14 Ὀκτωβρίου

1014

14 Ὀκτωβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

 

     Ο γιοι Ναζάριος, Προτάσιος, Γερβάσιος κα Κέλσιος

●     σιος Κοσµς Μελδς ( ποιητής) πίσκοπος Μαϊουµ

●     σιος Σιλβανός Γέρων εροµάρτυρας

     Ο γιοι 40 Μάρτυρες π τν Αγυπτο κα Παλαιστίνη

●     γιος Πέτρος Ασελάµου

     σία Παρασκευ Νέα

     Μνήµη θαύµατος τς σιοµάρτυρος Παρασκευς

●     γιος γνάτιος γαλλιανός, ρχιεπίσκοπος Μηθύµνης, Θαυµατουργός

●     σιος Νικόλαος πλς κα θαυµατουργς δούκας Τζερνηγοβιγίας

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Ογιοι Ναζάριος, Προτάσιος, Γερβάσιος κα Κέλσιος

Ο γονες το Ναζαρίου (φρικανς κα Περπετούα) λέγεται τι πρξαν µαθητς το ποστόλου Πέτρου, ποος τος ελκυσε στ χριστιανικ πίστη κα τος βάπτισε. γιός τους µεινε ρφανς σ νεαρ λικία, µέσα σ µία διεφθαρµένη κοινωνία. λλ Ναζάριος εχε κληρονοµήσει τς ρετς τν γονέων του. µεινε γνς κα µεµπτος, σύµφωνα µ τν συµβουλ το πνευµατικο του πατέρα ποστόλου Πέτρου, πο λέει: «Τς ψυχς µν γνικότες ν τ πακο τς ληθείας». φείλετε, λέει πόστολος Πέτρος, ν κάνετε γνς κα καθαρς τς ψυχές σας π κάθε κάθαρτο πάθος κα πιθυµία κα κλίση, µ τν πακοή σας στν λήθεια το Εαγγελίου. Κα Ναζάριος χι µόνο µεινε γνς µέσα στ διεφθαρµένο κοινωνικό του περιβάλλον, λλ ταν γινε 20 χρονν διαµοίρασε τ πάρχοντά του στος φτωχος κα ρχισε περιοδεες, κηρύττοντας τ Εαγγέλιο µ πολλ καρποφορία. ταν πγε στ Μεδιόλανα, συνάντησε δυ εσεβες νδρες, τν Προτάσιο κα τν Γερβάσιο. κε, κα ο τρες µαζ δι το θείου λόγου πέτυχαν πολλς κατακτήσεις. χι µόνο π τν χλο, λλ κα π τς νώτερες κοινωνικς τάξεις. Κατόπιν Ναζάριος πγε στ Γαλλία, που µ τ δίχτυ το λόγου εχε πολλς πιτυχίες. Μεταξ ατν πο πίστεψαν, ταν κα µία νεαρ ψυχή, Κέλσιος. ταν Ναζάριος πέστρεψε στ Μεδιόλανα, τν συνέλαβαν. Προηγουµένως εχαν συλλάβει κα τος Προτάσιο κα Γερβάσιο. παρχος ννουλίνος, ταν εδε τι δν λλαζαν τν πίστη τους, λους, µαζ µ τ νεαρ Κέλσιο, τος ποκεφάλισε.

 

σιος Κοσµς Μελδς ( ποιητής) πίσκοπος Μαϊουµ

π τος κορυφαίους ποιητς τς κκλησίας µας σιος Κοσµς, µεινε π πολ νέος ρφανς κα υοθετήθηκε π τν πατέρα το γίου ωάννη το Δαµασκηνο τν Σέργιο, πο ταν πουργς τν οκονοµικν του χαλίφη τν ράβων. Κα πειδ εχε πολλ δόξα κα πλοτο, πρε στ σπίτι του να πολυµαθ διδάσκαλο, τν εροµόναχο Κοσµ, πο καταγόταν π τ Σικελία τς ταλίας. σ᾿ ατν λοιπν παρέδωσε τν φυσικ γιό του ωάννη κα τν υοθετηµένο Κοσµ, γι ν τος µάθει σο γίνεται καλύτερα τν θεία κα νθρώπινη σοφία. Πράγµατι τ δυ παιδι µαθαν πολλ π τν ξιο διδάσκαλό τους, πως θεολογία, φιλολογία, µαθηµατικά, φιλοσοφία κα ητορική. πίσης, διαίτερα τος δίδαξε τν µουσικ τέχνη, πειδ διέκρινε τι ο δυ µαθητές του ταν προικισµένοι µ τ µουσικ κα ερ ποιητικ τάλαντο. ργότερα ωάννης κα Κοσµς πγαν στν ερουσαλήµ, κα γιναν µοναχο στ Μον το γίου Σάββα. Κατόπιν µν ωάννης γινε πρεσβύτερος, δ Κοσµς, µετ π πολλς πιέσεις π τν Σύνοδο τν εροσολύµων, γινε πίσκοπος Μαϊουµ, πόλη παραθαλάσσια της Παλαιστίνης πο ρχαιότερα νοµαζόταν νθηδών. Διεξήγαγε µ πολλ πιµέλεια κα εσυνειδησία τ ποιµαντορικά του καθήκοντα κα ποτ δν ξεχνοσε ν σχολεται µ τν κκλησιαστικ ποίηση. ργα του εναι θαυµάσιοι µνοι κα διάφοροι κανόνες, πο διακρίνονται µέσα στς γιορτς τν Χριστουγέννων, Θεοφανίων, Βαΐων, Πεντηκοστς, Κοιµ. Θεοτόκου κα λλων. τσι θεάρεστα πολιτευόµενος, πέθανε ερηνικ σ βαθι γεράµατα.

