9)

6 Σοφίαν δ λαλομεν ν τος τελείοις, σοφίαν δ ο το αἰῶνος τούτου, οδ τν ρχόντων το αἰῶνος τούτου τν καταργουμένων· 7 λλ λαλομεν σοφίαν Θεον μυστηρί, τν πο­κε­κρυμμένην, ν προώρισεν Θες πρ τν αώ­νων ες δόξαν μν, 8 ν οδες τνρχόντων το αἰῶνος τούτου γνωκεν· ε γρ γνωσαν, οκ ν τν Κύριον τς δόξης σταύ­ρωσαν· 9 λλ καθς γέγραπται, φθαλμς οκ εδε κα ος οκ κουσε καπ καρδίαν νθρώπου οκ νέβη, τοίμασεν Θες τος γαπσιν ατόν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

6 Στούς ριμους μως καί προοδευμένους πνευματικά νθρώπους διδάσκουμε καί σοφία· λλά χι τή σοφία τν νθρώπων πού χουν τά φρονήματα τς μαρτωλς ατς ποχς, οτε τή σοφία τν ρχόντων το κόσμου ατο, οποοι χουν προσωρινή ξουσία καί θά κμηδενιστε μιά μέρα δύναμή τους. 7 λλά διδάσκουμε καί ναπτύσσουμε σοφία, τς ποίας χορηγός εναι Θεός· σοφία μυστηριώδη, πού δέν μπορε νά νακαλύψει νας πεπερασμένος νος πό μόνος του· σοφία ποία, κόμη καί τώρα πού ποκαλύφθηκε πό τόν Θεό, μένει κρυμμένη σέ σους εναι φώτιστοι καί μακριά π’ τόν Χριστό. Ατή τή σοφία, πρίν κόμη δημιουργηθον τά κτίσματα πού γιναν μέσα στό χρόνο, προαποφάσισε καί προκαθόρισε Θεός νά μς τήν ποκαλύψει, μέ σκοπό νά μς δοξάσει μ’ ατή. 8 Τή σοφία ατή κανείςπ’ τούς ρχοντες το πρόσκαιρου ατο κόσμου δέν τήν χει γνωρίσει. Διότι ν τήν εχαν γνωρίσει, δέν θά κάρφωναν στό σταυρό τς τιμίας τόν Κύριο, πού εναι χορηγός τς δόξας. 9 λλά συνέβη τσι πως χει γραφεπό τόν σαΐα: Ατά πού τοίμασε Θεός γιά κείνους πού τόν γα­πον, μάτι δέν τά εδε καί ατί δέν τά κουσε καί ν­θρώ­πινος νος δέν τά φαντάστηκε. Ατά ταν τά μυστηριώδη καί κρυμμένα.

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών