6 Ὀκτωβρίου

1006

6 Ὀκτωβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Θωµς πόστολος

     γία ρωτηΐς

●     σιος Κενδέας

●     γιος Μακάριος νέος σιοµάρτυρας, π τν Κίο τς Βιθυνίας

     Ο γιοι λαρίων Νέος, ωάννης, ωσφ «ες τν Λυθροδνταν», Καλάντιος ν

Ταµασί, Κασσιανς τς Γλυφς, Κασσιανς τς ξύλου, ο ξ λαµανν,

ν Κύπρ

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Θωµς πόστολος

ταν µεταξ τν δώδεκα µαθητν το Κυρίου κα νκε σ οκογένεια λιέων. Θωµς, λοιπόν, µετ τν νάσταση το Χριστο κα τν πρώτη µφάνισή Του στος µαθητές, δυσπιστοσε σ΄ ατ πο το λεγαν ατοί. λλ Κύριος πανεµφανίστηκε στος µαθητς µέσα στ περον, ταν µεταξύ τους βρισκόταν κα Θωµς. Τότε Κύριος προέτρεψε τ Θωµ ν ψηλαφήσει τς πληγς π τ καρφι πο Τν σταύρωσαν, κα ν µ γίνεται πιστος, λλ πιστός. κθαµβος Θωµς, προσκύνησε κα νεβόησε: « Κύριός µου κα Θεός µου». δ πάντηση το Κυρίου ταν τέτοια, πο θ διδάσκει λους σους θέλουν ν δυσπιστον στν λήθεια το Εαγγελίου. Επε, λοιπόν, Κύριος: «τι ωρακάς µε, πεπίστευκας· µακάριοι ο µ δόντες κα πιστεύσαντες». Δηλαδή, λέει Κύριος στ Θωµ, πίστεψες πειδ µ εδες. Μακαριότεροι κα περισσότερο καλότυχοι εναι κενοι, πο ν κα δν µ εδαν, πίστεψαν. παράδοση ναφέρει τι Θωµς µετ τν πιφοίτηση το γίου Πνεύµατος πγε κα κήρυξε τ Εαγγέλιο στος Πέρσες, Μήδους κα νδούς. Στ χώρα δ τν τελευταίων, µαρτύρησε µ θάνατο δι λογχισµο. τσι, τν ξίωσε Θες χι µόνο ν κηρύξει τ Εαγγέλιό Του, λλ κα ν δώσει τ ζωή του γι᾿ Ατόν.

 

γία ρωτηΐς

Μαρτύρησε δι πυρός.

 

σιος Κενδέας

γνωστος στος Συναξαριστές, γνωστς µως στν κκλησία τς Κύπρου. Γερµανς στν καταγωγή, πγε ν προσκυνήσει τος γίους Τόπους, που γινε µοναχς στν ρηµο το ορδάνη. π κε πγε στν Κύπρο κα µόνασε σ κάποια Μον κοντ στν Πάφο, που, σιακ φο ζησε, πεβίωσε ερηνικά.

 

γιος Μακάριος νέος σιοµάρτυρας π τν Κίο τς Βιθυνίας

Γεννήθηκε στν Κίο τς Βιθυνίας κα νοµαζόταν Μανουήλ. πατέρας του νοµαζόταν Πέτρος κα µητέρα του νθοσα. Σ µικρ λικία ο γονες του τν παρέδωσαν σ κάποιο εσεβ άφτη, γι ν µάθει κοντά του τν τέχνη. προσδόκητα πατέρας του ρνήθηκε τν Χριστ κα πγε στν Προσα. ταν κάποτε Μανουλ πγε κα ατς στν Προσα, συνελήφθη π τν πατέρα του, πο τν δήγησε στν κριτ µ τν ψευδ κατηγορία, τι δθεν Μανουλ ποσχέθηκε τι θ γίνει Τορκος. Παρ τς ντιῤῥήσεις το Μανουήλ, ο Τορκοι, φο τν δειραν, το καναν περιτοµ µ τν βία. Μετ π λίγες µέρες Μανουλ κατάφερε κα φυγε γι τ γιον ρος. κε στ Σκήτη τς γίας ννας, κάρη µοναχός µε τ νοµα Μακάριος. στερα π 12 χρόνια παραµονς του στ γιον ρος, πρε τν ελογία ν µαρτυρήσει γι τν πίστη. τσι µέσ Κωνσταντινουπόλεως φτασε στν Προσα, που τν συνέλαβαν κα τν δήγησαν στ κριτήριο. πολογούµενος µολόγησε τν Χριστ κα λεγξε τν µωαµεθανικ θρησκεία λέγοντας: «Τ ν ρνηθ γ τν πίστη µου τν ληθιν κα ν πιστέψω τν δική σας ψεύτικη δν τ κάµνω ποτέ, διότι δν θ φήσω τ φς γι ν λθω στ σκοτάδι». Τότε γιος βασανίστηκε φρικτά. Τελικ φο τν λιθοβόλησαν γρια, τν ποκεφάλισαν στς 6 κτωβρίου 1590. ργότερα κάρα του µεταφέρθηκε στ Σκήτη τς γίας ννας το γίου ρους.

 

Οἱγιοι λαρίων Νέος, ωάννης, ωσφ «ες τν Λυθροδνταν», Καλάντιος ν Ταµασί, Κασσιανς τς Γλυφς, Κασσιανς τς ξύλου, οξ λαµανν, ν Κύπρ

Βλέπε σχετικς Α.Χ.Ε.Χ.