17 Ὀκτωβρίου

1017

17 Ὀκτωβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

 

●     Προφήτης σηέ

●     γιος νδρέας σιοµάρτυρας « ν τ Κρίσει»

     νακοµιδ το Λειψάνου το γίου κα Δικαίου Λαζάρου

     Κατάθεσις Τιµίου Λειψάνου το γίου Λαζάρου στν Κωνσταντινούπολη

     Ο γιοι Κοσµς, Δαµιανός, Λεόντιος, νθιµος κα Επρέπιος ο νάργυροι

     Ο γιοι ντίγονος, Λουκιανός, Τερέντιος, Νικοµήδης κα Θεοφάνης

     Ο γίες σιδώρα κα Νεοφύτη

●     γιος Κοσµς « ν Γεωργί»

     Μνήµη πάντων τν προστατν κα πολιούχων γίων τς ερς Μητροπόλεως

     δρας

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Προφήτης σηέ

ταν γις το Βεηρε π τν Βελεµθ τς φυλς σαχρ κα ζησε τν γδοο αἰῶνα πρ Χριστο, π βασιλέων το ούδα, ζίου, ωάθαµ, χαζ, ζεκία κα το σραλ εροβοµ Β΄. Στν Παλαι Διαθήκη εναι πρτος π τος δώδεκα µικρος λεγόµενους προφτες. σηέ ταν ψυχ γεµάτη π ζλο γι τ θεο Νόµο, γι᾿ ατ κα στ προφητικό του βιβλίο καταγγέλλει εθέως τ λα το σραήλ, πο εχε µολυνθε π τν εδωλολατρία. Ο συµβολισµοί του θεωρονται δυσεξήγητοι, λλ σαφέστατα κδηλώνει τν πίστη του στ Σωτρα Χριστό. Μάλιστα, διος Κύριός µας χρησιµοποίησε µία σπουδαία φράση το σηέ, πρς τος Φαρισαίους (Ματθ. θι΄3), ποία λέει: «λεος θέλω κα ο θυσίαν κα πίγνωσιν Θεο λοκαυτώµατα». Δηλαδή, λέει Θες µέσ το σηέ: «Προτιµ τν ερηνικ γάπη σας πρς µένα κα χι τς τυπικς θυσίες, κα θέλω ν χετε πίγνωση το θείου θελήµατος περισσότερο, παρ τ χωρς νόηµα κα οσία λοκαυτώµατα πο προσφέρετε». πίσης, φράσεις το σηέ χρησιµοποίησαν κα ο πόστολοι Πέτρος κα Παλος στς πιστολές τους. σηέ λέγεται τι ζησε 75 χρόνια, κα µετ παρέδωσε στ Θε τν δίκαιη ψυχή του.

 

γιος νδρέας σιοµάρτυρας «ν τ Κρίσει»

τολµηρς κα λεύθερος στ φρόνηµα κα τ λόγο σιοµάρτυρας νδρέας, καταγόταν π τν Κρήτη κα ζησε τν 8ο αἰῶνα µ.Χ. π ατοκράτορος Κων/νου Ε΄ το Κοπρωνύµου. ταν ατς ξεκίνησε διωγµ κατ τν γίων εκόνων, νδρέας πληροφορήθηκε τ κτροπα πο γίνονταν ναντίον κείνων πο τς προσκυνοσαν, γι᾿ ατ φησε τν Κρήτη κα πγε στν Κωνσταντινούπολη. Κα ταν εδε π κοντ τ βία κατ τν ρθοδόξων, ασθάνθηκε τν νάγκη π ερ γανάκτηση ν λέγξει τν διο τν ατοκράτορα. Κα εκαιρία το δόθηκε ταν Κωνσταντνος Ε΄ βγκε π τ παλάτι· στν πιστροφ νδρέας παραφύλαξε κα µ θάῤῥος τν πλησίασε κα τν ώτησε: «ρα χριστιανς ε, βασιλε;». Κωνσταντνος µεινε µβρόντητος στν ρχή. λλ΄ πειτα ξοργισµένος διέταξε ν τν συλλάβουν. διαταγ κτελέστηκε κα µάλιστα νας π τος πασπιστς κτύπησε τν νδρέα κα συγχρόνως τν ώτησε: «οτως διδάχθης τιµάζειν τν βασιλέα;». Κα νδρέας το πάντησε µ τν ξς θάνατο λόγο: «οδες µαρτάνει βασιλέα λέγχων παρανοµοντα». Θυµωµένος τότε κόµα περισσότερο βασιλιάς, διέταξε κα µαστίγωσαν γρια τν νδρέα. πειτα τν παρέδωσαν σ χλο εκονοµάχων, πο τν συραν πάνω σ κοφτερς πέτρες. Κατόπιν κάποιος γροκος ψαρς µ κοφτερ τσεκορι, κοψε τ πόδι το γίου κα τσι µετ π λίγο πέθανε. Τ λείψανό του τ ριξαν σ κάθαρτο τόπο, λλ΄ ρθόδοξα χέρια τ πραν νύκτα κα τ θαψαν ελαβικ σ τόπο νοµαζόµενο «τς Κρίσεως». ( µνήµη το γίου ατο παναλαµβάνεται κα τν 21ή κτωβρίου, µετ τν γίων Στεφάνου, Παύλου κα Πέτρου).

