28 Ὀκτωβρίου

1028

28 Ὀκτωβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     γία Σκέπη κα πέτειος το «ΟΧΙ» (θνικ γιορτή)

     Ο γιοι Τερέντιος κα Νεονίλλη, ο σύζυγοι κα τ παιδιά τους Σάρβηλος, Νίτας,

έραξ, Θεόδουλος, Φώτιος, Βήλη κα Ενίκη

●     σιος Στέφανος Σαββαΐτης

     Ο γιοι ρτεµίδωρος κα Βασίλειος

   Ο γιοι Τερέντιος, φρικανός, Μάξιµος, Ποµπήιος, Φωκς κα λλοι 36 φρικανο

Μάρτυρες

     Ο σιοι Φιρµιλιανός ρχιεπίσκοπος Καισαρείας κα Μελχίων Πρεσβύτερος

ντιοχείας

     γία Φεβρωνία

●     γιος Κυριακς εροµάρτυρας

     γία ννα µητέρα το γίου Κυριακο

●     σιος θανάσιος Α΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

     Ο γιοι Νεοµάρτυρες γγελς, Μανουήλ, Γεώργιος κα Νικόλαος «κ Μελάµπων

Κρήτης»

●     γιος ρσένιος ρχιεπίσκοπος Σερβίας

●     γιος βράµιος πίσκοπος φέσου

●     γιος εροµάρτυς Θεόφιλος, τς Λαύρας τν Σπηλαίων Κιέβου (Ρσος)

 

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γία Σκέπη καπέτειος το «ΟΧΙ» (θνικ γιορτή)

Βλέπε σχετικ πόµνηµα τν 1η κτωβρίου.

 

Ογιοι Τερέντιος κα Νεονίλλη ο σύζυγοι κα τ παιδιά τους Σάρβηλος, Νίτας, έραξ, Θεόδουλος, Φώτιος, Βήλη κα Ενίκη

ταν µία πραγµατικ «κατ΄ οκον κκλησία». Οκογένεια ληθιν χριστιανική, µ µία ψυχή, µ µία καρδι κα τ διο φρόνηµα. ταν ρχισε διωγµς κατ τν χριστιανν, εδοποίησαν τος δυ συζύγους τι κινδυνεύουν ν συλληφθον. Τότε Τερέντιος κα Νεονίλλη ναρρωτήθηκαν ν θ φύγουν µακριά, προκειµένου ν προστατέψουν τ παιδιά τους, θ µείνουν κα ν περιµένουν µ γενναιότητα ποιοδήποτε µαρτύριο. Ο πέντε γιο κα ο δυ θυγατέρες τους δωσαν ποφασιστικ πάντηση. Γιατί ν φύγουν; διωγµς εχε ξαπλωθε παντο. πειτα, ναχώρησή τους θ νέσπειρε τν πανικ στος κε χριστιανούς. Κα τ σπουδαιότερο, κκλησία δν νισχύεται π φυγάδες, λλ π µάρτυρες κα θλητές. τσι, λη οκογένεια ποφάσισε ν µείνει σταθερ στν πόφασή της. Κα λοι µαζί, φο µολόγησαν τ Χριστό, πέθαναν µ ποκεφαλισµό.

 