σιος Σιλβανός Γέρων εροµάρτυρας

Καταγόταν π τν πόλη τς Παλαιστίνης Γάζα τν ποχ το Διοκλητιανο (284-304) κα ταν νθρωπος προς, κακος κα γηραλέος στν λικία. Προηγούµενα δ ταν στρατιωτικός. Λόγω τς καθαρς ζως του γινε Πρεσβύτερος στν κκλησία τς Γάζας. Ατς λοιπόν, στάθηκε µ θάῤῥος µπροστ στν πιστο λα τς Καισαρείας (τς Παλαιστίνης) κα τν λεγξε γι τν σέβειά του. Τότε χλος τν δειρε σκληρ κα σπασε τ πλευρά του. πειτα καταδικάστηκε ν δουλεύει στ µεταλλεα, πο βρίσκονταν στν τοποθεσία Ζωόρους. κε µως, µ παρότρυνση το λαο, γίνεται πίτροπος. Μετ π λίγο, λόγω γήρατος, λλ κα σθενείας, ποκεφαλίζεται π τος εδωλολάτρες, παίρνοντας τσι τ µάραντο στεφάνι το µαρτυρίου. Μαζ δ µ τν γιο Σιλβανό, ποκεφαλίστηκαν κα λλοι 40 Μάρτυρες, π τος ποίους λλοι ταν π τν Αγυπτο κα λλοι π τν Παλαιστίνη.

 

Ογιοι 40 Μάρτυρες π τν Αγυπτο κα Παλαιστίνη

Μαρτύρησαν δι ξίφους. Βλέπε προηγούµενο Βιογραφικ σηµείωµα γίου Σιλβανο.

 

γιος Πέτρος Ασελάµου

Καταγόταν π τν νία ( νεα) τς λευθερουπόλεως κα διακρινόταν γι τ δυνατ σµα του λλ κα γι τν νδρεία ψυχή του. φο πέφερε πολλ γι τν πίστη του στν Χριστό, τελικ τ τος 292, π βασιλείας Διοκλητιανο, µετ π πολλ βασανιστήρια, κάηκε ζωντανς π τος εδωλολάτρες, παίρνοντας τσι τ φθαρτο στεφάνι το µαρτυρίου.

 

σία Παρασκευ Νέα

Καταγόταν π τος πιβάτες τς Θρκης. π µικρ κανε γαθοεργίες κα ταν µεγάλωσε φυγε π τ πατρικό της σπίτι κα πγε στν Κωνσταντινούπολη γι ν προσκυνήσει τ ερ λείψανα τν γίων. π κε ναχώρησε στν ράκλεια το Πόντου, που γι πέντε χρόνια εχε ναλάβει τν περιποίηση κάποιου ναο. Κατόπιν φυγε στος γίους Τόπους κα γκαταστάθηκε σ µία γυναικεία Μονή, που γι ρκετ χρόνια σκήθηκε στν ρετή. πειτα ναχώρησε πάλι στν Κωνσταντινούπολη κα π κε στν Καλλικράτεια τς νοτιοανατολικς Θρκης, που παρέµεινε δυ χρόνια στν να τν γίων ποστόλων κα κε πεβίωσε ερηνικά. Τν κολουθία της συνέγραψε Συρίγος Μελέτιος.

 

Μνήµη θαύµατος τς σιοµάρτυρος Παρασκευς

Βλέπε λεπτοµέρειες στν «ΜΕΓΑ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗ» το Ματθαίου Λαγγ, τόµος 10ος σελ. 320, κδοση 1992.

 

γιος γνάτιος γαλλιανός, ρχιεπίσκοπος Μηθύµνης, Θαυµατουργός

Γεννήθηκε τ 1492 στ χωρι Φάραγγα τς Μυτιλήνης (κοντ στν Καλλονή) κα πονοµαζόταν γαλλιανός. πατέρας του µµανουλ γαλλιανς ταν ερέας στ Μυτιλήνη. ωάννης (ατ ταν τ πρτο του νοµα), σ νεαρ λικία παντρεύτηκε κα γινε κι᾿ ατς ερέας. Μετ τν θάνατο τς γυναίκας του κα τν παιδιν του, κτος π να, τν Μεθόδιο, π κάποια πιδηµικ ἀῤῥώστια, ποσύρθηκε στν Ταξιάρχη το Λειµνα, σχολούµενος µ µελέτη, προσευχ κα τν καλλιέργεια το πατρικο κτήµατος. Στ χρόνια της Τούρκικης κατοχς το νησιο, πρόσφερε µεγάλες κα σηµαντικς πηρεσίες στ κε µοναστήρια κα στος πόδουλους χριστιανούς. Γι λα ατά, καθς κα γι τν γιότητα τς ζως του, γινε π ερεµίου το Β´ τ 1531 Μητροπολίτης Μηθύµνης. Κα στ νέο του πόστο γνάτιος ναδείχτηκε ριστος ποιµένας κα τσι θεάρεστα φο ποίµανε τ ποίµνιο το Χριστο, πεβίωσε ερηνικ τ 1566.

σιος Νικόλαος πλς κα θαυµατουργς δούκας Τζερνηγοβιγίας «ν τ Σπηλαί» (Ρσος).