5 Ὀκτωβρίου

1005

5 Ὀκτωβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     γία Χαριτίνη

     γία Μαµελχθ

     πτασία Κοσµ µοναχο

●     γιος ρµογένης εροµάρτυρας κα θαυµατουργός

●     γιος ωάννης πίσκοπος Εχαιτν « Μαυρόπους»

●     σιος Εδόκιµος νεοφανής, ερεσις κα νακοµιδ το ερο λειψάνου του

     σία Μεθοδία τς Κιµώλου

     Ο γιοι Πέτρος, λέξιος κα ωνς ο θαυµατουργοί

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γία Χαριτίνη

ταν δούλη σ κάποιο πλούσιο σπιτικ κα φέντης της νοµαζόταν Κλαύδιος. ταν βασιλις Δοµέτιος (290µ.Χ.) µαθε τι ταν χριστιανή, διέταξε τν κύριό της ν στείλει τ Χαριτίνη ν τν ξετάσει διος. Κλαύδιος λυπήθηκε τόσο πολύ, στε φόρεσε τρίχινο φόρεµα, πως συνήθιζαν τότε, κα θρηνοσε. Χαριτίνη τν παρηγοροσε κα το λεγε τι δν πρέπει ν λυπται, λλ ν χαίρεται. Διότι κα ν κόµα πεθάνει, θ ξιωθε ν προσφέρει τν αυτό της «θυσίαν δεκτήν, εάρεστον τ Θε», δηλαδή, θυσία πο δέχεται κα εχαριστεται µ΄ ατν Θεός. δ Κλαύδιος τς επε ν τν θυµηθε ταν πάει κοντ στν πουράνιο Βασιλέα. ταν λοιπν τν φεραν µπροστ στ βασιλι Δοµέτιο, µολόγησε µ θάῤῥος τ Χριστό. Τότε ατς δωσε διαταγ κα τς ξύρισαν τ κεφάλι. λλ δι θαύµατος, µέσως τ κεφάλι της ξαναγέµισε µαλλιά. πειτα βάζουν τ κεφάλι της σ κάρβουνα ναµµένα κα χύνουν π πάνω ξύδι. Κατόπιν κανε τ πλευρά της µ ναµµένες λαµπάδες, κα µ µία πέτρα στ λαιµ τν ίχνουν στ θάλασσα. λλ κα πάλι Θες τν σωσε. Τότε διατάχθηκε ν πάει σ πορνεο. Χαριτίνη, µως, προσευχήθηκε, κα γν ψυχή της παραδόθηκε πλέον στ ζωοδότη Θεό. γία Μαµελχθ Φανατικ εδωλολάτρισσα ταν στν ρχ Μαµελχθ, κα µάλιστα έρεια, κα ντιµαχόταν τν δελφή της, πο νωρίτερα διαφωτίστηκε κα εχε γίνει χριστιανή. λλ΄ καρδιά της µπνεόταν π εγεν ασθήµατα, προτέρηµα, πο κατ τ χριστιανικ διδασκαλία, φέρνει πρς τν νθρωπο ργ γρήγορα τ λεος το Θεο. τσι φτασε καιρός, πο Μαµελχθ, Περσίδα στν καταγωγή, ναγνώρισε τι πρεπε κα ατ ν γίνει χριστιανή, πως πι µπροστ εχε κάνει κα δελφή της. Κατηχήθηκε λοιπν τς λήθειες τς χριστιανικς πίστης κα κατόπιν βαπτίστηκε. λλ΄ ο εδωλολάτρες, µόλις πληροφορήθηκαν τ γεγονός, ξεµάνησαν. Τ ν λκύσουν ο χριστιανο µία έρεια δική τους, φάνηκε σ΄ ατος σν προσβολ βάσταχτη, σν νειδος, πο δν µποροσαν µ τίποτα ν νεχθον. τσι λοιπν λυσσασµένος εδωλολατρικς χλος, ρµησε κα ρπαξε τν Μαµελχθ µέσα π τ σπίτι της, τν ριξε µ τν βία σ΄ να βαθ λάκκο, που κα τν σκότωσε µ σφοδρ λιθοβολισµό. Κατόπιν εσεβες χριστιανοί, παρέλαβαν τ λείψανό της κα τ θαψαν µ µεγάλη ελάβεια κα τιµή. πτασία Κοσµ µοναχο Βλέπε «Μέγας Συναξαριστής τς ρθ. κκλησίας» Ματθαίου Λαγγ τόµος 10ος σελ. 139 κδ. 1992.