σιος Στέφανος Σαββαΐτης

Λόγιος µοναχς σιος Στέφανος στ Λαύρα το γίου Σάββα, ζησε τν 8ο αἰῶνα µ. Χ. σκητική του ζω συνοδευόταν π µεγάλη γάπη στ µελέτη κα π τν ξιόλογη πιδεξιότητα τς ερς ποίησης. γαποσε τος γνες γι τν ρθόδοξη λήθεια, κα πρόθυµα µετεχε στν πόλεµο κατ τν αρέσεων. Συχν πέφευγε κάθε λογς νθρώπινη πικοινωνία κα ζοσε ντελς µόνος σ διάφορα ρηµικ µέρη. κε γαποσε ν παρατηρε τν φύση κα ν µεταρσιώνεται µ τν προσευχή. πίσης χάιδευε τ λάφια, πο τν πλησίαζαν συναισθανόµενα κα ατ τν γαθότητα κα τν παιδικ φέλεια τς ψυχς του. Τέλος, ρηµοπολίτης Στέφανος Σαββαΐτης βάσταξε κα τ βάρη το πισκόπου, µετ π πίµονες παρακλήσεις. Πέθανε διδάσκοντας κα οκοδοµντας τ λα µ τ χρηστό, µεµπτο κα φιλάνθρωπο παράδειγµά του.

 

Ογιοι ρτεµίδωρος κα Βασίλειος

Μαρτύρησαν δι ξίφους. (Ο διοι της 26ης κτωβρίου).

 

Ογιοι Τερέντιος, φρικανός, Μάξιµος, Ποµπήιος, Φωκς καλλοι 36 φρικανο

Μάρτυρες Μαρτύρησαν τν 3ο αἰῶνα µ.Χ. π ατοκράτορος Δεκίου. Συνελήφθησαν κα πέστησαν σειρ βασανιστηρίων, χωρς ν νακαλέσουν τν µολογία τς χριστιανικς τους πίστης. Τότε σχισαν τς σάρκες τους µ πυρωµένα σιδερένια νύχια κα στ τέλος τος ποκεφάλισαν.

 

Οσιοι Φιρµιλιανός ρχιεπίσκοπος Καισαρείας κα Μελχίων Πρεσβύτερος ντιοχείας

Κα ο δυ γωνίστηκαν κατ τν αρετικν. Τν Φιρµιλιαν ναφέρει µ στοργ Μέγας Βασίλειος. Σ Σύνοδο, πο ρχιεπίσκοπος ατς συγκάλεσε στ κόνιο, ποφασίστηκε ν βαπτίζονται ο αρετικοί, πο θελαν ν προσέλθουν στν ληθιν κκλησία.

 

γία Φεβρωνία

Ατ ταν θυγατέρα το βασιλι το Βυζαντίου ρακλείου (610-641). φο ζησε µ πνεµα Θεο, πεβίωσε ερηνικά.

 

γιος Κυριακς εροµάρτυρας

γιος ατς φο φανέρωσε τν Τίµιο Σταυρ στν γία λένη, κατόπιν ναδείχτηκε πίσκοπος εροσολύµων. ταν τ 361 ουλιανς Παραβάτης κστράτευσε κατ τν Περσν κα πέρασε π τν ερουσαλήµ, µαθε γι τν Κυριακ κα φο τν κράτησε τν νάγκαζε ν θυσιάσει στ εδωλα. λλ΄ Κυριακός, χι µόνο δν θυσίασε λλ κα λεγξε τν ουλιανό. Τότε ατς το κοψε τ δεξ χέρι. Κατόπιν χυσε καυτ µολύβι στ στόµα του κα τν βαλε ν πλαγιάσει σ χάλκινο πυρακτωµένο κρεβάτι. πειτα τν βαλαν µέσα σ΄ να καζάνι, πο ταν γεµάτο µε βραστ λάδι. κε τν κάρφωσαν µ κόντιο κα τσι µαρτυρικά, λλ νδοξα παρέδωσε τ πνεµα του.

 

γία ννα µητέρα τογίου Κυριακο

γία ννα, µητέρα το πι πάνω γίου Κυριακο, ταν µαθε τ µαρτύρια το γιο της, τρεξε ν τν δε κα ν τν νθαῤῥύνει. Τότε συνελήφθη κα ατή, κα φο τν κρέµασαν π τς τρίχες τς κεφαλς της, τν καψαν ζωνταν µ ναµµένες λαµπάδες.

