21 Ὀκτωβρίου

1021

21 Ὀκτωβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

 

●     σιος λαρίων Μέγας

     Ο γιοι Γάιος, Δάσιος κα Ζωτικός

●     σιος Φιλόθεος πο σκήτευσε στν θω

     Ο γιοι νδρέας, Στέφανος, Παλος κα Πέτρος

●       γιος Ζαχαρίας σιοµάρτυρας

     γία Θεοδότη κα γιος Σωκράτης Πρεσβύτερος

●     γιος Εκράτης ( Εκρατος) σιοµάρτυρας

●     σιος Βαρούχ

●     γιος ζης

●     γιος Πλαντνος

●     σιος άκωβος

●     γιος Σωκράτης εροµάρτυρας

●     γιος ωάννης Νεοµάρτυρας π τν Μονεµβασιά

     νακοµιδ το Λειψάνου το σίου Χριστοδούλου το Θαυµατουργο

     νακοµιδ τν Λειψάνων το σίου λαρίωνα πισκόπου Μεγληνίας (Ρσος)

●     σιος Φίλιππος

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

σιος λαρίων Μέγας

Γεννήθηκε τ 333 µ.Χ., στ χρόνια το Μ. Κωνσταντίνου. κωµόπολη στν ποία νατράφηκε νοµαζόταν Θαβαθά, πέντε µίλια µακρι π τν Γάζα. Ο γονες του ταν πλούσιοι εδωλολάτρες. Στν πιθυµία τους ν σπουδάσουν σο γίνεται καλύτερα τ γιό τους, στειλαν ατν στν λεξάνδρεια. κε, λαρίων γνώρισε τ χριστιανικ πίστη, τν γάπησε κα βαπτίσθηκε χριστιανός. γινε µιµητς του Μ. ντωνίου κα µεινε ρκετ καιρ κοντά του. ταν πέθαναν ο γονες του, γύρισε στν πατρίδα του, διαµοίρασε στος φτωχος λην του τν κληρονοµι κα πγε στν ρηµο. κε κάποτε συνάντησε λστές, µ τος ποίους εχε τν ξς διδακτικ διάλογο: «Ἐὰν σ συναντοσαν κλέφτες, τν ώτησαν, τί θ κανες;» κενος πάντησε: «Τί χει ν φοβηθε γυµνός;». πειτα το επαν: «λλ᾿ ν σ σκότωναν;» λαρίων πάντησε: «Τόσο τ καλύτερο. σωµατικς θάνατος κλείνει τν νύκτα τς παροσας ζως κα εσάγει στν νατολ τς µέλλουσας ζως». Ο παντήσεις το λαρίωνα εχαν σν ποτέλεσµα τ µετάνοια τν λστν. λαρίων λαβε π τ Θε κα τ χάρισµα ν κάνει θαύµατα. φο περιόδευσε σ πολλος τόπους κα χρες, παρέδωσε στ Θε τν ψυχή του, γδόντα χρονν.

 

Ογιοι Γάιος, Δάσιος κα Ζωτικός

Ο γιοι ατο βρίσκονταν στ Νικοµήδεια κα π θεο ζλο µπνεόµενοι, πγαν κα γκρέµισαν τ εδωλα τν λλήνων µέσα στος ναούς. πειτα φανερώθηκαν µόνοι τους κα πέστησαν φοβερ βασανιστήρια. Τος κρέµασαν πάνω σ ξύλα κα τριψαν τς σάρκες τους µ πανι φασµένα π τρίχες κατσίκας. πειτα, φο δεσαν πέτρες στ λαιµό τους, τος ριξαν στ θάλασσα κα τσι λοι λαβαν µαρτυρικ τέλος.

