11 Ὀκτωβρίου

1011

11 Ὀκτωβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Φίλιππος πόστολος νας π τος πτ Διακόνους

   Ο γίες Ζηναΐδα κα Φιλονίλλη ο δελφές

●     γιος Φιλόθεος Κόκκινος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

●     σιος Θεοφάνης Γραπτός, µολογητς πίσκοπος Νικαιας

     Ο γιοι Νεκτάριος, ρσάκιος κα Σισίνιος Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως

     Μνήµη τς Ζ´ Οκουµενικς Συνόδου

     Ο γιοι Θεοφάνης πίσκοπος Σολέας κα ωνς ν Περγάµ τς Κύπρου

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Φίλιππος πόστολος νας π τος πτ Διακόνους

Καταγόταν π τν Καισάρεια τς Παλαιστίνης κα ταν διάκονος µεταξ τν πτ διακόνων τς πρώτης κκλησίας στν ερουσαλµ (Πράξ. στ΄). πίσης, ταν γγαµος κα εχε τέσσερις θυγατέρες, προικισµένες µ προφητικ χάρισµα. (Πράξ. κα΄ 8-9). Φίλιππος, µως, δ στάθηκε µόνο στν ερουσαλήµ. Πγε στ Σαµάρεια κα κήρυξε τ Εαγγέλιο, σν γνήσιος κα ατς «πόστολος ησο Χριστο κατ πίστιν κλεκτν θεο κα πίγνωσιν ληθείας τς κατ΄ εσέβειαν». Δηλαδ πόστολος το ησο Χριστο γι ν διδάξει µεταξ κείνων πο ξέλεξε Θεός, τν πίστη κα τν πίγνωση τς λήθειας, πο δηγε στν εσέβεια. κε στ Σαµάρεια, δι το κηρύγµατός του βάπτισε χριστιαν κα τ Σίµωνα τ µάγο. πειτα, Φίλιππος συνάντησε στ δρόµο του τν Ενοχο τς βασίλισσας Κανδάκης, κα φο τν κατήχησε, βάπτισε κα ατν Χριστιανό. Κατόπιν, πγε στς Τράλλεις τς Μικρς σίας, που µ τν διδασκαλία του πεισε λους σχεδν τος κατοίκους τς πόλης ν πιστέψουν στ Χριστό. Φίλιππος στν πόλη ατή, φο κτισε κα χριστιανικ ναό, παρέδωσε στ Θε τν ψυχή του.

 

Ογίες Ζηναΐδα κα Φιλονίλλη οδελφές

ταν δελφς µεταξύ τους κα διακρίθηκαν γι τν µπρακτη πίστη τους. καταγωγή τους ταν π τν Ταρσ τς Κιλικίας. Μερικο συναξαριστς νοµίζουν τι ταν συγγενες το ποστόλου Παύλου, λλ τ νόµατά τους δν χουν κάτι τ βραϊκ κα ποµένως σχυρισµς ατς δν χει βάση. Βέβαιο µως εναι, τι ταν γυνακες πο διακρίθηκαν γι τν θερµή τους πίστη, ταν πολ µορφωµένες κα γνώριζαν τν ατρικ τέχνη πο ξασκοσαν µ τρόπο ντελς φιλανθρωπικ κα φιλάδελφο. Θεράπευαν δηλαδ δωρεάν, κα τρεχαν ατς στος σθενες κα χι τ ντίθετο. θεραπευτική τους κανότητα νεργοσε πάντα µ πιτυχία, νισχυόµενη π τν θεία Χάρη. Ατ παροχ τν ατρικν πηρεσιν τους, τς βοηθοσε θαυµάσια στ ν ργάζονται κα γι τν πίστη. Κοντ σ κάθε ἄῤῥωστο κα στν οκογένεια ατο, γίνονταν διδασκάλισσες το Εαγγελίου. Παρηγοροσαν κα µαλάκωναν µ τ λόγια τους κα τος τρόπους τς χριστιανικς γάπης κα λπίδας, καρδις τραυµατισµένες π τς συµφορς τς ζως. Ετύχησαν µάλιστα ν φωτίσουν, ρκετος πίστους στ χριστιανικ ζωή. θεάρεστη ατ διαγωγή τους, πρξε δια µέχρι τέλους τς ζως τους.

