10 Ὀκτωβρίου

1010

10 Ὀκτωβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Ελάµπιος κα Ελαµπία τ δέλφια

   Ο γιοι 200 Μάρτυρες

●     σιος Βασιανός

●     σιος Θεόφιλος µολογητής

●     σιος µβρόσιος τς πτινα (Ρσος)

     Ο γιοι 26 σιοµάρτυρες Ζωγραφίτες το γίου ρους

●     γιος Διονύσιος Σκυλόσοφος

●     γιος νδρέας τς Τότµα (Ρσος)

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Ελάµπιος κα Ελαµπία τδέλφια

ζησαν στ χρόνια το ατοκράτορα Μαξιµιανο (296 µ.Χ.). διωγµς κατ τν χριστιανν ταν σκληρς κα νελέητος. Γι᾿ ατό, Ελάµπιος κα δελφή του Ελαµπία κρύβονταν µαζ µ λλους χριστιανος στ βουνό. κε, ζοσαν καλλιεργντας τν προσευχ κα τν µελέτη τν ερν Γραφν. Κάποια µέρα, Ελάµπιος πγε στ Νικοµήδεια ν προµηθευθε τροφές, λλ ο εδωλολάτρες τν ναγνώρισαν κα µέσως τν συνέλαβαν. Βέβαια, στν ρώτηση το βασιλι ν πιστεύει στ Χριστό, µολόγησε φανερ τι εναι χριστιανός, πότε τν βαλαν µέσα σ εδωλολατρικ να γι ν θυσιάσει µ τν βία. Ελάµπιος, µως, δι τς προσευχς συνέτριψε τ εδωλο το θεο ρη. Κα ν ρχισαν ν τν µαστιγώνουν µ τν πι πάνθρωπο τρόπο, ρµησε δελφή του Ελαµπία, κα φο τν γκάλιασε, παρακάλεσε τ Θε ν τν ξιώσει ν συµµαρτυρήσει µ τν δελφό της. Τότε βαλαν κα τος δυ σ να καζάνι µ βραστ νερό. λλ δι θαύµατος ατο δροσίζονταν, κα τσι βγκαν σοι κα βλαβες. Ατ κανε ν πιστέψουν στ Χριστ 200 εδωλολάτρες, ο ποοι µαζ µ τν Ελάµπιο κα τν Ελαµπία ποκεφαλίστηκαν πρ τς λήθειας το Κυρίου. Κα πως λέει λόγος το Θεο, «Δόξα κα τιµ κα ερήνη παντ τ ργαζοµέν τ γαθόν». Δηλαδή, δόξα κα τιµ κα ερήνη θ ποδοθε στν καθένα πο ργάζεται τ γαθ κα πεθαίνει γι᾿ ατό.

 

Ογιοι 200 Μάρτυρες

ταν κατ τν διωγµ το Μαξιµιανο (286-305) ο χριστιανο τς Νικοµήδειας κατέφυγαν στ ρη γι ν᾿ ποφύγουν τν θάνατο, µετ τν σύλληψη το Ελαµπίου (βλέπε προηγούµενο βιογραφικ σηµείωµα) συνελήφθησαν κα ατοί, µ ποτέλεσµα ν κατασφαγον λοι µαζ µ τν γιο Ελάµπιο.

 

σιος Βασιανός

ταν π τν Συρία κα ζησε στ χρόνια το βασιλι Μαρκιανο (450). λθε στν Κωνσταντινούπολη κα λαµψε µ τς µεγάλες του ρετς κα τ θαύµατα, στε Μαρκιανς κτισε Να στ νοµά του (µλλον µετ τν θάνατο το γίου), πο σζεται µέχρι σήµερα. ριθµς τν µαθητν το Βασιανο φτασε µέχρι κα τος 300. Μαθήτριά του ταν κα γία Ματρώνα (+ 9 Νοεµβρίου). τσι λοιπν φο ζησε σιος, πολλος φερε στν Χριστ κα πολλ θαύµατα κανε. φθασε σ βαθι γεράµατα κα πεβίωσε ερηνικά. Τάφηκε στν προαναφερθέντα Ναό του.