 

γιος ρµογένης εροµάρτυρας κα θαυµατουργός

γνοεται π τος Συναξαριστές. Εναι γνωστς µως στν Κύπρο σν τοπικς γιος. (Λεοντίου Μαχαίρα, Χρονικν κδ. Σάθα, σελ. 69).

 

γιος ωάννης πίσκοπος Εχαιτν « Μαυρόπους»

Κανένας π τος Συναξαριστς δν τν ναφέρει. µνήµη του πάρχει µόνο στν Παλατιν Κώδικα π᾿ ριθ. 138 φ. 2146, που κα κολουθία του πο συντάχθηκε π τν νεψιό του Θεόδωρο τν Κοιτωνίτη κα βασιλικο νοταρίου. ωάννης ατς ζησε τν 11ο αἰῶνα, γινε ξοχος ποιητς κα συγγραφέας γλαφυρότατος. πεβίωσε ερηνικά, φο ζησε πάνω π 100 χρόνια.

 

σιος Εδόκιµος νεοφανής, ερεσις κανακοµιδ τοερο λειψάνου του

σιος ατς ζησε κα πολιτεύθηκε εδοκίµως στν ερ Μον Βατοπεδίου. Τ πραγµατικ νοµα το γίου (µοναχικ βαπτιστικό) δν εναι γνωστό, διότι τ νοµα Εδόκιµος το δόθηκε µετ τν ερεση το ερο λειψάνου του. Δν εναι πίσης γνωστ οτε ποι ποχ ζησε, οτε ποι ταν πατρίδα του, οτε λλα στοιχεα γι τος σκητικούς του γνες. µόνη ατία π τν ποία γνωστοποιήθηκε σία ζωή του, εναι ερεση κα νακοµιδ το ερο λειψάνου, στ παλι κοιµητήριο τς ερς Μονς Βατοπεδίου το γίου ρους. ταν βρέθηκε τ ερ λείψανό του, εωδίαζε θεία εωδι κα νακοµιδή του γινε στς 5 κτωβρίου 1840. (Σχετικά µε τ γεγονς ατό, βλέπε χειρόγραφο Μελετίου εροδιακόνου Βατοπεδινο).

 

σία Μεθοδία τς Κιµώλου

Γεννήθηκε στ νησ Κίµωλος στς 10 Νοεµβρίου 1865, π γονες εσεβες. πατέρας της νοµαζόταν άκωβος Σάρδης κα µητέρα της Μαρία. Εχαν τρες γιος κα πέντε θυγατέρες, π τς ποίες δεύτερη ταν Ερήνη, µετέπειτα Μεθοδία. γία π µικρ εχε κλίση πρς τ θεα κα πάντα σύχναζε στν κκλησία. ταν λθε σ κατάλληλη λικία, γι ν µ λυπήσει τος γονες της, παντρεύτηκε ναν ναυτικ στ πάγγελµα. ν κα παντρεµένη, ζλος της πρς τν κκλησία παρέµεινε µείωτος. Κάποτε µως ντρας της, σ κάποιο του ταξίδι, ναυάγησε κοντ στ Μικρ σία κα δν ξαναγύρισε στν Κίµωλο. Τότε Ερήνη γινε µοναχ στ να τς Παναγίας τς « δηγήτριας» στν Κίµωλο, π τν τότε ρχιεπίσκοπο Σύρου Μεθόδιο µετονοµασθεσα ντ Ερήνης Μεθοδία. χαρά της ταν µεγάλη κα κολούθησε τ εαγγελικ προστάγµατα το Κυρίου µ λη της τν ψυχή. Ο σκητικοί της γνες ταν µεγάλοι κα ποτελοσε ζωνταν παράδειγµα γι λους. φήµη τς µεγάλης της ρετς διαδόθηκε παντο κα πλθος γυναικν πήγαιναν ν τν συναντήσουν, προκειµένου ν βρον πνευµατικ καταφύγιο κα λιµάνι π τς τρικυµίες τς ζως. λόγος τς γίας ταν δροσι κα αµα στς ταλαιπωρηµένες ψυχές. πίσης Μεθοδία, κτς τν λλων χαρισµάτων, ξιώθηκε π τν Θε ν κάνει θαύµατα. τσι για φο ζησε σ΄ λη της τ ζωή, πεβίωσε ερηνικ τν Κυριακ 5 κτωβρίου 1908 σ λικία 43 τν.

 

Ογιοι Πέτρος, λέξιος καωνς ο θαυµατουργοί Μητροπολτες Μόσχας κα πάσης ωσίας (Ρσοι).