16 Ὀκτωβρίου

1016

16 Ὀκτωβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

 

●     γιος Λογγνος κατόνταρχος

     Ο γιοι Δύο Στρατιται

     Ο γιοι Λεόντιος, Δοµέτιος, Τερέντιος κα Δοµννος

●     σιος Μαλός

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Λογγνος κατόνταρχος

ταν πικεφαλς ξιωµατικς τν ωµαίων στρατιωτν, στν κτέλεση τς θανατικς καταδίκης το Χριστο. ταν κτελοσε τν διαταγ το Πιλάτου, γνοοσε ποις ταν ησος, γι᾿ ατ παρέστη σ λη τν διάρκεια τς φρικτς τραγδίας. µως ψυχ το Λογγίνου δν εχε τς φαρισαϊκς παρωπίδες κα τν χρειότητα τν ωµαίων στρατιωτν. Εδε σ βάθος τ θµα κα πρόσεξε σ᾿ ατ τν γαθότητα, τν σεµνότητα, λλ κα τν γαλήνη πο τ διέκρινε. Μετ τ θάνατο το Κυρίου, ταν εδε τ καταπέτασµα το Ναο ν σχίζεται στ δυό, τν γ ν σείεται, τς πέτρες ν αγίζουν κα τ µνηµεα ν νοίγουν, φωτίσθηκε κόµα περισσότερο. Δ χωροσε πλέον καµι µφιβολία µέσα του, κα µ λην του τν δύναµη διακήρυξε κάτι, πο λοι σοι χουν καθαρ τ µάτια τς ψυχς τους στν παντοδυναµία το Κυρίου διακηρύττουν: «ληθς νθρωπος οτος υἱὸς ν Θεο». λήθεια, νθρωπος ατς ταν υἱὸς Θεο, Θεάνθρωπος Σωτρ το κόσµου. εδηση τι Λογγίνος σπάσθηκε κα κήρυττε τ χριστιανικ πίστη, ξήγειρε τν µανία τν ουδαίων, κα µ νέργειές τους στ ρωµαϊκ ξουσία, τν ποκεφάλισαν.

 

Ογιοι Δύο Στρατιται

Ατο µαρτύρησαν µαζ µ τν γιο Λογγίνο.

 

Ογιοι Λεόντιος, Δοµέτιος, Τερέντιος κα Δοµννος

λοι µαρτύρησαν δι πυρός.

 

σιος Μαλός

Συνετς κα λιγαρκς στ νεανικά του χρόνια σιος Μαλός, µεινε φτωχς στν λη γι ν γίνει πλούσιος ν Χριστ. Δν ταν µεγάλης µορφώσεως, ταν µως πολλς πίστεως κα ζήλου θερµο. πειδ δν µποροσε ν διδάσκει δηµόσια, κανε κήρυγµα στν κάθε να χωριστά. Μαλς εχε µεγάλη πνευµατικ διάκριση, στε ν µ γίνεται βαρύς, νοχλητικς κα στοχος στς διαίτερες ατς νουθεσίες. θεία χάρη τν εχε πλίσει µ µεγάλη λεπτότητα κα γάπη, πο το παγόρευαν πάντοτε τί ταν συµφέρον ν επωθε κα τί πρεπε ν παραλειφθε. Στ συνέχεια κολούθησε τν ρηµικ ζωή. λλ᾿ σοι µάθαιναν πο βρίσκεται, ρχονταν κα τν ζητοσαν στ ρηµητήριό του. Κα ατς µως, κατ διαστήµατα, κατέβαινε στς πόλεις, χι γι ν κάνει µιλίες, λλ γι ν σκορπίσει εεργεσίες. Διότι Κύριος τν εχε προικίσει κα µ τν δύναµη ν θεραπεύει θαυµατουργικ διάφορες ἀῤῥώστιες. Πολλο µάλιστα βρκαν τν γιατρειά τους µ τς προσευχς το σίου Μαλο κα δι µόνου της πιθέσεως τν χειρν του. λλ κα ταν ξεδήµησε πρς τν Κύριο, τ λείψανό του νάβλυζε µύρο κα γινε πηγ άσεως διαφόρων σθενειν.