3 Ὀκτωβρίου

1003

3 Ὀκτωβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

●     γιος Διονύσιος εροµάρτυρας, ρεοπαγίτης

     Ο γιοι Ρούστικος κα λευθέριος

●     γιος Θεόκτιστος

●     γιος Διονύσιος εροµάρτυρας κα ο µαρτυρήσαντες µαζ µ᾿ ατν 8

       Μάρτυρες (Φαστος, Γάιος, Πέτρος, Παλος, Εσέβιος, Χαιρήµων κα λλοι δυ

         µάρτυρες)

●     γιος δαυκτος

●     γιος Θεαγένης Θεογένης

●     γιος Θεότεκνος

●     σιος ωάννης Χοζεβίτης πίσκοπος Καισαρείας

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Διονύσιος εροµάρτυρας, ρεοπαγίτης

ταν διάσηµος θηναος, φιλοσοφικότατος νος κα µέλος το νωτάτου δικαστηρίου. Προσλθε στ χριστιανισµ τν πρτο αἰῶνα, δι το ποστόλου Παύλου (Πράξ. ιζ´ 34). Μαρτύρησε στ χρόνια το ατοκράτορα Δοµετιανο (81-96 µ.Χ.). Στ Διονύσιο ποδίδονται κα ρκετ θεολογικ συγγράµµατα, π τ ποα παραθέτουµε σ µετάφραση ρισµένα λόγια του, σχετικ µ τν γιότητα, τν Βασιλεία κα τν Κυριότητα το Θεο: « γιότητα, λοιπόν, εναι κατ τν γνώµη µας καθαρότητα σηµάδευτη π ποιοδήποτε µίασµα, πλήρης κα λότελα σπιλη. Βασιλεία εναι τακτοποίηση κάθε ρίου, κάθε τάξης, κανονισµο, κατάστασης. Κυριότητα δν εναι µόνο περοχ πάνω στος χειρότερους, λλ κα συνολικ τν καλν κα γαθν κα πλήρης λοκτησία, καθς κα ληθιν κα µετάβλητη βεβαιότητα. Γι᾿ ατ κα κυριότητα τυµολογεται π τ «κρος» κα τ «κύριο» καὶ τὸ «κυριεύον». Θεότητα εἶναι ἡ πρόνοια ποὺ θεᾶται τὰ πάντα καὶ µὲ τέλεια ἀγαθότητα «περιθέει» (περιέχει) καὶ συνέχει τὰ πάντα, τὰ γεµίζει µὲ τὸν ἑαυτό της καὶ ὑπερέχει ἀπὸ ὅλα ὅσα ἀπολαµβάνουν τὰ δῶρα τῆς προνοίας της». (Περισσότερες καὶ πιὸ συγκεκριµένες ἱστορικὲς πληροφορίες γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου δὲν ἔχουµε πλὴν αὐτῶν τῶν λίγων ποὺ προαναφέραµε. Τὰ ὑπόλοιπα ποὺ ἀναφέρουν ὁρισµένοι Συναξαριστὲς ἀνήκουν στὰ πλαίσια τῆς παραδόσεως καὶ µόνο).

 

Ογιοι Ρούστικος καλευθέριος

Ο γιοι ατο πρξαν µαθητς το γίου Διονυσίου το ρεοπαγίτου.

µν πρτος ταν ερέας, δ δεύτερος διάκονος. σως µάλιστα ν ταν κα θηναοι. Μαρτύρησαν δι ξίφους µαζ µ τν γιο Διονύσιο, κατ τν π Δοµετιανο διωγµ (81-96).

 

γιος Θεόκτιστος

Μαρτύρησε δι ξίφους.

 

