26 Ὀκτωβρίου

1026

26 Ὀκτωβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

 

●     γιος Δηµήτριος Μεγαλοµάρτυρας κα Μυροβλύτης

     Μεταφορ Εκόνας γίου Δηµητρίου στν Κωνσταντινούπολη

     Ο γιοι ρτεµίδωρος κα Βασίλειος

     γία Λεπτίνα

●     γιος Γλύκων

     Μνήµη το Μεγάλου Σεισµο

●     γιος ωάσαφ νέος σιοµάρτυρας

     γία Λεωντίνη µάρτυς

     Ο σιοι Δύο (2) Λεόντιοι ο ν θ

     νακοµιδ τν ερν Λειψάνων το νεοµάρτυρος Γεωργίου, το ν ωαννίνοις

     (1971)

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Δηµήτριος Μεγαλοµάρτυρας κα Μυροβλύτης

Μεγαλοµάρτυς Δηµήτριος, γόνος τς νδοξης πόλης Θεσσαλονίκης, ταν στρατιωτικς στ χρόνια το Διοκλητιανο (284-305). Γενναος κα τρόµητος στρατιώτης το Χριστο κα κήρυκας τς χριστιανικς πίστης, εναι παράδειγµα χριστιανο µάρτυρος. Θ λέγαµε τι πρξε πρτος κατηχητς τς κκλησίας µας. Διότι χωρς τν παραµικρ φόβο κατηχοσε τος νέους τς πόλης, µπνέοντος σ΄ ατος τ χριστιανικ πίστη. δραστηριότητα το Δηµητρίου καταγγέλθηκε στ Διοκλητιανό, ποος τν κάλεσε στ νάκτορα. Δηµήτριος δήλωσε στ Διοκλητιαν τι πράγµατι εναι χριστιανός, διότι µόνο θρησκεία το Χριστο παρέχει θικ λύτρωση κα αώνια ζωή. Τότε Διοκλητιανς διέταξε κα τν κλεισαν στ φυλακή. λλ τς µέρες κενες γίνονταν στ Θεσσαλονίκη γνες. Ο εδωλολάτρες, κµεταλλευόµενοι τν δύναµη κάποιου Λυαίου, προκαλοσαν τος χριστιανος ν τν ντιµετωπίσουν. Τότε νας νεαρς χριστιανός, Νέστωρ, φο πρε τν εχ το Δηµητρίου µέσα π τν φυλακή, µπκε στ στάδιο κα νίκησε τ σωµατώδη Λυαο.

Διοκλητιανς ταν µαθε τν ατία τς ττας το Λυαίου στειλε στρατιτες στ φυλακ κα µ τν λόγχη σκότωσαν τ Δηµήτριο κα τ Νέστορα. δ µητέρα κκλησία περιβάλλεται «ς πορφύραν κα βύσσον τ αµατα τν µαρτύρων της», διότι ατ τ τέκνα της ποτελον τ καύχηµά της. Μεταφορ Εκόνας γίου Δηµητρίου στν Κωνσταντινούπολη Τ γεγονς ατ γινε τ τος 1149 π τν βασιλι Μανουλ Κοµνηνό. Κα εκόνα µεταφέρθηκε π τν Θεσσαλονίκη στν ερ Μον Παντοκράτορα τς Κωνσταντινουπόλεως, π γουµενίας ωσήφ.

 

Ογιοι ρτεµίδωρος κα Βασίλειος

Μαρτύρησαν δι ξίφους.

 

γία Λεπτίνα

Μαρτύρησε συρόµενη στ γ µέχρι θανάτου.

 

γιος Γλύκων

Μαρτύρησε δι ξίφους.

 

Μνήµη το Μεγάλου Σεισµο

Πρόκειται γι τν µεγάλο σεισµό, πο γινε στν Κωνσταντινούπολη, τ τος 740 π βασιλείας Λέοντα το σαύρου. Τότε πολλ οκοδοµήµατα τς πόλης πεσαν κα πολλο νθρωποι καταπλακώθηκαν στ ρείπια τους.

 

γιος ωάσαφ νέος σιοµάρτυρας

ωάσαφ πρξε µαθητς κα µιµητς το Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νήφωνα (1486-89, 1497-98). σκούµενος στς ρετς κα φο φτασε σ τέλεια γάπη, τν κατέλαβε πόθος ν δώσει τ ζωή του γι τν πίστη του στν Χριστό. Μετ τν κοίµηση το δασκάλου το σίου Νήφωνα, λθε στν Κωνσταντινούπολη, που παρουσιάστηκε στ κριτήριο τν Τούρκων. κε κήρυξε µ θάῤῥος µπροστά τους τν Τριαδικ Θε κα τ µυστήριο τς νσάρκωσης το Χριστο. µέσως τότε συνελήφθη κα φο τν βασάνισαν σκληρά, τελικ τν ποκεφάλισαν στς 26 κτωβρίου 1536.

 

γία Λεωντίνη µάρτυς

 

Οσιοι Δύο (2) Λεόντιοι ον θ

 

νακοµιδ τν ερν Λειψάνων το νεοµάρτυρος Γεωργίου, τον ωαννίνοις (1971)