 

σιος Φιλόθεος ποσκήτευσε στν θω

Γεννήθηκε κατ τν 14ο αἰῶνα στ Χρυσούπολη τς Μακεδονίας (κοντ στν Καβάλα), ο δ γονες του ταν π κάποια παρχία τς Μ. σίας κα συγκεκριµένα π τν πόλη λάτεια. Γι τ φόβο τν γαρηνν λθαν στν Χρυσούπολη, που πέθανε πατέρας, φο κανε δυ παιδιά. Τ παιδι ατ τ ρπαξαν ο Τορκοι κα πόνος τς µάνας τους Εδοκίας ταν µεγάλος κα γι ν τν λαφρύνει, κλείστηκε σ γυναικεο µοναστήρι. Κάποτε µως, σ µία πανήγυρη νς νδρικο µοναστηριο συνάντησε τ δυ παιδιά της κα µ µεγάλη συγκίνηση κουσε τν στορία τς σωτηρίας τν παιδιν της, π τ χείλη το γουµένου. Θεόφιλος τσι ταν τ πρτο του νοµα, δειξε µεγάλη προθυµία στ µοναστήρι ατ κα κάρη µοναχός µε τ νοµα Φιλόθεος. Κατόπιν πγε στ γιον ρος, που ο σκητικοί του γνες γιναν παράδειγµα σ πολλος δελφούς. Πέθανε ερηνικ σ λικία 84 χρονν, φο µόρφωσε πνευµατικ στν τόπο κενο πολλος µοναχούς.

 

Ογιοι νδρέας, Στέφανος, Παλος κα Πέτρος

Στος Συναξαριστς νοµάζονται νεοφανες γιοι κα µαρτύρησαν π Κων/νου το Κοπρωνύµου. π᾿ ατος νδρέας ταν µοναχς π τν Κρήτη κα φο λεγξε τν Κοπρώνυµο ποκεφαλίστηκε κα τάφηκε «ν τ Κρίσει» (17 κτωβρίου). Ο δ πόλοιποι τρες, µλλον µοναχο κα ατοί, φο περασπίστηκαν µ σθένος τος ρθόδοξους ερος κανόνες, ποκεφαλίστηκαν π τν Κοπρώνυµο.

 

γιος Ζαχαρίας σιοµάρτυρας

Μαρτύρησε δι πνιγµο µέσα στ θάλασσα. γία Θεοδότη κα γιος Σωκράτης Πρεσβύτερος ζησαν τν 3ο αἰῶνα µ.Χ., ταν βασιλις ταν λέξανδρος Σεβρος, κα µαρτύρησαν στν γκυρα. Θεοδότη, π εγενικ οκογένεια, ταν θαῤῥαλέα στν πίστη κα που κα ν βρισκόταν µιλοσε γι τ Εαγγέλιο κα προσπαθοσε ν αξάνει τν ριθµ τν φοσιωµένων στ λατρεία το Χριστο.

 

πρεσβύτερος Σωκράτης ταν ερέας

π κείνους, πο δν λειτουργον µόνο, λλ κα φωτίζουν κα οκοδοµον, στν νάγκη µάλιστα εναι τοιµοι ν θυσιαστον γι τν πίστη κα τ ποίµνιό τους. Στν ργασία του ατ Σωκράτης εχε πολύτιµο βοηθ τν εσεβ Θεοδότη, πού, µ τν διδασκαλία της, προπαρασκεύαζε εδωλολάτρισσες γυνακες στ γνώση τν ληθειν τς πίστης, κα στν ποδοχ το γίου βαπτίσµατος. τσι λοιπόν, καταγγέλθηκαν κα ο δυ γι τς νέργειές τους ατές, συνελήφθησαν κα µ πειλς κα µαρτύρια τος ξανάγκαζαν ν θυσιάσουν στ εδωλα. λλ᾿ γυνακα κα ερέας πέκρουσαν µ γανάκτηση τν σεβ πρόταση κα σφράγισαν τν µολογία τς πίστης τους µ τ αµα τους, φο πέστησαν θάνατο µ ποκεφαλισµό.