γιος Διονύσιος εροµάρτυρας κα ο µαρτυρήσαντες µαζ µ᾿ ατν 8 Μάρτυρες (Φαστος, Γάιος, Πέτρος, Παλος, Εσέβιος, Χαιρήµων κα λλοι δυ µάρτυρες) δ πρόκειται γι τν Διονύσιο πίσκοπο λεξανδρείας, πο µαρτύρησε ταν ατοκράτορας ταν Οαλεριανς (254). παρχος Αµιλιανς µάταια προσπάθησε ν τν ποσπάσει π τν χριστιανικ πίστη µ ποσχέσεις, πειλς κα τιµωρίες. Διονύσιος ταν δοκιµασµένος θλητς το Χριστο, κόµα π τν διωγµ π Δεκίου. Μαζί του µάζεψε κα κτ µαθητές του, κατ πάντα ξιους το διδασκάλου στ ζέση τς εσέβειας κα στ στερεότητα τς πίστης. λους, δέσµιους τος κλεισαν σ᾿ να στεν χρο, που τος βασάνισαν σκληρ κα τσι παρέδωσαν τς γίες τους ψυχς στ Θεό. Τ νόµατα τν ξι π τος κτ µαθητς το Διονυσίου ταν, Φαστος, Γάιος, Πέτρος, Παλος, Εσέβιος κα Χαιρήµων. ( µνήµη τν δυ τελευταίων µαζ µ᾿ ατὴ τοῦ Φαύστου καὶ Γάιου, ἐπαναλαµβάνεται καὶ τὴν 4η Ὀκτωβρίου).

γιος δαυκτος

µνήµη του συναντται στ «Μικρν Εχολόγιον γιασµατάριον» κδοση ποστολικς Διακονίας 1959, χωρς λλες πληροφορίες. Πουθεν λλο δν ναφέρεται µνήµη του. σως ν εναι νας π τος πι πάνω κτ µαθητς το γίου Διονυσίου, πο µαρτύρησαν µαζί του. σως µως, ν εναι περιττ πανάληψη τς µνήµης το γίου Αδάκτου, πο ναφέρεται στς 4 κτωβρίου, µαζ µ᾿ ατν τς κόρης του Καλλισθένης.

 

γιος Θεαγένης Θεογένης

Μαρτύρησε δι πυρός.

 

γιος Θεότεκνος

Μαρτύρησε δι λιθοβολισµο.

 

σιος ωάννης Χοζεβίτης, πίσκοπος Καισαρείας

σιος ωάννης στν ρχ εχε πέσει στν πλάνη τν µονοφυσιτν. ταν δηλαδ π βασιλίσσης Πουλχερίας Δ´ Οκουµενικ Σύνοδος στ Χαλκηδόνα καταδίκασε τς αρετικς δοξασίες το Ετυχος, ωάννης δν θέλησε ν δεχτε τν δογµατικ ρµηνεία κα πόφαση τς συνόδου ατς. λλ τ σωτερικ τς ψυχς το ωάννη δν εχε γωιστικ λατήρια, ταν δεκτικό, διότι ο πλούσιοι κα εσεβες γονες του, στ Θήβα τς Αγύπτου, τν νέθρεψαν µ τν νάλογη χριστιανικ παιδεία. τσι Θες ελόγησε ν παλλαχτε π τν πλάνη του ς ξς. Κάποτε πγε στν ερουσαλήµ, γι ν προσκυνήσει τν τάφο το Κυρίου κα ν δεχτε κε τν θεία κοινωνία. Πρν φτάσει µέρα κείνη, ρθόδοξοι κληρικοί, φρόντισαν ν τὸν διαφωτίσουν καὶ νὰ τὸν ἀπαλλάξουν ἀπὸ τὴν πλάνη του. Ἀλλὰ καὶ πάλι ὁ Ἰωάννης βρισκόταν σὲ ἀµφιταλάντευση. Τὴν παραµονὴ λοιπὸν τῆς ἡµέρας ποὺ θὰ κοινωνοῦσε, ἄκουσε στ᾿ ὄνειρό του φωνή, ποὺ τοῦ ἔλεγε ὅτι εἶναι ἀνάξιοι νὰ κοινωνοῦν ὅσοι χωρίζονται ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας. Τότε ὁ Ἰωάννης πείστηκε ὁριστικά. Ὅταν ἐπέστρεψε στὴν Αἴγυπτο, µόνασε στὸν τόπο Χοζεβᾶ. Μάλιστα, τόσο πολὺ ἀνέπτυξε τὶς ἀρετὲς τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ ὁ Θεὸς τὸν ἀξίωσε νὰ θεραπεύει δαιµονισµένους µὲ τὴν προσευχή του. Κατόπιν τὸν ἔκαναν ἐπίσκοπο Καισαρείας, ἀλλ᾿ αὐτὸς ἐπέστρεψε στὸ ἀσκητήριό του, ὅπου καὶ πέθανε εὐεργετῶντας ἀναρίθµητες ψυχὲς µὲ τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία του.