 

γιος Φιλόθεος Κόκκινος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1353-1354 κα 1364-1376).

Περίφηµος λόγιος κληρικς κα πέρµαχος τς συχαστικς διδασκαλίας το Γρηγορίου Παλαµ. Καταγόταν π ξιόλογη οκογένεια τς Θεσσαλονίκης, σπάστηκε τν µοναχικ βίο κα χρηµάτισε γούµενος τς Μονς τς Μεγίστης Λαύρας στ γιον ρος κατ τν περίοδο τν συχαστικν ρίδων. πέγραψε τν γιορείτικο Τόµο γι τν περάσπιση τς συχαστικς σκησης (1339) κα γραψε δυ σηµαντικος θεολογικος λόγους ναντίον το Γρηγορίου κινδύνου. Τ 1347 ξελέγη µητροπολίτης ράκλειας τς Θρκης κα λαβε µέρος στν µεγάλη σύνοδο τς Κωνσταντινουπόλεως (1351), ποία διακήρυξε τν ρθόδοξη διδασκαλία το Γρηγορίου Παλαµ µ τν περίφηµο «Τόµο». Μετ τν ποµάκρυνση π τν θρόνο το πατριάρχη Καλλίστου Α΄ ξελέγη πατριάρχης (1353), λλ µετ τν ποκατάσταση το Καλλίστου, ποµακρύνθηκε π τν θρόνο (1354), στν ποο πανλθε τ 1364. Κατ τν δεύτερη πατριαρχία του ποστήριξε τν θεολογία τν συχαστν κα ποδοκίµασε τν προσπάθεια τν δελφν Δηµητρίου κα Προχόρου Κυδώνη ν εσαγάγουν στ Βυζάντιο τν σχολαστικ θεολογία το Θωµ κινάτη. Στν σύνοδο τς Κωνσταντινουπόλεως (1368) φορίστηκε Πρόχορος Κυδώνης κα νανεώθηκε τ κρος το Τόµου τς συνόδου το 1351. σκησε µ µεγάλη σύνεση τ πατριαρχικά του καθήκοντα κα δειξε διαίτερο νδιαφέρον γι τν ργάνωση τν κκλησιν ωσίας, Σερβίας, Βλαχίας, Βουλγαρίας κ. ., στς ποίες διαδόθηκε συχαστικ θεολογία κα πνευµατικότητα. Στς σχέσεις του µ τν παπικ θρόνο ποστήριξε τν νάγκη σύγκλησης Οκουµενικς συνόδου γι τν ντιµετώπιση τν διαφορν. γραψε θεολογικς πραγµατεες κα λόγους γι τν ποστήριξη το συχασµο, πως πίσης Βίους κα κολουθίες γίων.

 

σιος Θεοφάνης Γραπτός, µολογητς πίσκοπος Νικαίας

ταν δελφς το Θεοδώρου το Γραπτο (γιατί πονοµάστηκαν τσι γράψαµε στ βιογραφικ σηµείωµα το Θεοδώρου) κα διακρινόταν γι τν γνώση τν γίων γραφν κα τς ερς θεολογίας, λλ κα γι τν κριβ γνώση τν ρχαίων λληνικν συγγραφν. Θεοφάνης τ 838, θαψε µ µεγάλη λύπη τν δελφό του Θεόδωρο, ταν ατς πέθανε στν ξορία. Κατόπιν Θεοφάνης ξορίστηκε στ Θεσσαλονίκη. ταν πέθανε εκονοµάχος βασιλις Θεόφιλος, νέλαβε τν διαχείριση τς βασιλικς ρχς. δ Πατριάρχης Μεθόδιος, κανε τν Θεοφάνη Μητροπολίτη Νικαίας. πετέλεσε τ ποιµαντικά του καθήκοντα µ µεγάλη κρίβεια κα πέθανε συχος µ τν συνείδησή του, τι κπλήρωσε ρτια τ καθήκοντά του πρς τ Χριστ κα τν κκλησία, τόσο σν πλς εροµόναχος σο κα σν πισκοπικς κυβερνήτης. Θεοφάνης Γραπτς εναι π τος µεγαλύτερους λληνες θρησκευτικος ποιητς κα µνογράφους το 8ου αἰῶνα, φο συνέγραψε πολλος κανόνες.

