13 Ὀκτωβρίου

1013

13 Ὀκτωβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     Ο γιοι Κάρπος, Πάπυλος, γαθόδωρος κα γαθονίκη

●     γιος Φλωρέντιος

●     γιος Μαρτύροχος

●     γιος Διόσκορος

●     σιος Νικήτας µολογητς κα Πατρίκιος

●     γιος Βενιαµίν Διάκονος, εροµάρτυρας πο µαρτύρησε στν Περσία

●     γιος ντίγονος

●     γιος Διοκλητιανός

     Τ για Δύο παιδιά

     γία Χρυσ Νεοµάρτυς

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Ογιοι Κάρπος, Πάπυλος, γαθόδωρος καγαθονίκη

Μαρτύρησαν ταν ατοκράτορας ταν Δέκιος (249-251), σκληρότατος διώκτης τν χριστιανν. λοι πατρίδα εχαν τν Πέργαµο. Κάρπος, µ ρτια γραµµατικ µόρφωση, εσεβέστατος κα µ πολλς πηρεσίες στν κκλησία, εχε γίνει πίσκοπος Θυατείρων. Πάπυλος, πο εχε σπουδάσει ατρικ κα πρόσφερε τς πηρεσίες του µισθί, γινε διάκονος κα µεσος συνεργάτης το Κάρπου. γαθόδωρος, ψυχ κλεκτ κα πιστή, ταν πηρέτης στν πισκοπ Θυατείρων. ταν κα τος τρες συνέλαβε νθύπατος Οαλέριος, µολόγησαν µπροστά του µ παῤῥησία τ Χριστό. Τότε Οαλέριος τος επε: «Ο χριστιανο εναι δεισιδαίµονες, νίκανοι, χωρς νώτερα ασθήµατα. σες, σν µορφωµένοι νθρωποι, µέσως πρέπει ν τος ρνηθετε». Στν κατηγορία ατή, πάντησε πίσκοπος Κάρπος µ τ λόγια το ποστόλου Παύλου. Μία πάντηση πο σχυε, σχύει κα θ σχύει στος αἰῶνες, γι τ φρόνηµα τν συνειδητν χριστιανν. Επε λοιπόν: «Κοπιµεν ργαζόµενοι τας δίαις χερσ λοιδορούµενοι ελογοµεν, διωκόµενοι νεχόµεθα, βλασφηµούµενοι παρακαλοµεν», πο σηµαίνει, µες ο χριστιανο βασιλιά, κοπιάζουµε µ τ δια µας τ χέρια. πειτα, τν ρα πο ο πιστοι στ Εαγγέλιο µς βρίζουν κα µς περιγελον, µες εχόµαστε γαθ γι᾿ ατούς. ν µας καταδιώκουν, τος δείχνουµε νοχή, ν µας συκοφαντον, παντοµε µ λόγια γλυκ κα παρακλητικά. κνευρισµένος Οαλέριος π τν πάντηση, φο τος βασάνισε, µαζ µ τν δελφ το Παπύλου γαθονίκη, λους τος ποκεφάλισε.

 

γιος Φλωρέντιος

Τν διέκριναν χαρακτηριστικ ψυχραιµία κα θάῤῥος, κόµα κα ταν ζωή του κρεµόταν π µία κλωστή. γιος Φλωρέντιος ζοσε στ Θεσσαλονίκη, π᾿ που κα καταγόταν. Μ τν µεγάλη πίστη κα τ θεο ζλο του γι τ φωτισµ κα τν σωτηρία τν ψυχν, φιέρωσε τ ζωή του στ διδασκαλία το Εαγγελίου. Καταγγέλθηκε γι᾿ ατ στν τότε εδωλολάτρη γεµόνα τς Θεσσαλονίκης, κα µ θάῤῥος µολόγησε µπροστά του τν πίστη του στν Χριστό. Δν δίστασε µάλιστα, ν συστήσει κα στν διο τν γεµόνα ν σπαστε τ χριστιανικ πίστη, σπάζοντας τσι τ δίκτυα τς εδωλολατρικς πλάνης. γεµόνας ξαφνιασµένος στν ρχή, ξοργισµένος κατόπιν, διέταξε ν τν βασανίσουν σκληρά. Τν δειραν λοιπν κα το σχισαν τς σάρκες. Στ συνέχεια τν ριξαν µέσα στ φωτιά, που κάηκε τ σµα του, λλ µέσα π᾿ ατ βγκε γι ν᾿ νέβει λαµπρότερη π κάθε φλόγα, εσεβς κα ρωικ ψυχή του.

 

γιος Μαρτύροχος

γνωστος στος Συναξαριστές. Στν Πατµιακ Κώδικα 266 µνήµη του ναφέρεται µ τν πι πάνω Φλωρεντία. σως ν εναι διος µε τν νοτάριο γιο Μαρτύριο (+ 25 κτ.).