 

σιος Θεόφιλος µολογητής

Ζηλευτς γωνιστς πρ τς ρθοδοξίας σιος Θεόφιλος, γεννήθηκε σ᾿ να χωρι κοντ στ Τιβεριούπολη. ταν φοιτοσε στ σχολεο, διακρινόταν µεταξ τν συµµαθητν του γι τν πίδοση στ γράµµατα, λλ κα γι τν σεµνότητα το θους κα τν ριστη διαγωγή του. Νέος κόµα, πισκέφθηκε εσεβ µοναχό, τν Στέφανο, πο εχε στήσει τν κατοικία του πάνω στ ρος Σελέντιο. π τς δηγίες του Θεόφιλος µεγάλωνε πνευµατικ κα πλούτιζε τς γνώσεις του στ δόγµατα τς ρθοδοξίας. πειδ ο γονες του ταν ρκετ πλούσιοι, προσπαθοσε ν τος κάνει προθυµότερους στν πηρεσία θεοφιλν ργων. Κα τ κατάφερε. τσι ατοί, µεγάλο µέρος τς περιουσίας τους διέθεσαν γι τν νακούφιση τν φτωχν κα γι τν κατασκευ µοναστηριο στ ρος Σελέντιο, που ργότερα γινε µοναχς κα Θεόφιλος. Τότε µως, ταν τ χρόνια πο κυβερνοσε εκονοµάχος Λέων σαυρος. Κα Θεόφιλος δν παναπαύτηκε στς σκητικές του σχολίες. Κατέβηκε στ πεδίο τς µάχης, φησε τ συχο σκητήριό του κα πήγαινε σ πόλεις κα χωριά, κα κήρυττε πρ τς ρθοδοξίας. Παρακινοσε νδρες κα γυνακες, κληρικος κα λαϊκος ν µ λιποψυχον, λλ ν µένουν κλόνητοι κα φοσιωµένοι στ ρθόδοξο φρόνηµα τς µητέρας κκλησίας. Καταγγέλθηκε γι᾿ ατό, τν συνέλαβαν κα τν πγαν στ Νίκαια, που πέστη τν ποιν το αβδισµο κα το πυρωµένου σιδήρου στ σάρκα του. Γύρισε νικητς στ µοναστήρι του, που ψυχή του ποδήµησε στ µακάρια οράνια σκηνώµατα.

 

σιος µβρόσιος τς πτινα (Ρσος)

Γεννήθηκε στς 23 Νοεµβρίου το 1812 στ χωρι Μεγάλο Λιπόβιτς τς περιφέρειας το Ταµπώφ. πατέρας του νοµαζόταν Μιχαλ Θεοδώροβιτς Γρένκωφ κα µητέρα του Μάρθα Νικολάγεβνα. Εχαν συνολικ κτ παιδι κα σιος µβρόσιος ταν κτος στ σειρά. Τ βαπτιστικ νοµα το σίου ταν λέξανδρος κα εσεβς οκογένειά του τν νέθρεψε σύµφωνα µ τς πιταγς το Εαγγελίου, ν κα διος, π µικρός, ταν πολ ζωηρς λλ κα πολ εφυής. Παρακολούθησε ερατικ σεµινάριο κα στν ρχ γινε δάσκαλος. Κατόπιν γινε µοναχς στν πτινα κα στς 2 Φεβρουαρίου το 1843 Διάκονος. Στ τέλη το 1845 (9 Δεκεµβρίου ) κα σ λικία 33 χρονν, γινε ερέας. Σ λίγο µως γεία του χειροτέρεψε, λλ᾿ ζωή του πρξε σιακ κα κρως εεργετικ στος συνανθρώπους του. Εχε προορατικ χάρισµα κα δρυσε γυναικεο κοινόβιο τ 1872. Ο δοκιµασίες πο πέστη ταν πολλές, λλ᾿ ατς στάθηκε βράχος ποµονς κα µπρακτος διδάσκαλος τν θεϊκν ρετν. Πέθανε στς 10 κτωβρίου το 1891 κα γιοποιήθηκε τ 1990.

 

Ογιοι 26 σιοµάρτυρες Ζωγραφίτες τογίου ρους

(Βλέπε σχετικς τν 22α Σεπτεµβρίου).

 

γιος Διονύσιος Σκυλόσοφος

Βλέπε σχετικ βιογραφία του στος Α.Χ.Ε.Χ.

 

γιος νδρέας τς Τότµα (Ρσος)

Δι Χριστν σαλός.