 

Ογιοι Νεκτάριος, ρσάκιος κα Σισίνιος Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως

Νεκτάριος καταγόταν π τν Ταρσ τς Κιλικίας. ερς κα σιος στ ζωή, συγκλητικς στ ξίωµα. Κατ τν 2η Οκουµενικ Σύνοδο, µετ τν παραίτηση το Γρηγορίου το Θεολόγου κα τν καθαίρεση το αρετικο Πατριάρχη Μαξίµου, µ κοιν ψφο λάου κα κλήρου κα γνώµη το ατοκράτορα Θεοδοσίου, ν κα λαϊκς (κα µάλιστα βάπτιστος), κλέχτηκε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (381-397 φο βέβαια πρτα βαπτίστηκε). Μ µεγάλη θεοσέβεια φο ποίµανε τν κκλησία, πεβίωσε ερηνικά. ρσάκιος καταγόταν κα ατς π τν Ταρσ τς Κιλικίας κα ταν δελφς το Πατριάρχη Νεκταρίου. ρσάκιος ταν πρεσβύτερος τς κκλησίας τς Κωνσταντινουπόλεως κα κλήθηκε στν πατριαρχικ θρόνο (404-405) σν διάδοχος το ωάννου το Χρυσοστόµου κα ν εχε περάσει τ 80ό τος τς λικίας του. συχα κα κατ Χριστν φο ζησε µετ π µικρ πατριαρχία, πεβίωσε ερηνικά. Σισίνιος νέλαβε τν πατριαρχικ θρόνο τς Κωνσταντι­νου­πόλεως στς ρχς το 426, διαδεχθες τν Πατριάρχη ττικό. Πρ τς κλογς του, κανε τ καθήκοντα το πρεσβυτέρου στν λαία. Σισίνιος ταν φηµισµένος γι τς ρετές του κα γι τς οκνες προσπάθειές του γι τν περιποίηση τν φτωχν. χειροτονία του κα γκαθίδρυσή του γινε π Σύνοδο, πο συγκάλεσε Θεοδόσιος Β΄. Σισίνιος Α΄ κα σν πατριάρχης ξακολουθοσε τν φιλανθρωπική του δράση κα ναδείχτηκε φιλόστοργος πατέρας τν φτωχν τάξεων. Πατριάρχευσε να χρόνο κα δέκα µνες. πεβίωσε ερηνικ σ λικία 87 χρονν.

 

Μνήµη τς Ζ´ Οκουµενικς Συνόδου

Ατ γινε στ Νίκαια τ 787, π βασιλέως Κωνσταντίνου κα Ερήνης τς µητέρας του κα π δριανο Πάπα ώµης, Ταρασίου Κωνσταντινουπόλεως, Πολιτιανο λεξανδρείας, Θεοδωρήτου ντιοχείας κα λία εροσολύµων. Συνολικ ο Πατέρες πο λαβαν µέρος στ Σύνοδο ατ ταν 365 κα ναθεµάτισαν τν αρεση τν εκονοµάχων. Διατύπωσαν, τι τιµ κα προσκύνηση τς Εκόνας διαβαίνει στ πρωτότυπο (δηλαδ στν εκονιζόµενο γιο) κα χι στ καθ΄ ατ ξύλο κα χρµα τς εκόνας.

 

Ογιοι Θεοφάνης πίσκοπος Σολέας καωνς ν Περγάµ τς Κύπρου Βλέπε σχετικς στος Α.Χ.Ε.Χ.