 

γιος Διόσκορος

Μαρτύρησε στ χρόνια το βασιλι Διοκλητιανο τ τος 288. Καταγόταν π τος νοµαζόµενους Σκηνοπολίτες κα στ ξίωµα ταν βουλευτής. Πέταξε λοιπόν, στ σκουπίδια λα τ κατ κόσµον ξιώµατα κα τιµές, κα παρουσιάστηκε µπροστ στν ρχοντα Λουκιαν κα τν λεγξε δριµύτατα γι τς διώξεις του ναντίον τν Χριστιανν. µβρόντητος ρχοντας γι τν στάση το Διόσκορου, προσπάθησε µ κολακεες κα πειλς ν µεταστρέψει τν γνώµη του. πειδ µως δν τ κατάφερε, βασάνισε τν γιο σκληρ κα στ τέλος τν ποκεφάλισε.

σιος Νικήτας µολογητς κα Πατρίκιος

Καταγόταν π τν Παφλαγονία κα γεννήθηκε τ τος 763 π εσεβες γονες τν Γρηγόριο κα τν ννα, ο ποοι τν νέθρεψαν σύµφωνα µ τς πιταγς το Εαγγελίου. διαίτερη µάλιστα γάπη πρς τν γιο εχε συγγένισσά του βασίλισσα Ερήνη (λλοι ναφέρουν Θεοδώρα). Προσλήφθηκε στ νάκτορα κα νέβηκε µ τν ρετ κα τν κανότητά του στ ξίωµα το πατρικίου κα στρατηγο τς Σικελίας. χοντας µως κλίση στν ρεµη ζωή, γινε µοναχός. λλ καταδιώχτηκε π τος εκονοµάχους βασιλες Λέοντα κα Θεόφιλο κα ξορίστηκε πολλς φορές. Μετ π πολλς ταλαιπωρίες, σ λικία 75 χρονν πεβίωσε ερηνικ τ τος 838.

 

γιος Βενιαµίν Διάκονος, εροµάρτυρας πο µαρτύρησε στν Περσία

ζησε στς ρχς το 5ου αἰῶνα, π βασιλέων, Περσίας σδιγέργη κα Κωνσταντινουπόλεως Θεοδοσίου το Μικρο. Μλλον καταγόταν π τν Περσία κα ταν Διάκονος τς κε κκλησίας. Κήρυττε µ θερµότητα ζήλου κα δύναµη λόγου τς λήθειες το Εαγγελίου κα τσι ελκυε πολλος εδωλολάτρες. Γι τν δράση του ατ καταγγέλθηκε στν βασιλι σδιγέργη κα ποβλήθηκε σ φρικτ µαρτύρια, µέσα στ ποα παρέδωσε τν κλεκτ ψυχή του. ( µνήµη του περιττς παναλαµβάνεται π ρισµένους Συναξαριστές, κα τν 31η Μαρτίου).

 

γιος ντίγονος

Μαρτύρησε δι πυρός.

 

γιος Διοκλητιανός

γνωστος στος Συναξαριστές. Συναντται στν Λαυριωτικ Κώδικα Δ 23 µαζ µ τν Φλωρεντία, που κα κοιν κολουθία τους. Τ για Δύο παιδιά Μαρτύρησαν δι πυρός, πο ναψαν στ δαφος κα τ ξανάγκασαν ν τρέχουν µέσα σ᾿ ατή.

 

γία Χρυσ Νεοµάρτυς

Γεννήθηκε στ χωρι Σλάτενα (σηµεριν Χρυσή) τς παρχίας λµωπίας Νοµο Πέλλης. πατέρας της ταν φτωχς κα εχε τέσσερις θυγατέρες. Χρυσ ταν ραα στ σµα κα στν ψυχή. Κάποτε, ν βρισκόταν µαζ µ λλες γυνακες στος γρος κα µάζευε καυσόξυλα, τν πήγαγε κάποιος Τορκος κα τν µετέφερε στ σπίτι του. Τορκος προσπάθησε µ κολακεες ν τν ξισλαµίσει κα ν τν κάνει γυνακα του. Χρυσ µως ντιστάθηκε κα δυναµικ πάντησε: «γ τν Χριστ µόνο γνωρίζω γι νυµφίο µου, πο δν θ ρνηθ κα ν κόµα µ κοµµατιάσεις». Ο γονες κα ο συγγενες τς Χρυσς, µ ξαναγκασµ τν Τούρκων, τν παρακαλοσαν ν δεχτε τν µωαµεθανισµ γι ν σωθε. λλ᾿ µεγαλόψυχη Χρυσ τος πάντησε τι: «πατέρα χω τν Κύριό µου ησο Χριστό, µητέρα τν Κυρία Θεοτόκο, δελφος δ κα δελφς χω τος γίους κα τς γίες τς κκλησίας µας». Μπροστ λοιπν στ σταθερότητα τς Χρυσς, ο Τορκοι πάντησαν µ φρικτ βασανιστήρια. Τελικ στς 13 κτωβρίου 1795, κατέκοψαν τ σµα της µ µαχαίρια κα τσι πανάξια λαβε τ στεφάνι το µαρτυρίου π τν Νυµφίο Χριστό.