 

γιος Εκράτης ( Εκρατος) σιοµάρτυρας

Μαρτύρησε δι ξίφους. (σως ν πρόκειται γι τν πι πάνω γιο Σωκράτη κατ τν ντιγραφή, π λάθος, ν γινε Εκρατης).

 

σιος Βαρούχ

πεβίωσε ερηνικά.

 

γιος ζης

Μαρτύρησε δι πυρός.

γιος Πλαντνος

µνήµη του ναφέρεται στ εροσολυµιτικ Κανονάριο σελ. 115, συνοδευµένη µ ατ τς γίας Ερήνης κα γίας Μαρίνας τς αϊθο.

 

σιος άκωβος

γνωστος στν Συναξαριστ το γίου Νικόδηµου. µνήµη του φέρεται στν Συναξαριστ το Delehaye, χωρς βιογραφικ στοιχεα, παρ µόνο µ τν ξς φράση: «Μνήµη το σίου ακώβου το γενοµένου οκονόµου τς Μονς το σωτρος Χριστο το Βαθέος ύακος, ς ρµητο κ τς δευτέρας τν Καππαδόκων παρχίας». γιος Σωκράτης εροµάρτυρας µνήµη του ναφέρεται πιγραµµατικ στ «Μικρν Εχολόγιον γιασµατάριον» κδοση ποστολικς Διακονίας 1956, χωρς λλες πληροφορίες. Πουθεν λλο δν ναφέρεται µνήµη του ατν τν µέρα. (σως εναι διος µε τν προηγούµενο, πο ορτάζεται µαζ µ τν γία Θεοδότη).

 

γιος ωάννης Νεοµάρτυρας π τν Μονεµβασιά

ταν γις ερέα κα γεννήθηκε στ χωρι Γεράκι τς Μονεµβασις. Τ 1770 ταν ο λβανο λθαν στν Πελοπόννησο, σφαξαν τν πατέρα του, κα ατν µαζ µ τν µητέρα του πήγαγαν στ Λάρισα. ταν τότε ωάννης 15 χρονν. κε πουλήθηκε µαζ µ τν µητέρα του σ κάποιο Τορκο. πειδ µως Τορκος ατς δν εχε παιδιά, θέλησε ν υοθετήσει τν ωάννη φο τν ξισλαµίσει. Ο τεράστιες κα ποικίλες προσπάθειες το Τούρκου γι ν ξισλαµίσει τν ωάννη, δν φεραν κανένα καρπό. νέος µε ψηλ φρόνηµα, διαρκς λεγε: «γ Τορκος δν γίνοµαι, γ εµαι χριστιανς κα χριστιανς θέλω ν πεθάνω». Τότε Τορκος, µέσα στ σπίτι του, ρχισε ν βασανίζει σκληρ τν ωάννη. Τν περίοδο το Δεκαπενταύγουστου τν πίεζε ν καταλύσει, κα µάλιστα εχε βάλει κα τν µητέρα του ν τν παρακαλέσει ν φάει π τ δελεαστικ φαγητά. λλ᾿ ωάννης πάντησε: «γ εµαι γις παπ κα πρέπει ν φυλάττω καλύτερα π τος γιος τν λαϊκν τος νόµους κα τ θιµα τς γίας µας κκλησίας». ξαγριωµένος σκληρς Τορκος π τν στάση το ωάννη, τν µαχαίρωσε στν καρδιά, µ ποτέλεσµα ν πεθάνει στς 21 κτωβρίου 1773.

 

νακοµιδ το Λειψάνου τοσίου Χριστοδούλου το Θαυµατουργο

Βλέπε βιογραφικό του σηµείωµα τν 16η Μαρτίου.

 

νακοµιδ τν Λειψάνων τοσίου λαρίωνα πισκόπου Μεγληνίας (Ρσος)

 

σιος Φίλιππος