Λουκά β΄ 30

                                                             ΚΕΙΜΕΝΟ  «Ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τό σωτήριόν σου» ΕΡMΗΝΕΙΑ          «Διότι εἶδαν οἱ ὀφθαλμοί μου τόν ἐνανθρωπήσαντα ...
Περισσότερα

Λουκά β΄ 30

                                                             ΚΕΙΜΕΝΟ  «Ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τό σωτήριόν σου» ΕΡMΗΝΕΙΑ          «Διότι εἶδαν οἱ ὀφθαλμοί μου τόν ἐνανθρωπήσαντα ...
Περισσότερα

Μάρκου ιγ΄34

                                                     ΚΕΙΜΕΝΟ «Ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος, ἀφείς τήν οἰκίαν αὐτοῦ, καί δούς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τήν ἐξουσίαν, καί ἐκάστῳ τό ...
Περισσότερα

Μάρκου ιγ΄34

                                                     ΚΕΙΜΕΝΟ «Ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος, ἀφείς τήν οἰκίαν αὐτοῦ, καί δούς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τήν ἐξουσίαν, καί ἐκάστῳ τό ...
Περισσότερα

Μάρκου ιγ΄34

                                                     ΚΕΙΜΕΝΟ «Ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος, ἀφείς τήν οἰκίαν αὐτοῦ, καί δούς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τήν ἐξουσίαν, καί ἐκάστῳ τό ...
Περισσότερα