15 Ὀκτωβρίου

1015

15 Ὀκτωβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Λουκιανός εροµάρτυρας, πρεσβύτερος τς κκλησίας τς ντιοχείας

●     σιος Βάρσος µολογητής, πίσκοπος δέσσης

●     σιος Σαβίνος πίσκοπος

     Διήγηση µοναχο ποτακτικο περ πακος

●       γιος Εθύµιος Νέος

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Λουκιανός εροµάρτυρας, πρεσβύτερος τς κκλησίας τς ντιοχείας

Γεννήθηκε στ Σαµόσατα τς Συρίας π γονες εσεβες, κα µ νάλογο τρόπο νατράφηκε. Μετ τ θάνατο τν γονέων του, διαµοίρασε στος φτωχος τν πατρική του περιουσία κα φοσιώθηκε στ µελέτη τν θείων Γραφν, διότι στ σκέψη του πικρατοσαν τ λόγια το ποστόλου Παύλου: «Πσα γραφ θεόπνευστος κα φέλιµος πρς διδασκαλίαν, πρς λεγχον, πρς πανόρθωσιν, πρς παιδείαν τν ν δικαιοσύν». Δηλαδή, λη Γραφ χει µπνευσθε π τ Θεό. Γι᾿ ατ εναι φέλιµη γι ν διδάσκει τν λήθεια, ν λέγχει τς πλάνες, ν διορθώνει ατος πο µαρτάνουν κα ν παιδαγωγε στν ρετή. Κατόρθωσε, λοιπόν, κα Λουκιανς ν γίνει βαθς γνώστης τς γίας Γραφς κα χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στν ντιόχεια. κε δίδασκε µ θάῤῥος κα κρίβεια τ θεο λόγο, νθαῤῥύνοντας τος χριστιανος στ µαρτύριο. Στν ντιόχεια, µάλιστα, δρυσε σχολή, που φοίτησαν ρκετο µαθητές, καταρτιζόµενοι στ χριστιανικ δόγµατα κα στν σκηση τς ρετς. ταν Λουκιανς µαθε τι στ Νικοµήδεια Διοκλητιανς καταδίωκε κα θανάτωνε τος χριστιανούς, φησε τν ντιόχεια κα πγε στ Νικοµήδεια γι ν στηρίξει κα ν νισχύσει τος Χριστιανος στ µαρτύριο. Συνελήφθη, µως, π τ Διοκλητιαν κα κλείστηκε στ φυλακή, που κα πέθανε π πείνα.

 

σιος Βάρσος µολογητής, πίσκοπος δέσσης

ζησε στ µέσα του 4ου αἰῶνα. Μ τν δυναµικ δράση του, ταν καρφ στ µάτι τν ρειανν αρετικν, ταν ατο συντάραζαν τν κκλησία. Τότε σιος Βάρσος εχε δη διακριθε σν πίσκοπος δέσσης µ τν γαθοεργία του, τν δραστηριότητά του κα τν δύναµη τς διδασκαλίας του. Πλούτισε τς γνώσεις του φο πισκέφτηκε τν Φοινίκη, τν Αγυπτο κα ατν τ Θηβαΐδα. λλ στ σκληρ διαµάχη µεταξ ρθοδοξίας κα αρετικν, πίσκοπος Βάρσος δν ταν δυνατ ν παραµείνει µέτοχος. Διδάσκοντας, περάσπιζε τ ρθόδοξο δόγµα κα ξεσκέπαζε τν πλάνη τν ρειανν. Γι΄ ατ ατοκράτορας Οάλης, θερµότατος περασπιστς τν αρετικν, ξόρισε τν Βάρσο στ νσο ρανδο. λλ΄ κε φταναν πλήθη ρθοδόξων κα ζητοσαν τν ελογία το Βάρσου, πο τσι ξακολουθοσε ν εναι καρφ στ µάτι τν αρετικν. Μ τς προτροπές τους Οάλης τν ξόρισε στν ξύῤῥυγχο τς Αγύπτου. λλ κα κε νέα συῤῥο ρθοδόξων κύκλωνε τν γενναο πίσκοπο. Τέλος τν κλεισε σ΄ να φρούριο κοντ στ λγέρι. Κα κε φησε τν τελευταία του πνοή, φο φιέρωσε τ ζωή του λόκληρη πηρετντας τν θεό, τν κκλησία κα τν πλησίον. δ σωζόµενη κλίνη το γίου στν ρανδο, τιµτο π τος ντόπιους γι τ κτελούµενα δι᾿ ατς θαύµατα.

σιος Σαβίνος πίσκοπος

σιος ατός, λόγω τν πολλν του ρετν γινε πίσκοπος, γνωστο σ ποιν τόπο. πειτα, πειδ µισοσε τς ταραχς πο συνόδευαν τ πισκοπικ ξίωµα, φυγε στν ρηµο. κε κανε πολλος σκητικος γνες κα φτασε σ µεγάλα ψη ρετς. Θες τν ξίωσε ν θαυµατουργε κα θεράπευσε πολλος συνανθρώπους του π διάφορες σωµατικς κα ψυχικς ἀῤῥώστιες. φο κα µ τν σοφ διδασκαλία του φέλησε πολλούς, πεβίωσε ερηνικά. ( Παρισινς Κώδικας 1578 τν ναφέρει σν πίσκοπο Κύπρου). Διήγηση µοναχο ποτακτικο περ πακος Λεπτοµέρειες βλέπε «ΜΕΓΑ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗ» Ματθαίου Λαγγ τόµος 10ος σελ. 333, κδ. 1992.

 

γιος Εθύµιος Νέος

Γεννήθηκε στς µέρες το ατοκράτορα το Βυζαντίου Λέοντα Ε΄ το ρµενίου (813- 820), σ κάποια κωµόπολη τς Γαλατίας, τν ψω, πο ταν κοντ στν γκυρα (σηµεριν πρωτεύουσα τς Τουρκίας). Ο γονες του ταν πλούσιοι κα εσεβες, κα νοµαζόταν πιφάνιος κα ννα. Εχαν κα δυ κόρες, τν Μαρία, πο ταν πρεσβυτέρα κα τν πιφανία. ταν γιος λθε σ κατάλληλη λικία, παντρεύτηκε κα πόκτησε µία κόρη τν ναστασώ (τ γυνακα του τν λεγαν Εφροσύνη). πειδ µως πιθυµοσε τ µοναχικ πολιτεία, φο τακτοποίησε τς οκογενειακές του ποθέσεις, πγε σ µοναστήρι, κοντ στν σιο ωαννίκιο, στν λυµπο τς Βιθυνίας. κε, µετ π δοκιµασία, γίνεται µοναχός, τ 842, µ τ νοµα Εθύµιος, π Νικήτας πο νοµαζόταν πρτα. Μετ π ρκετ χρόνια σκήσεως στ κοινόβιο ατό, Εθύµιος ναχώρησε γι τ γιον ρος. π κε πέστρεψε στν λυµπο κα µετ π πολλς περιπέτειες κα ταξίδια, δρυσε κοντ στ Θεσσαλονίκη τν Μον Περιστερν τ 871, που γκαταστάθηκε κα τν νέδειξε µ τν ριστη πνευµατικ ζωή του, σ ριστο πνευµατικ κέντρο. τσι λοιπόν, σκητικ κα θεάρεστα φο ζησε, πεβίωσε ερηνικ τν 15η κτωβρίου 894. Τ βιογραφία του συνέγραψε πίσκοπος Θεσσαλονίκης Βασίλειος, πο πρξε κα µαθητς το γίου.