 

σιος θανάσιος Α΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Γεννήθηκε στν δριανούπολη της Θρκης, π τος εσεβες γονες Γεώργιο κα Εφροσύνη. Τ πρτο του νοµα ταν λέξιος κα ταν νθρωπος µεγάλης γκράτειας κα σωφροσύνης. σκήτευσε στ γιον ρος κα στ µοναστήρι το Γάνου. Πατριάρχευσε δυ φορές. Τν πρώτη φορ διαδέχτηκε τν Γρηγόριο, τν Κύπριο (1289- 1293) κα τν δεύτερη φορ (1303-1311) τν ωάννη ΙB΄. Κατόπιν ποσύρθηκε το θρόνου κα µόνασε σ κάποια Μονή, που πεβίωσε ερηνικ σ λικία 100 χρονν. Τ βιογραφία του συνέγραψε ωάννης Καλόθετος, σύγχρονος το Γρηγορίου Παλαµ κα µετάφραση ατς γινε π τν γάπιο Λάνδο στν «Νέο Παράδεισο».

 

Ογιοι Νεοµάρτυρες γγελς, Μανουήλ, Γεώργιος κα Νικόλαος «κ Μελάµπων Κρήτης»

λοι γεννήθηκαν στ χωρι Μέλαµπες εθύµνου Κρήτης, π γονες εσεβες χριστιανούς. γγελς κα Μανουλ ταν γνήσια δέλφια, γιο το ωάννη ετζέπη. Γεώργιος ταν γις το Κων/νου ετζέπη. Νικόλαος ταν γις κάποιου λλου ωάννη ετζέπη. λοι δηλαδ ταν π τν δια οκογένεια, πλούσιοι, διακεκριµένοι γι τν νδρεία τους, γγαµοι µ παιδι κα πολάµβαναν λα τ προνόµια τν Μωαµεθανν, διότι ποκρίνονταν τος Τούρκους. Τ 1821 µως, συντάχθηκαν µ τος χριστιανος κα πολέµησαν γενναα γι τν λευθερία τς Πατρίδας. ταν πέστρεψαν στ γενέτειρά τους κα πγαν ν πληρώσουν τος καθιερωµένους φόρους στος ντεταλµένους Τούρκους, τος κατάγγειλαν σν ποστάτες το Μουσουλµανισµο στν Μεχµτ Πασ το εθύµνου. Συλλήφθηκαν κα δηγήθηκαν δεµένοι στν πόλη ατή. πειδ µως δν πέκυψαν στς κολακεες τν τυράννων κα µειναν σταθερο στν πίστη, βασανίστηκαν µ τν πι φρικτ τρόπο. Τελικ στς 28-10-1824 τος ποκεφάλισαν µπροστ στ «Μεγάλη Πόρτα» το εθύµνου. Ο τρες κάρες π΄ ατος τος Νεοµάρτυρες, φυλάσσονται στν Να τν τεσσάρων µαρτύρων στ έθυµνο.

 

γιος ρσένιος ρχιεπίσκοπος Σερβίας

 

γιος βράµιος πίσκοπος φέσου

κολούθησε τν µοναχικ βίο κα γινε Μητροπολίτης φέσου µετ τ 533. Ταυτίζεται µ τν µώνυµο ββ, πο ναφέρεται π τν ωάννη Μόσχο (P.G. 87, 2956), τν Μονν βρααµιτν (Κωνταντινούπολη) κα Βυζαντίων (εροσόλυµα). Μ τ νοµά του σώθηκαν δυ µιλίες, «ες τν Εαγγελισµόν» κα «ες τν παπαντήν» πο κδόθηκαν τ 1913 π τος Μ. Kraschaninnikov κα Μ. Jugie κα χουν µεγάλη σπουδαιότητα γι τς πατρολογικς σπουδές.

 

γιος εροµάρτυς Θεόφιλος, τς Λαύρας τν Σπηλαίων Κιέβου (Ρσος)

Δι Χριστν σαλός.