18 Ὀκτωβρίου

1018

18 Ὀκτωβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Λουκς Εαγγελιστής

●     γιος Μαρίνος Γέρων

●     σιος ουλιανός « ν τ Εφράτ ποταµ»

     Τ για 40 παιδιά

●     γιος Μνάσων πίσκοπος Κύπρου

●     γιος Κυριακς εροµάρτυρας

     Ο γιοι Γαβριήλ κα Κυρµιδώλης Νεοµάρτυρες «ο ν Αγύπτ»

     Ο σιοι Συµεών, Θεόδωρος κα Εφροσύνη ο θαυµατουργοί

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Λουκς Εαγγελιστής

εαγγελιστς Λουκς καταγόταν π τν ντιόχεια, κα θνικότητά του ταν λληνική. πόστολος Παλος µς πληροφορε τι τ πάγγελµα το Λουκ ταν γιατρός. πίσης, γνώριζε ν ζωγραφίζει, κα πως εναι γνωστό, σ᾿ ατον ποδίδονται ο εκόνες τς Παναγίας, π τς ποίες µία πάρχει µέχρι σήµερα στ Μον το Μεγάλου Σπηλαίου. Λουκς µπορε ν µν πρξε νας π τος δώδεκα ποστόλους, δρασε, µως, σν πόστολος, πως κα ο δώδεκα, διότι λαµψε σν ριστος συνεργάτης τς διακονίας το ποστόλου Παύλου. Ατ φαίνεται κατ τν δεύτερη φυλάκιση το ποστόλου Παύλου στ ώµη, ταν διος στ δεύτερη πρς Τιµόθεον πιστολή του (δ´ 11) γράφει: «Λουκς στ µόνος µετ᾿ µο». Μόνος Λουκς εναι µαζί µου. Δηλαδ τν προβάλλει σν παράδειγµα τέλειας φοσίωσης, στν γνα του γι τν διάδοση το Εαγγελίου. πίσης, Λουκς γραψε τ τρίτο κατ σειρ Εαγγέλιο στν Καιν Διαθήκη, καθς κα τς Πράξεις τν ποστόλων, πο ποτελον πηρεσία νυπολόγιστα µεγάλης ξίας. Σύµφωνα µ διάφορες πηγές, Λουκς µετ τ θάνατο το ποστόλου Παύλου, δίδαξε τ Εαγγέλιο στ Δαλµατία, ταλία, ρχαία Γαλλία, χαΐα κα Βοιωτία. Λέγεται τι πέθανε µ µαρτυρικ θάνατο, κα τ 357, τ λείψανό του µετακοµίσθηκε στν Κωνσταντινούπολη, στ να τν γίων ποστόλων.

 

γιος Μαρίνος Γέρων

ταν π τν Ταρσ τς Κιλικίας στ χρόνια το Διοκλητιανο (284-304). Συνελήφθη διότι ταν χριστιανς κα δηγήθηκε στν ρχοντα το τόπου Λυσία, ποος, φο δν µπόρεσε ν παναφέρει τν Μαρίνο στν εδωλολατρία, µ διάφορα σκληρ βασανιστήρια, τελικ τν ποκεφάλισε.

 

σιος ουλιανός «ν τ Εφράτ ποταµ»

Παιδ φτωχς οκογένειας σιος ουλιανός, ζησε τν 4ο αἰῶνα µ.Χ. ν κα γράµµατος, µ τν ζωντανή του εσέβεια εχε ελογηθε π τν θεία χάρη, στε ν ποκτήσει φθονη πνευµατικ κατ Χριστν φιλοσοφία τς ρθς πίστης, τς λεπτς διάκρισης κα τς καθαρς ζως. Θαυµάσιος στν γκράτεια, τν λιγάρκεια, τν σωφροσύνη, τν διάγνωση ψυχικν νοσηµάτων κα κινδύνων, τν συνετ δηγία κα στν κατάλληλη συµβουλή. Νέος κόµα µοναχός, εχε γίνει πασίγνωστος γι τν σοφία κα τν ρετή του. Κα στ σκητήριό του, πο ταν στς χθες το Εφράτη πόταµου, τρεχαν µορφωµένοι νδρες γι ν πάρουν τν συµβουλή του κα ν φεληθον π τ λόγια του. Πγε στ θεοβάδιστο ρος Σιν, που σκήτεψε γι ρκετ χρόνο. λλ πέστρεψε πάλι στ σκητήριό του στς χθες το Εφράτη, κα ελκυσε πολλος νέους µαθητς στ ζω τς γνήσιας µετάνοιας. Στ χρόνια το ουλιανο το Παραβάτη, σιος ουλιανς στήριξε κα παρηγόρησε πολλς ψυχές. φήµη του εχε ξαπλωθε τόσο πολύ, στε ερς Χρυσόστοµος τν γκωµιάζει λέγοντας τι τ νοµά του εναι λαµπρότερο κόµα κα π᾿ ατ τν βασιλέων. τσι για φο κύλησε ζωή του, ερηνικ παρέδωσε στ Θε τν µακάρια ψυχή του.

