31 Ὀκτωβρίου

1031

31 Ὀκτωβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

 

     Ο γιοι Στάχυς, πελλς, µπλίας, Ορβανός, Νάρκισσος κα ριστόβουλος ο

πόστολοι π τος 70

●     γιος πίµαχος Αγύπτιος

     Μνήµη νωνύµου µολογητο

●     γιος άκωβος πίσκοπος Μυγδονίας.

   Ο γιοι Στέφανος, Βαρνάβας, Τρόφιµος, Δορυµέδων, Κοσµς, Δαµιανός, Σάββας,

Βάσης, βράµιος «κα τς συνοδείας ατν»

     Τ γιο παιδί

     Ο γίες δώδεκα κόρες

     Ο γιοι Σέλευκος κα Στρατονίκη ο σύζυγοι

●     γιος Γορδιανός

●     γιος πίµαχος ωµαος

     Ο γιοι Τρες Μάρτυρες «ο ν Μελιτιν»

●     γιος Νικόλαος π τν Χίο, Νεοµάρτυρας

     γκαίνια το Πατριάρχου Εκτηρίων

     Ο σιοι Σπυρίδων κα Νικόδηµος «ο ν τ Σπηλαί» (Ρσοι)

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Ογιοι Στάχυς, πελλς, µπλίας, Ορβανός, Νάρκισσος καριστόβουλος οπόστολοι π τος 70

Κα ο ξι νκαν στος βδοµήκοντα ποστόλους το Κυρίου, κα λοι τους πρξαν «Χριστο εωδία τ Θε ν τος σωζοµένοις». Δηλαδ εωδι Χριστο, εχάριστη στ Θεό, κα εωδι µεταξ τν σωζόµενων πο κουγαν π᾿ ατος τ σωτήριο µήνυµα το Εαγγελίου. Στάχυς γινε πρτος πίσκοπος Βυζαντίου, κα φο διάνυσε 16 χρόνια στ ποστολικ κήρυγµα, ερηνικ ναπαύθηκε ν Κυρί.

πελλς γινε πίσκοπος ράκλειας κα πολλος φερε στ χριστιανικ πίστη. µπλίας γινε πίσκοπος δυσσουπόλεως κα Ορβανός, πίσκοπος Μακεδονίας. πειδ κα ο δυ γκρέµιζαν τ εδωλα, θανατώθηκαν µαρτυρικά. Νάρκισσος χειροτονήθηκε πίσκοπος θηνν. λήθεια, µως, το Εαγγελίου, τν ποία δίδασκε µ ζλο, ξήγειρε τος εδωλολάτρες, µ ποτέλεσµα ν τν βασανίσουν κα ν παραδώσει τν ψυχή του µαρτυρικά. ριστόβουλος, κα ατς πρξε πίσκοπος κα πέθανε ερηνικά, κηρύττοντας µέχρι τέλους τς ζως του τ Χριστό. (Γι τν ριστόβουλο βλέπε σχετικς κα τν 15η Μαρτίου).

 

γιος πίµαχος Αγύπτιος

ταν κ πόλεως Πηλουσίου τς Αγύπτου κα διέπρεψε µεταξ τν θλητν το Χριστο, τος ποίους τόσο πολλος κα λαµπρος µεγάλωσε Αγυπτος κατ τος σκληρος διωγµος τς κκλησίας. πίµαχος µοίρασε τ πάρχοντά του στος φτωχος κα κατέφυγε ρχικ στν ρηµο, που κανε σκηση στν τελειότερη πνευµατικ ζωή. λλ᾿ πειτα, κατ τν κρηξη το διωγµο, ποφάσισε ν πάει στν λεξάνδρεια, γι ν συµµετέχει π κοντ στ σκληρ κα φλογερ πάλη. Κα σ πρώτη φάση, νίσχυε µ τ θερµ κα τολµηρ λόγια του τος µάρτυρες, τν ρα το µαρτυρίου. Γι᾿ ατ τν συνέλαβαν κα τν φυλάκισαν. Κατόπιν το σχισαν τς σάρκες µ σιδερένια νύχια κα τέλος τν θανάτωσαν µ ξίφος. Τ λείψανό του παρέλαβαν εσεβες χριστιανο κα τ θαψαν µ µεγάλη ελάβεια.

 

Μνήµη νωνύµου µολογητο

γιος ατς ζησε στ χρόνια το ουλιανο το Παραβάτη (361) κα ταν γις ερέα τν εδώλων. Στν πίστη το Χριστο τν φερε κάποια εσεβς χριστιαν Διακόνισσα, πο ταν φίλη τς µητέρας του. νέος ατς στν ρχή, ταν τ µαθε πατέρας του, πέστη π᾿ ατν σκληρ βασανιστήρια. Δι θαύµατος µως σώθηκε κα ταν πέθανε ουλιανς Παραβάτης, κατόρθωσε ν φέρει στ Χριστιανικ πίστη κα τν γέροντα πατέρα του, καθς κα πολλος εδωλολάτρες νέους. φο στ συνέχεια ζησε νώτερη πνευµατικ ζωή, πεβίωσε ερηνικά. (Τ περιστατικ εναι παρµένο π τν κκλησιαστικ στορία το Θεοδώρητου).

