4 Ὀκτωβρίου

1004

4 Ὀκτωβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

 

●     γιος ερόθεος πρτος πίσκοπος θηνν

●     γιος Πέτρος εροµάρτυρας, π τν Καπιτώλιο

     γία Δοµνίνη κα ο θυγατέρες της Βερνίκη ( Βερίνη) κα Προσδόκη

●     γιος Αδακτος ( δαυκτος) κα Καλλισθένη θυγατέρα του

●     σιος µµον Αγύπτιος

     Ο γιοι Φαστος, Γάιος, Εσέβιος κα Χαιρήµων ( Χαρήµων) ο Διάκονοι

●     σιος ωάννης Λαµπαδιστής

     Ο γιοι Γουρίας κα Βαρσανούφιος «ο ν Κοζάν» (Ρσοι)

●     σιος Θεόδωρος «το Ταµασο»

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

  

γιος ερόθεος πρτος πίσκοπος θηνν

ρισµένοι συναξαριστς ναφέρουν τι ερόθεος ταν ρεοπαγίτης, πως κα γιος Διονύσιος. Διδάχτηκε τ χριστιανικ πίστη π τν π. Παλο, βαπτίσθηκε κα χειροτονήθηκε π᾿ ατν πίσκοπος θηνν. Κα κατόπιν εσήγαγε τελειότερα στ δόγµατα περ Χριστο τν µαθητ του, Διονύσιο τν ρεοπαγίτη. λλ Μ. Γαλανς στ Συναξαριστή του ναφέρει τι, εναι δύνατο ν διδάχτηκε π τν π. Παλο ερόθεος πρτος τ χριστιανικ πίστη, διότι ο Πράξεις βεβαιώνουν ητ τι πρτος πίστεψε µ τν διδασκαλία το π. Παύλου Διονύσιος. λλ κα ν κόµη ταν ρεοπαγίτης κόµα σπουδαιότερο, πρτος πίσκοπός της κκλησίας θηνν, ταν δυνατν ν παραλειφθε µία τέτοια µεγάλη φυσιογνωµία γι ν συµπεριληφθε πλ στ γενικ κφραση «τι πίστευσαν κα τεροι»; Γι᾿ ατ λοιπν λογικότερο εναι – συνεχίζει Μ. Γαλανός- ν δεχτοµε, τι µλλον ερόθεος πίστεψε κατόπιν το Διονυσίου κα π᾿ ατν διδάχτηκε, φο φυγε π τν θήνα Παλος. λλ᾿ πως κα ν χουν τ πράγµατα, βέβαιο εναι τι ερόθεος ταν νδρας µεγάλης κοινωνικς παιδείας, κανε πρτος πίσκοπος θηνν κα ργάστηκε γι τ ποίµνιό του µ πίστη κα πολ ζλο. Σύµφωνα µάλιστα µ κάποια παράδοση, ερόθεος ταν παρν κα κατ τν κοίµηση τς Παναγίας στν ερουσαλήµ.

 

γιος Πέτρος εροµάρτυρας, π τν Καπιτώλιο

ταν γέννηµα κα θρέµµα τς πόλης τν Καπιτωλίων (ρχαία πόλη τς νατολικς ορδανίας, στ δρόµο γι τν Δαµασκό), µεγάλος σοφς κα πολ συνετός. πρξε παντρεµένος µ τρία παιδι κα κατόπιν γινε µοναχός. Τιµήθηκε µ τ ξίωµα τς ερωσύνης π τν ρχιερέα τς Μητροπόλεως Βόστρων (ρχαία πόλη τς Συρίας στ Χωράν, 80 χλµ. νατολικά της λίµνης Γενησαρτ). γία Δοµνίνη κα ο θυγατέρες της Βερνίκη ( Βερίνη) κα Προσδόκη Δοµνίνη ταν π τν ντιόχεια. Συνελήφθη µαζ µ τς κόρες της Βερνίκη κα Προσδόκη, π τν εδωλολάτρη ντρα της, διότι πίστευαν στ Χριστό. Στς πιέσεις του, προτίµησαν ν πνιγον κα ο τρες στ ποτάµι, παρ ν χάσουν τν τιµ κα τν πίστη τους. δ ξίζει ν ναφέρουµε µερικ λόγια το ερο Χρυσοστόµου σ µετάφραση, π τν γκωµιαστικ λόγο του πρς τς γίες ατές. Λέει, λοιπόν: «ς τ κούσουν κα µητέρες κα θυγατέρες, κα τσι ο θυγατέρες ς πακούουν στς µητέρες, ο µητέρες ς παιδεύουν τσι τς θυγατέρες, τσι ς γαπον τ τέκνα τους. Εσλθε λοιπν µητέρα στ µέσον το ποταµο, χοντας π τ να κα π τ λλο µέρος τς θυγατέρες της, µητέρα πο εχε νάµεσα στς πειρόγαµες τν νδρα, κα τσι τελονταν κε γάµος τς παρθενίας, µ κενον πο βρισκόταν νάµεσά τους, κα βρισκόµενος νάµεσά τους ταν Χριστός. Σν ίζα λοιπν δένδρου, πο χει δυ βλαστος φυόµενους π τ να µέρος κα π τ λλο, τσι κα µακαρία τότε κείνη εσήρχετο στ ποτάµι χοντας τς παρθένες ατς π τ να κα π τ λλο µέρος κα παρέδινε ατς στν ρµ τν δάτων κα τσι πνίγονταν καλύτερα δν πνίγονταν, λλ βαπτίζονταν βάπτισµα πρωτάκουστο κα παράδοξο». (Ε.Π.Ε., τόµος 37ος).