 

Τγια 40 παιδιά

Μαρτύρησαν δι ξίφους.

 

γιος Μνάσων πίσκοπος Κύπρου

Μαρτύρησε δι ξίφους.

 

γιος Κυριακς εροµάρτυρας

Ατς λέγεται τι φανέρωσε τν τίµιο Σταυρ στν γία λένη κα πίστεψε στν Χριστό. ργότερα γινε πίσκοπος εροσολύµων, µετ τν θάνατο το Μακαρίου. Στ γεράµατα τν βρκε ουλιανς (360-363), ταν µέσ τν εροσολύµων ξεστράτευσε κατ τν Περσν. ταν µαθε τι Κυριακς µ πιστολές του παρότρυνε τος εδωλολάτρες ν πιστρέψουν στ χριστιανικ πίστη, το κοψε τ δεξ χέρι κα φο σκληρ τν βασάνισε, στ τέλος τν θανάτωσε µαζ µ τν µητέρα του ννα. ( µνήµη το γίου Κυριακο παναλαµβάνεται κα τν 28η κτωβρίου, που κα µνήµη τς µητέρας του).

 

Ογιοι Γαβριήλ κα Κυρµιδώλης Νεοµάρτυρες «ον Αγύπτ»

Ο γιοι ατο µαρτύρησαν στν Αγυπτο στς 18 κτωβρίου 1522. Κα ο δυ ταν νέοι, πολ µορφωµένοι κα κατάγονταν π εσεβες γονες. Συκοφαντήθηκαν στν µίρη τς Αγύπτου Χάερ Μέκ, τι ριχναν ποῤῥίµµατα κα καθαρσίες σ κάποιο Τούρκικο Τέµενος. δηγήθηκαν δεµένοι στ Διοικητήριο, που τος ζητήθηκε ν δεχτον τν σλαµισµ γι ν᾿ ποφύγουν τ βασανιστήρια. πειδ µως ατο µολόγησαν σταθερ τν Χριστό, παραδόθηκαν στν κριτή. λλ κα κε µειναν κλόνητοι στν πίστη τους, παρ τς κολακεες, κα πέστησαν φρικτ βασανιστήρια. τσι κα ο δυ µαρτύρησαν στ 25ο τος τς λικίας τους. µν Κυρµιδώλης θανατώθηκε µ µαχαίρια κα πέτρες, δ Γαβριλ µ ποκεφαλισµό. Τ µαρτυρικά τους λείψανα, τ βαλαν ο Τορκοι δυ φορς στ φωτιά, ποτεφρώθηκαν κα τ διασκόρπισαν. Διασώθηκαν µόνο ατ τς κάρας το µάρτυρος Γαβριήλ. κολουθία ατν βρίσκεται στν κώδικα 379 τς Πατριαρχικς βιβλιοθήκης το Καΐρου.

 

Οσιοι Συµεών, Θεόδωρος κα Εφροσύνη ο θαυµατουργοί

γνωστοι στος Συναξαριστές. π᾿ ατος Συµεν κα Θεόδωρος ταν δέλφια µεταξύ τους κα κτήτορες τς Μονς το Μεγάλου Σπηλαίου. Γεννήθηκαν στς ρχς το 4ου αἰῶνα καί, φο σκητικ κα σιακ ζησαν, πεβίωσαν ερηνικά. δ σία Εφροσύνη εναι ατ πο βρκε τν εκόνα τς Θεοτόκου, πο κατ τν παράδοση γιογραφήθηκε π τν πόστολο Λουκ κα φυλάσσεται µέχρι κα σήµερα στ Μον το Μεγάλου Σπηλαίου στν Πελοπόννησο. λα ατ βέβαια, σύµφωνα µ τν κολουθία τν γίων, πο κδόθηκε στ Βενετία τ 1706, στν θήνα τ 1840 κα 1911.