 

γιος άκωβος πίσκοπος Μυγδονίας

γινε πίσκοπος ντιοχείας τς Μυγδονίας, πο νοµάζεται κα Νίσιβις κα βρίσκεται µεταξ τν ποταµν Τίγρη κα Εφράτη. Μετεχε στ Σύνοδο τς Νίκαιας κα µετ τν λήξη τς Συνόδου πγε στν Κωνσταντινούπολη, που παρέστη στν κηδεία το Πατριάρχη Μητροφάνη το Α´. άκωβος γραψε κα βιβλίο ψυχωφελέστατο, γι τ ποο ναφέρει πίσκοπος Θεοδώρητος.

 

Ογιοι Στέφανος, Βαρνάβας, Τρόφιµος, Δορυµέδων, Κοσµς, Δαµιανός, Σάββας, Βάσης, βράµιος «κα τς συνοδείας ατν»

Δν βρίσκουµε τίποτε σχετικό µε τ ζω κα τ µαρτύριό τους. Τ γιο παιδί Μαρτύρησε, φο τ θανάτωσαν σπάζοντας τ κεφάλι του µ γκόλιθο.

 

Ογίες δώδεκα κόρες

Μαρτύρησαν, φο τς κρέµασαν στ µέση µίας στος.

 

Ογιοι Σέλευκος κα Στρατονίκη ο σύζυγοι

Σ νεαρ λικία νώθηκαν µ τ δεσµ το γάµου. ταν γνήσιο χριστιανικ ζευγάρι, πο µ τόση τελειότητα παρουσιάζει πόστολος Παλος στν πρς φεσιους πιστολήν του. ταν µία ψυχ κα µία καρδιά. λλ ταν κλήθηκαν ν διαλέξουν µεταξ τς ζως τους κα τς πίστης τους, δν δίστασαν οτε στιγµή. Γι ν µείνουν νωµένοι, πρεπε ν δεχτον τν θάνατο γι τ Εαγγέλιο. Κα τσι πεσαν ερ σφάγια, γι ν νατείλουν περίλαµπροι τν µέρα τς ναστάσεως.

 

γιος Γορδιανός

Μαρτύρησε δι ξίφους. (Μλλον πρόκειται γι τν µάρτυρα Γορδιανό, πο µαρτύρησε µαζ µ τν γιο πίµαχο, βλέπε σχετικς τν 9η Μαΐου).

 

γιος πίµαχος ωµαος

Μαρτύρησε δι ποκεφαλισµο, µαζ µ τν πι πάνω γιο Γορδιανό, ταν τος συνέλαβε ρχοντας το τόπου κα ατο µολόγησαν µ θάῤῥος τν χριστιανική τους πίστη. (Εναι πανάληψη µνήµης π τν 9η Μαΐου).

 

Ογιοι Τρες Μάρτυρες «ον Μελιτιν»

Μαρτύρησαν, φο τος συνέτριψαν τ σκέλη.

 

γιος Νικόλαος π τν Χίο Νεοµάρτυρας

Γεννήθηκε στς Καρυας τς Χίου π γονες εσεβες χριστιανούς, τν Πέτρο κα τν Σταµατο. νατράφηκε ρφανς χωρς πατέρα κα γινε πόδειγµα χρηστο κα νάρετου νέου. Σ λικία 20 χρονν πγε στ Μαγνησία, που ργαζόταν σν οκοδόµος. Σ κάποια στιγµ µως, Νικόλαος, γνωστο γι ποι λόγο, τρελάθηκε. Ο Τορκοι κµεταλλευόµενοι τν κατάστασή του θέλησαν ν τν ξισλαµίσουν. Τελικ µως δν τ κατάφεραν κα ο συµπατριτες του τν συνόδεψαν κα πάλι στ Χίο. κε ο Τορκοι τν ντυσαν µ τούρκικα οχα κα τν νόµασαν Μεχµέτ. Κάποτε τν συνάντησε νας ρχιµανδρίτης, πο νοµαζόταν Κύριλλος κα πρε τ Νικόλαο στν να το Σωτρος στ Παλαιόκαστρο. κε µ τν θεία δύναµη, ποκαταστάθηκε γεία του κα π τότε ζοσε αστηρ χριστιανικ ζωή. Γι τ ζωή του ατ συνελήφθη π τος Τούρκους, φυλακίστηκε κα βασανίστηκε µ τν πι βάρβαρο τρόπο. πειδ µως πέδειξε κεραιότητα στν πίστη του, ο δήµιοί του κοψαν σιγ-σιγ (δηλαδ περισσότερο µαρτυρικά) τ κεφάλι στς 31 κτωβρίου 1754, στ θέση Βουνάκι τς Χίου κα ρα κτη. Τ λείψανο το γίου ίχτηκε π τος δήµιους στ θάλασσα. γκαίνια το Πατριάρχου Εκτηρίων Μλλον γι γκαίνια ναο πρόκειται, κατ τν Πατµιακ Κώδικα.

 

Οσιοι Σπυρίδων κα Νικόδηµος «ον τ Σπηλαί» (Ρσοι)