 

νακοµιδ το Λειψάνου τογίου κα Δικαίου Λαζάρου

πως γνωρίζουµε π τν Καιν Διαθήκη ταν φίλος το Χριστο κα τν ποο νάστησε (βλ. Κυριακ Βαΐων). Ατς λοιπν πγε στν Κύπρο, που χειροτονήθηκε π τος γίους ποστόλους πίσκοπος Κιτίου κα δίδασκε τ λόγο το Θεο. φο π πολλ χρόνια ποίµανε θεάρεστα τ ποίµνιο το Χριστο, πεβίωσε ερηνικά, κάνοντας πολλ θαύµατα. Μετ π πολλ χρόνια, τ 890, ατοκράτορας το Βυζαντίου Λέων ΣΤ´, φο κτισε µεγαλόπρεπο Να κα Μοναστήρι στ νοµα το γίου κα Δικαίου Λαζάρου, δωσε διαταγ κα νακοµίστηκε τ ερ λείψανο το γίου, π τν πόλη τν Κιτιαίων, στν προαναφερθέντα Να στν Κωνσταντινούπολη. Κατάθεσις Τιµίου Λειψάνου το γίου Λαζάρου στν Κωνσταντινούπολη Βλέπε τ προηγούµενο βιογραφικ σηµείωµα. Ο γιοι Κοσµς, Δαµιανός, Λεόντιος, νθιµος κα Επρέπιος ο νάργυροι ταν µεταξύ τους κατ σάρκα, λλ κα κατ πνεµα δέλφια π τν ραβία. Εσεβες κα ο πέντε, π τν ατ µπνεόµενοι θεο ζλο κα π τ ατ κινούµενοι φιλάνθρωπα ασθήµατα, χι µόνο πολλς γαθοεργίες εχαν πιτελέσει µ τν ατρική τους τέχνη, λλ κα πολλος εχαν λκύσει στ χριστιανικ πίστη. Καταγγέλθηκαν γι᾿ ατ κα συνελήφθηκαν κατ τν π Διοκλητιανο διωγµ στ Λυκία π τν γεµόνα ν Αγας Λυσία. Μετ π πολλ βασανιστήρια, πέστησαν τν δι ποκεφαλισµο θάνατο.

 

Ογιοι ντίγονος, Λουκιανός, Τερέντιος, Νικοµήδης κα Θεοφάνης

γνωστοι στ Συναξάρια κα τ Μηναα, µνηµονεύονται στν Παρισιν Κώδικα 1578 χωρς βιογραφικά τους στοιχεα.

 

Ογίες σιδώρα κα Νεοφύτη

γνωστες στος Συναξαριστές. Μνηµονεύονται στν Μορσελλιαν Συναξαριστή. (βλ. Γεδεν, Βυζαντιν ορτολόγιο σελ. 45 στήλη α΄).

 

γιος Κοσµς «ν Γεωργί»

γνωστος στος Συναξαριστές. Μνηµονεύεται στ εροσολυµιτικ Κανονάριο ς ξς: (17 κτωβρίου) «Μνήµη Κοσµ µαρτυρήσαντος ν Γεωργί» (Βλ. Καλλίστου ρχιµανδρίτου, εροσολ. Κανονάριον σελ. 114).

 

Μνήµη πάντων τν προστατν κα πολιούχων γίων τς ερς Μητροπόλεως δρας