 

γιος Αδακτος (δαυκτος) κα Καλλισθένη θυγατέρα του

Αδακτος ταν π τν φεσο κα εχε τιµηθε π τν Μαξιµίνο παρχος, διότι ταν πολ συνετς κα πλούσιος. ταν µως Μαξιµίνος ζήτησε τν κόρη του Καλλισθένη γι γυνακα του, Αδακτος δν θέλησε ν τν δώσει σ᾿ ναν εδωλολάτρη. Γι᾿ ατ ρπαξαν τ πάρχοντά του κα τν ξόρισαν στ Μελιτινή, που τν ποκεφάλισαν. δ κόρη του Καλλισθένη, φο κουρεύτηκε κα φόρεσε νδρικ οχα, κρυβόταν κάπου στ Νικοµήδεια. στερα π κτ χρόνια πγε στ Θρκη. κε µενε κοντ σ µία οκογένεια, πο εχε κόρη µ ἄῤῥωστους τους φθαλµούς. Καλλισθένη τν θεράπευσε κα ο γονες ζητοσαν ν τν παντρέψουν µ τν θεραπευµένη κόρη τους. Τότε Καλλισθένη φανέρωσε τν λήθεια γι᾿ ατν κα λοι µαζ φο δόξασαν τ Θεό, φυγε. Τότε γνωρίστηκε µ τν δελφ το Μεγάλου Κωνσταντίνου Κωνσταντία κα κατάφερε, χι µόνο ν πάρει πίσω τν περιουσία το πατέρα της, λλ κα ν µεταφέρει τ λείψανο το γίου πατέρα της π τν Μελιτιν στν φεσο, που κτισε Να στ νοµά του κα ναπόθεσε τ γιο λείψανό του. τσι ποστολικ φο ζησε τ πόλοιπο τς ζως της Καλλισθένη, πεβίωσε ερηνικά.

 

σιος µµον Αγύπτιος

Αγύπτιος φτωχς κα ρφανός, τν ποο θεος του ξανάγκασε ν παντρευτε. Γι 18 χρόνια ζησε µ τν σύζυγό του µ παρθενία κα στέρηση. Κατόπιν ποσύρθηκε στν ρηµο, που τρεφόταν µ χόρτα. Στν ρηµο γνώρισε κα τν Μέγα ντώνιο, ποος ξεπλάγη γι τν αστηρή του σκηση, τν ποία πολλο µιµήθηκαν. τσι σκητικ φο ζησε κα θαύµατα ρκετ φο κανε, πεβίωσε ερηνικά.Ο γιοι Φαστος, Γάιος, Εσέβιος κα Χαιρήµων ( Χαρήµων) ο Διάκονοι ταν µαθητς το γίου Διονυσίου πισκόπου λεξανδρείας (βλέπε βιογραφικό του σηµείωµα στς 3 κτωβρίου, καθς κα τν µαθητν του). Εδικ Εσέβιος µε τν Χαιρήµονα, θαβαν τ τίµια λείψανα τν γίων Μαρτύρων. Τελικ κα ατοί, φο µ θάῤῥος µολόγησαν τν Χριστ ποκεφαλίστηκαν.

 

σιος ωάννης Λαµπαδιστής

Καταγόταν π τ χωρι Λαµπαδο τς Κύπρου, πο βρισκόταν κοντ στν κωµόπολη Γαλάτη. Γονες εχε εσεβες κα πλούσιους. Τυφλώθηκε καί, µαζ µ ναν πηρέτη του, τν ωάννη, φυγε π τν πατρική του οκία σ τόπο κατάλληλο γι προσευχ κα σκηση. Δώδεκα χρόνια ζησε µ αστηρ σκηση κα προσευχ κα τελικ πεβίωσε ερηνικά. Σήµερα σζεται Μον στ νοµά του στν Κύπρο.

 

Ογιοι Γουρίας κα Βαρσανούφιος «ον Κοζάν» (Ρσοι)

 

σιος Θεόδωρος «το Ταµασο»